Blockchain toepassing | Kansen en bedreigingen – ICT informatiecentrum

Blockchain toepassing

Het bedrijfsleven zal in de komende jaren merken dat er in steeds meer branches met blockchain geëxperimenteerd wordt. Dit is op verschillende manieren mogelijk: in-house met een eigen testomgeving of door samen te werken met blockchain startups. Deze hebben vaak een pilot programma, waar u als bedrijf extra begeleiding krijgt. In de financiële wereld wordt er al volop gewerkt aan cryptotrading afdelingen, derivaten en diensten om cryptocurrency veilig en verzekerd op te slaan. Een soort van digitale kluis bij een bank dus. Ook grote techbedrijven, zoals IBM, SAP, Cisco en vele andere grote bedrijven, zijn al enige tijd bezig met blockchain. Een daarvan kunt u zien op Hyperledger

Techniek en IT

Niet alleen de proceseigenaren binnen een bedrijf, maar ook de IT-verantwoordelijke zal zeker te maken krijgen met deze nieuwe ontwikkeling. Het gebruik van blockchain blijft een technische aangelegenheid en moet goed afgestemd worden op de bestaande infrastructuur en processen. Er zijn genoeg kansen tot omzetvergroting of kostenbesparing met blockchain. Wel moet heel goed beoordeeld worden of het implementeren van blockchain echt zinvol is. Als partijen elkaar vertrouwen heeft een blockchain meestal geen toegevoegde waarde. Het uitwisselen van data met behulp van EDI werkt bijvoorbeeld uitermate goed zonder gebruik te maken van blockchain.

Indien de inzet van blockchain wel zinvol is voor bedrijfsprocessen, zal de kennis over deze nieuwe techniek bijgebracht moeten worden aan het management, de IT-afdeling en de eindgebruikers. De medewerkers moeten goed begrijpen dat transacties onomkeerbaar zijn. Ook is een veilige en gebruiksvriendelijke toegang tot de blockchain heel belangrijk.

Blockchain toepassing

Welke voordelen gaat het bedrijven bieden?

Het overbodig maken van tussenpersonen door middel van de blockchain kan processen efficiënter maken en zodoende tijd en geld besparen. Daarnaast kunnen verschillende processen veiliger worden. Een concreet voorbeeld is het project van CargoX. Met behulp van hun diensten wordt het mogelijk een zeer waardevol document digitaal en versleuteld naar de ontvanger op te sturen. Momenteel is dit een inefficiënt en kostbaar proces door het gebruik van fysieke documenten, die per koerier verstuurd worden.

Bron: kennispartner Daniel de Vries (Blockspot.io)


Kansen en bedreigingen

Beslissers moeten zich ervan bewust zijn dat toepassing van blockchaintechnologie nieuwe producten en diensten mogelijk maakt die een verstorende (disruptieve) werking kunnen hebben op bestaande markten of nieuwe markten kunnen creëren. Kansen en bedreigingen moeten daarom door iedere organisatie goed geïnventariseerd worden. IT beslissers zullen de technologische mogelijkheden moeten leren kennen. De keuze daarna is of er een project met blockchain gestart wordt en wie de uitvoering daarvan verzorgd. Vanwege het specialistische karakter van het onderwerp zijn hierbij meestal externe specialisten betrokken.