Een ICT plan | Wannaars hebben er één - ICTinformatiecentrum.nl

ICT plannen

Winnaars hebben een plan met ICT

Uitspraken die hun oorsprong hebben in de sport, zijn vaak ook van toepassing op het bedrijfsleven. In crisistijden kunnen deze aanzetten bij het vormen van gedachten over toekomstige ontwikkelingen en veranderingen. Voorbeeld van zo’n uitspraak is ‘winnaars hebben een plan, verliezers een excuus’. De laatste weken melden meerdere softwareleveranciers extra belangstelling voor hun oplossingen. Zijn dat de winnaars tijdens of na deze roerige tijden?

Eyeopeners

Voor veel managers zijn de noodzaak van thuiswerken, kostenbeheersing, effectiever (samen)werken en verdere digitalisering een goede aanleiding zich verder te oriënteren op de mogelijkheden van nieuwe ERP, CRM, HRM of logistieke software. Zij maken nu hun ICT plannen voor een gezonde bedrijfsvoering en realiseren zich het belang en de rol van moderne ICT oplossingen daarin. Zij denken in kansen, in plaats van problemen. Zij realiseren zich dat – om in de sportuitspraken te blijven – ‘ieder nadeel ook zijn voordeel heeft’.
 
 

‘Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus’.

 
 

Meer belangstelling voor bedrijfssoftware

CEO Bas van der Veldt van softwareleverancier Afas zei recent in Sprout dat de crisis eerder een tijd van investeren is dan van bezuinigen. ‘Voor bezuinigen is geen creativiteit nodig, voor investeren wel. Ik zeg niet dat je niet moet besparen, maar ik krijg meer energie van investeren.’ Hij maakt melding van een sterk toegenomen belangstelling voor ERP software in de afgelopen weken. Volgens hem denken mensen ‘laat ik deze periode pakken om te investeren, zodat ik de backoffice op orde heb zodra we weer aan de gang gaan.’ Soortgelijke geluiden horen wij bij het ICT informatiecentrum ook van andere leveranciers van bedrijfssoftware.

Drie invalshoeken ter overdenking

De onderstaande drie invalshoeken inspireren u wellicht bij het maken van uw ICT plannen. Ervan uitgaande dat u tot de winnaars wilt behoren uiteraard.

  Oriëntatie
  Veel bedrijfsprocessen worden momenteel verstoord. Sommige medewerkers hebben het extra druk, bij anderen is het juist wat rustiger. Misschien is er juist nu tijd voor een oriëntatie op de mogelijkheden van nieuwe bedrijfssoftware, zoals ERP, CRM of HRM software. Of voor een onderzoek naar wat u met data kunt doen en hoe business intelligence u daar in de toekomst bij kan helpen. Kortom, u kunt nu plannen maken voor het optimale gebruik van ICT oplossingen als straks de crisis voorbij is.

  Toepassen
  Sommige ICT vernieuwingen vragen geen grote investeringen. Voor CRM of HRM en heel veel andere software zijn online oplossingen. U investeert niet in de software en het onderhoud ervan, maar u betaalt voor het gebruik ervan; vaste bedragen per gebruiker per maand, vaak niet meer dan enkele tientjes. Misschien heeft u juist nu tijd voor het uitzoeken van een goede oplossing en de implementatie ervan, zodat u er direct de vruchten van plukt als alles weer normaal wordt.

  Aanpassen
  Bedrijven die eerder begonnen zijn met de digitale transformatie, ervaren daar nu dagelijks de enorme voordelen van. Zij hebben al grote delen van hun bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en maken optimaal gebruik van cloudoplossingen. Kenmerk daarvan is dat het gebruik overal mogelijk is. Thuiswerken, samenwerken op afstand en documenten delen is allemaal normaal voor hen. Het is nu een goed moment om te onderzoeken waar in uw bedrijf qua sales, financiële administratie, orderverwerking, facturering, uitlevering, voorraadbeheer of klantcontact beperkingen zitten in de door u gebruikte ICT oplossingen. Zou het op een andere manier beter zijn, is de vraag. Alle informatie die u dat nu oplevert, kunt u straks gebruiken voor een (misschien wel noodzakelijke) inhaalslag.

Alle gratis boeken, whitepapers en boxen van het ICT informatiecentrum zijn beschikbaar om u daarbij te helpen. En bellen of mailen met uw vragen over nieuwe ICT oplossingen kan uiteraard ook. U kunt ons bereiken op 085 40 10 218 of via info@ictinformatiecentrum.nl


Suggesties om verder te lezen

 • Het aanbod van bedrijfssoftware is groot. Het e-boek ‘Handboek Softwareselectie‘ biedt u een handleiding bij het vinden, selecteren en implementeren van bedrijfssoftware.
 • Bezig met een ERP, CRM, HRM, WMS of ander bedrijfssoftware project? De gratis boxen van het ICT informatiecentrum geven u de juiste inzichten bij het kiezen van nieuwe software.