Richtlijnen voor teksten van het ICT informatiecentrum

Richtlijnen en instructies voor tekstschrijvers

Als je teksten schrijft voor het ICT informatiecentrum, houd je dan aan de onderstaande richtlijnen en instructies.

Belangrijk: unieke content

 • Vanwege online publicatie is het belangrijk dat alle teksten uniek zijn. Dat betekent dat de inhoud van de nieuw geschreven tekst op geen enkele manier herleidbaar is naar een tekst die al eerder op internet gepubliceerd is.

 
Ons platform

 • De teksten zijn bedoeld voor diverse media, waarmee het ICT informatiecentrum al sinds 2001 de meest geraadpleegde informatiebron is bij de keuze van ICT oplossingen en leveranciers daarvan.
 • Teksten die wij publiceren gaan over bedrijfssoftware (ERP, CRM, DMS, logistiek, financieel), data (big data, data management, data analytics, BI, AI), digitale transformatie, cloudoplossingen, enz. Centrale thema’s hierbij zijn de selectie van oplossingen en leveranciers, implementatie, verandermanagement of IT projectmanagement.
 • Met onze teksten willen wij de lezer kennis bijbrengen (begrippen, achtergronden en context uitleggen), handvatten geven (over hoe IT projecten opgezet en uitgevoerd worden) informeren over ontwikkelingen, inspireren en aan het denken zetten.

 
Doelgroep

 • Lezers van onze teksten zijn (mee)beslissers bij ICT projecten en automatiseringsvraagstukken: directie, algemeen management, verkoop management, inkoop management, logistiek management, financieel management en IT projectleiding. Het niveau is HBO/WO.
 • Lezers moeten de tekst ook kunnen begrijpen, zonder zelf diepgaande ICT kennis te hebben. Duidelijke uitleg, zonder kinderachtig te worden.
 • Lezers moeten de inhoud van teksten kunnen vertalen naar businessvoordelen: wat hebben wij daaraan, wat levert het ons op?

 
Structuur

 • De gewenste lengte wordt per tekst aangeven in het totaal aantal woorden.
 • De eerste alinea introduceert het probleem, vertelt al iets van de oplossing en maakt lezers nieuwsgierig naar het vervolg. Iedere volgende alinea bestaat uit 100 á 120 woorden. De afsluitende alinea vat het artikel samen.
 • Er mag gebruik gemaakt worden van tussenkoppen.
 • Er mag gebruik gemaakt worden van opsommingen (bulletpoints).

 
Stijl

 • Zakelijk en professioneel, passend bij een onafhankelijk en objectief informatieplatform.
 • Geen commerciële teksten. Teksten zijn niet gericht op de promotie van een product of bedrijf.
 • De lezer hoeft geen specifieke kennis van ICT te hebben. Logische uitleg in begrijpelijke taal is belangrijk.
 • Wij spreken gebruikers van onze media aan met ‘u’.

 
Diversen

 • Samengestelde termen waarin afkortingen voorkomen schrijven wij in losse woorden zonder koppelteken: CRM software, ERP selectie, DMS informatiepakket. Gangbare begrippen schrijven wij met kleine letters: big data, artificial intelligence, business intelligence.
 • Aanleveren per mail, als bijlage in Word format (geen PDF).
 • Aanpassingen voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) doen wij zelf. Daar hoef je met het schrijven geen rekening mee te houden.