TMS implementatie | Tips en adviezen - ICTinformatiecentrum.nl

TMS implementatie

Eén kans om het goed te doen

Er worden veel onnodige fouten gemaakt bij de implementatie van TMS software. Het ICT informatiecentrum biedt u de kennis, informatie en hulp om het implementatietraject in goede banen te leiden.

TMS implementatie

Ook TMS implementaties worden vaker dan nodig is gekenmerkt door te optimistische planningen en grove budgetoverschrijdingen. Meestal zijn deze het gevolg van een slechte voorbereiding, maar ook bij de uitvoering van de TMS implementatie gaat er wel eens wat mis. Wat zijn de meest gemaakte fouten, hoe vermijdt u die fouten en hoe voorkomt u gemiste kansen tijdens het implementatietraject? U leest er alles over in de TMS box.

Tips over TMS implementeren

  • Een TMS implementatie is complex om uit te voeren. Het heeft grote invloed op uw bedrijfsproces, vraagt een grondige analyse van het bedrijfsproces en de software kent veel mogelijkheden om te configureren. Hulp is bijna altijd nodig. Zorg dat u het projectteam tijdig samenstelt.
  • Vertrouw nooit volledig op de kennis van externe consultants. Bouw altijd ook zelf kennis op over het implementatietraject. Zorg dat u iedere fase, keuze en beslissing zelf kunt begrijpen en onderbouwen.
  • Maak gebruik van een TMS implementatiepartner die verstand heeft van uw type bedrijfsproces en ervaren is binnen uw branche. Maak met de TMS leverancier en/of de organisatie die implementeert vooraf (maar ook tijdens de TMS implementatie, als er aanpassingen zijn) duidelijke afspraken over alles dat de kwaliteit van de TMS implementatie bepaalt. Leg deze ook altijd contractueel vast.
  • Zorg voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Zie erop toe dat het niveau van de TMS specialisten die de implementatie uitvoeren, minimaal hetzelfde is als dat van de specialisten die het verkoopproces begeleiden. Liefst dragen de specialisten in het voortraject ook verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de implementatie.
  • Zorg voor realistische verwachtingen over de uitvoering van het implementatietraject. Leg de lat nooit hoger dan dat uw organisatie aan kan, faseer het traject en besteed voldoende tijd aan het trainen van medewerkers.
  • Veel TMS implementaties kunnen ‘ontsporen’ als wensen of eisen gaandeweg de implementatie telkens worden aangepast. Begin pas met de implementatie als alle voorbereidingen zijn gedaan.
  • Schroom niet om een TMS implementatie stil te leggen als beoogde doelen niet gerealiseerd worden. Twee stappen terug kan beter zijn dan één stap vooruit in de verkeerde richting.
  • In de offertefase kan vaak alles, maar in de implementatiefase wordt menig TMS leverancier een stuk voorzichtiger. Wees alert op risicomijdend gedrag van de leverancier en zie erop toe dat uw TMS project gerealiseerd wordt zoals was afgesproken.
  • Nog heel veel meer visies, tips en adviezen over TMS implementatie leest u in de TMS box

Vraag over TMS software implementatie?

Heeft u vragen over het TMS implementatie? Neem dan contact op met de Servicedesk van het ICT informatiecentrum. Bel daarvoor 085 40 10 218 of mail naar info@informatiecentrum.nl. Wij helpen u graag bij het vinden van een antwoord.