Digitale transformatie | Wat is het? – ICT informatiecentrum.nl

Digitale transformatie

  • Wat is digitale transformatie?
  • Wat zijn succesfactoren van digitalisering en hoe begint u?
  • Gratis informatie, adviezen en e-boeken om te starten met digitale transformatie

De digitale transformatie van de samenleving, het bedrijfsleven, overheden en talloze andere organisaties is in volle gang. Nieuw ontwikkelde IT oplossingen en technologie veranderen de wereld om ons heen met hoge snelheid. Markten, businessmodellen, werkwijzen, bedrijfsprocessen, samenwerkingen en heel veel meer worden er enorm door beïnvloed. Na een eerste focus op technologie bestaat inmiddels het besef dat transformeren niet alleen een IT aangelegenheid is, maar vooral ook mensenwerk. Maak hier kennis met de digitale transformatie.

Wat is digitale transformatie?

Nieuwe digitale technologie biedt nieuwe mogelijkheden om bedrijfsprocessen van organisaties te optimaliseren. Hierdoor kunnen zij nog beter voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten van die organisaties. Digitale transformatie is het proces waarmee organisaties zich op die nieuwe situatie aanpassen. Enerzijds betekent dat de implementatie van moderne digitale technologie in hun bedrijfsprocessen. Anderzijds gaat het om een aanpassing van de bedrijfscultuur. Digitale transformatie heeft grote invloed op klantbeleving, interactie met klanten, bedrijfsprocessen, businessmodellen en onderscheidend vermogen. Juist omdat deze aspecten het bestaansrecht van iedere organisatie voor een groot deel bepalen, is digitale transformatie een thema waar iedere organisatie nu of in de komende jaren mee te maken krijgt. Lees verder: toepassing en voorbeelden

Succesfactoren

Hoewel ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie bepalend zijn voor de mogelijkheden, wordt het succes daar niet door bepaald. Menselijke factoren spelen hier een belangrijkere rol in. Daarom vereist een succesvolle transformatie niet alleen de implementatie van IT oplossingen en moderne digitale technologie, maar ook aan aanpassing van de bedrijfscultuur. Bestaande stramienen, werkwijzen, denkpatronen en gewoonten moeten vervangen worden door een aanpak die zich kenmerkt door openheid, transparantie, flexibiliteit en een zo hoog mogelijk niveau van klantgerichtheid. U leest er alles over in dit managementboek voor digitale transformatie.

Waarom belangrijk?

Zakelijke en particuliere klanten verwachten in toenemende mate van iedere leverancier, wat zij bij andere – vaak nieuwe – aanbieders ook ervaren: betere service, snellere levering, goede retourcondities, enzovoort. Kunt u niet leveren wat een andere aanbieder wel biedt, dan mist u de order en bent u in het ergste geval een klant kwijt. Veel aspecten spelen hierbij een rol: uw bereikbaarheid, uw zichtbaarheid op internet, de wijze waarop klanten bij u kunnen bestellen, de kanalen waarmee uw klantenservice bereikbaar is, de snelheid waarmee u order bevestigt en uitlevert, de heldere communicatie over condities, kosten, facturen, enzovoort.

Disruptie en innovatie

In veel markten zijn nieuwe bedrijven opgericht met een duidelijke focus op IT en technologie, die gevestigde bedrijven in hoog tempo verslaan met nieuwe producten, diensten en vormen van klantgerichtheid. Bestaande bedrijven zien het als verstoring van hun markt en business. Zij spreken over disruptie en disruptieve bedrijven. In werkelijkheid werkt de ‘verstoring’ niet nadelig, maar schudt deze markten op, stimuleert het innovatie en brengt het uiteindelijk veel branches op een hoger niveau. Digitale transformatie kan daarom niet genegeerd worden. Iedere organisatie in iedere markt krijgt ermee te maken. Om de continuïteit te waarborgen zal tijdig geïnvesteerd moeten worden in nieuwe IT oplossingen en technologie. Hoe ver bent u daar al mee?

Lees verder
Beginnen met digitale transformatie
Digitale transformatie toepassing
Digitale transformatie en data management
Invloed van digitalisering op bedrijfsprocessen
Succesfactoren digitale transformatie
Managementboek voor digitale transformatie