Hyperautomation | RPA - ICTinformatiecentrum.nl

Hyperautomation

 • Wat is hyperautomation en wat is de relatie met RPA?
 • Wat zijn voordelen, nadelen en andere eigenschappen?
 • Toepassingen van hyperautomation

Hyperautomation kan gezien worden als een logische vervolgstap op robotic process automation. RPA kan op zijn beurt beschouwd worden als de basistechniek binnen hyperautomation. Bij dit concept moeten echter meerdere technieken in combinatie worden ingezet. Naast RPA gaat het vooral om toepassingen van artificial intelligence (AI), zoals machine learning (ML) en natural language processing (NLP). Dit is afhankelijk van welk aspect van de werkprocessen geautomatiseerd moet worden.

Wat is hyperautomation?

Bij hyperautomation of hyperautomatisering draait het om het verder automatiseren van geautomatiseerde processen of processtappen. ‘Hyper’ betekent in deze context ‘overkoepelend’. Het is een holistische aanpak waarbij vanuit het geheel van de bedrijfsprocessen clusters worden geïdentificeerd om steeds verder te automatiseren.

Het fenomeen staat sterk in de belangstelling. Gartner heeft het in 2020 en 2021 in de top tien van technologietrends geplaatst. Dit consultancy- en kennisbedrijf voorspelt in zijn trendrapport dat grotere multinationals zich allemaal op hyperautomation zullen storten en dat bedrijven die dit niet doen, zullen achterblijven. Tegen 2022 zal de integratie van applicaties door RPA groeien met 40% per jaar en in 2024 zullen bedrijven dankzij onder andere hyperautomation 30% kosten besparen.

Robotic process automation
Wat is RPA?
Ontdek robotic process automation!

Verbeterde processen

Hyperautomation zal vaak sterker ingrijpen in de bedrijfsvoering dan RPA, omdat er naar zoveel mogelijk processen in de organisatie wordt gekeken. De aanpak hierbij kan worden samengevat in de volgende stappen:

 • Analyseren van bestaande processen als geheel
 • Herontwerpen van clusters processen
 • Automatiseren van deze processen
 • Meten en monitoren van de resultaten en aan de hand daarvan weer verder automatiseren.

Processen kunnen opnieuw worden vormgegeven en continu verbeterd aan de hand van automatische metingen en analyses. Het uiteindelijke doel is om steeds meer beslissingen in processen te nemen aan de hand van AI. Zo zou een hele organisatie kunnen worden geautomatiseerd, in plaats van individuele bedrijfsprocessen.

Voordelen van hyperautomation

Hyperautomation is dus een overkoepelende vorm van automatisering. Met AI technologieën kan het automatiseren van bedrijfsprocessen zelf, de stappen van het analyseren en herontwerpen van processen, steeds meer worden geautomatiseerd. Artificial intelligence gaat als het ware zelf op zoek naar verdere automatiseringskansen.

Een groot voordeel van hyperautomation is kostenbesparing. Redundantie verdwijnt dankzij de bredere blik, processen worden sneller en nauwkeuriger uitgevoerd, met minder personeel. En dankzij het automatisch leren kan de software, hoe meer data er beschikbaar zijn, steeds sneller iteraties van verbeterde bedrijfsprocessen uitvoeren. Een ander voordeel is dat hoogopgeleid en creatief personeel steeds minder routinematige taken hoeft uit te voeren en beter kan worden ingezet, zodat de bedrijfsprestaties omhooggaan. Gespecialiseerde banen die worden geautomatiseerd, zullen verdwijnen.

Daarnaast kan het concept ook hele processen samenvoegen, sommige laten verdwijnen en andere laten verschijnen. Doordat systemen steeds meer gaan samenwerken en op grond van doelen kunnen analyseren wat de beste aanpak is, kan hyperautomation tot verrassende uitkomsten leiden, waaraan mensen niet zo snel zouden denken bij het automatiseren per proces, hoe slim dat ook gebeurt met robotic process automation. Het eindresultaat kan tot voordelen (kosten, snelheid) leiden met een veel groter effect dan de individuele voordelen van apart geoptimaliseerde processen.

Toepassingen van hyperautomation

Een algemene toepassing is de RPA bot. Deze ‘digitale medewerkers’ kunnen beschouwd worden als basisbouwstenen van hyperautomatisering. Deze geautomatiseerde software werkt met verschillende bedrijfsapplicaties in gestructureerde én ongestructureerde data. AI software voor hyperautomation kan deze data uit verschillende processen analyseren en nieuwe automatiseringsmogelijkheden vinden. Een aantal mogelijke toepassingen van deze vorm van automatiseren in verschillende bedrijfstakken zijn bijvoorbeeld:

  Vervoer – Dankzij hyperautomation kunnen verkeersveiligheidssystemen worden geïntegreerd met vervoersdienstverleners en uiteindelijk met zelfrijdende voertuigen.

  Industrie – Softwarerobots kunnen geautomatiseerde inspecties van systemen uitvoeren, waarvan de resultaten met AI worden verwerkt tot verbeterde processen.

  Gezondheidszorg – Röntgenbeelden kunnen automatisch worden geïnterpreteerd en omgezet in een diagnose met behandelvoorstellen.

  Finance – AI gedreven bots kunnen transacties monitoren en frauduleuze gevallen opsporen. Vervolgens kunnen met hyperautomation alle relevante processen opnieuw worden ingericht op een kleiner frauderisico, waarna nieuwe monitoring volgt, nieuwe verbeteringen en zo verder.

  Webwinkels – Door machine learning en chatbot-technologie te combineren, kunt u een efficiënt platform bouwen voor het afhandelen van vragen en verzoeken van klanten. Hyperautomation kan de volgende stap zetten door deze processen te integreren met verkoopprocessen.

  Retail – Met RPA-bots kunnen websites van andere aanbieders permanent in de gaten worden gehouden op veranderingen in prijzen en producten. Deze informatie kan automatisch worden verzonden en verwerkt. Zo kunnen met hyperautomation beslissingen worden genomen over eigen, zeer gerichte prijsaanpassingen.

 

Toepassingen van Hyperautomation

Toepassingen van RPA
Zie de praktijk, ontdek de kansen!