Toekomstvisie op AI - ICTinformatiecentrum.nl

Toekomstvisie op AI

 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen rond artificial intelligence?
 • Maak gebruik van deze inspiratie en lees over toepassingen en mogelijkheden
 • Gebruik de DATA kennisbank en laat u inspireren door deze AI oplossingen en leveranciers

Wat brengt artificial intelligence ons nu en tot aan 2032? Wat betekent het voor de bouw, industrie, logistiek, zorg en andere sectoren? Onderzoeks- en kennisinstituut TNO heeft ter gelegenheid van haar 90 jarig bestaan een inspirerend overzicht gepubliceerd over de stand van zaken rond artificial intelligence in 2022 en geeft een toekomstvisie tot aan het jaar 2032. Als u kort en goed een beeld wilt krijgen van de huidige en toekomstige invloed van AI op het bedrijfsleven, industrie, zorg en andere onderdelen van de samenleving, download dan deze gratis publicatie.

Downloaden

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Enkele citaten uit deze publicatie:

  Algemeen – ‘De huidige AI-technologie is in feite een van onze hersenen afgekeken ‘neuraal’ netwerk dat leert patronen te herkennen (van gezichten tot crimineel gedrag) en wel ‘zelflerend’ op basis van enorme hoeveelheden voorbeelden. AI kan zo inmiddels vaak beter dan de mens verbanden en patronen zien in de gegevens die we aanreiken en daar de beste actie aan verbinden. Zo kan AI bijvoorbeeld heel goed cyberaanvallen herkennen met de beste bescherming, ziektebeelden met de beste behandeling, persoonlijke aankoopwensen met het beste aanbod, spelpatronen van een Go-kampioen met de beste tegenzet, maar ook nieuwe antibiotica ontdekken. Deze vorm van kunstmatige cognitie heeft een enorm potentieel, maar AI kan (nog) niet redeneren. Zij kan haar keuze dus niet uitleggen, waardoor deze niet controleerbaar is en geen verantwoording kan worden afgelegd. Tevens zijn voor het leren van AI nog ‘big data’ nodig die veelal in verschillende databases zitten die door privacywetgeving – en soms door de businessmodellen van data-eigenaren zelf – nog niet goed kunnen worden gecombineerd.’

  Toekomst – ‘Met het volwassen worden van AI en het veilig kunnen (en willen) delen van data zal de impact op economie en samenleving groter worden. AI gaat een belangrijke motor vormen achter innovaties binnen bijvoorbeeld industriële productie, transport en logistiek, zorg, veiligheid en publieke dienstverlening.’

  Toepassingen – ‘De grote kracht van huidige AI systemen is het vinden van patronen in grote hoeveelheden data en het voorspellen van welke acties het meest effect hebben. Met sectorbrede toepassingen, zoals het bepalen van een bij een profiel passende actie (bijvoorbeeld beveiliging, verzekeringen, retail), het bepalen van een bij een diagnose passende behandeling (zorg) of het bepalen van een bij een situatie passende route (logistiek, gaming). Deze categorie van toepassingen is in feite ondersteunende besluitvorming, waarbij de mens ‘in the loop’ (volledige controle) of ‘on the loop’ zit (superviserend).’

  Bouw – ‘AI zal steeds meer worden ingezet bij het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van bouwwerken en civiele infrastructuur. Gedurende de levenscyclus van een object wordt gewerkt met ‘digital twins’: virtuele modellen met actuele informatie over de eigenschappen, condities en prestaties van bouwwerken of infrastructuur. Met behulp van AI en digital twins kunnen de kwaliteit, constructieve veiligheid en energiezuinigheid van bouwwerken al getoetst worden voordat deze daadwerkelijk gebouwd zijn.’

  Gezondheid – ‘AI wordt toepast voor grote, tijdrovende taken zoals slimmer en sneller zoeken in grote datasets. Dit is bijvoorbeeld al ingezet voor ‘genome sequencing’ van het COVID-19- virus, een techniek waarmee de precieze DNA-structuur van het virus wordt ontleed om er een effectief vaccin tegen te maken. Dit proces duurde een paar jaar geleden nog weken tot zelfs maanden, nu met AI niet meer dan een aantal dagen.’

  Industrie – ‘AI wordt breed toegepast, van personeelsplanning tot productontwerp, om de efficiëntie, productkwaliteit en de veiligheid van werknemers te optimaliseren. De belangrijkste ‘use cases’ van AI worden volgens de Economist Intelligence Unit (2018) versneld door AI gedreven R&D (30%), ‘predictive analytics’ (28%), ‘real-time operations management’ (26%) en robotisering van maakprocessen.’

  Maintenance – ‘In fabrieken wordt AI ingezet om storingen van kritieke industriële apparatuur te voorspellen, waarmee preventief onderhoud kan plaatsvinden en uitvaltijd voorkomen wordt. Bij kwaliteitscontrole wordt AI ingezet om te waarschuwen voor mogelijke productiefouten (subtiele afwijkingen in processen, gedrag van machines, karakteristieken van grondstoffen, etc.) om zo productkwaliteit te optimaliseren.’

  Productontwerp – ‘Met AI kunnen de effecten van ontwerpkeuzes langs deze dimensies worden bepaald om snel tot voorselectie te komen. De rol van de ontwerper verschuift hiermee van tijdsintensieve ‘trial and error’-validatie naar enkel de creatieve aspecten. AI wordt tevens ingezet voor het datagedreven maatwerk van design op specifieke klantkarakteristieken (‘customisation’).’

  Robotisering – ‘Industriële robots worden een integraal onderdeel van het productieproces, waarbij AI de ontwikkeling van collaboratieve robots inluidt, die instructies van mensen kunnen aannemen en veilig en productief naast en met hen samen kunnen werken.’

De volledige publicatie kunt u hier Downloaden.

Het inleidende artikel vindt u op de website van TNO. Lees het artikel

Kijk welke AI oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank

Lees verder
Artificial intelligence (home)
AI toepassingen
AI voor bedrijven
Cognitieve systemen
Machine learning
Deep learning
AI leveranciers en adviseurs