Data en big data | Wat is het? – ICTinformatiecentrum.nl

Data

  • Wat is data? Wat is big data?
  • Hoe wordt u een datagedreven organisatie?
  • Maak bij uw dataproject gebruik van de gratis DATA box

Data is overal aanwezig. Binnen uw organisatie, buiten uw organisatie en de hoeveelheid ervan neemt dagelijks toe. Steeds meer bedrijven bewijzen de waarde van data voor het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen, het vergroten van hun winstgevendheid of het versterken van hun marktpositie. Logisch dat u zich ook realiseert dat u aan de slag moet met uw data. Lees in deze sectie over wat data is, wat big data voor u kan betekenen en waarom u er niet aan ontkomt om uw organisatie voor te bereiden op datagedreven werken. Meer informatie vindt u ook in de secties data management, data analytics en BI software.

Zij kunnen u helpen!
Peliqan
DataWorkz
Data Kingdom
Data Science Lab
Datalab


Waarom data steeds belangrijker wordt

De hoeveelheid digitale gegevens en de beschikbaarheid ervan neemt alleen maar toe. U genereert intern data, als u voor uw bedrijfsprocessen gebruik maakt van ERP software, CRM software of andere IT systemen. U krijgt toegang tot steeds meer data, omdat u gebruikt maakt van slimme apparaten. En er zijn steeds meer digitale gegevens beschikbaar omdat u communiceert via digitale kanalen, zoals websites, e-mail of social media. Grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data vermenging zich tot wat big data is gaan heten. De vraag is wat uw organisatie met al deze gegevens kan en hoe u uw organisatie en systemen zo inricht dat u er in de bedrijfsvoering optimaal gebruik van kan maken. Data management, data analytics en business intelligence bieden u de oplossingen daarvoor. Het goed toepassen ervan kan de kwaliteit, effectiviteit en winstgevendheid van uw organisatie naar een hoger niveau tillen. Door data op een goede manier te gaan gebruiken, zet u de digitale transformatie van uw organisatie in gang. Daarmee kunt u datagedreven worden en doorgroeien naar een moderne, datagedreven organisatie, die klaar is voor een toekomst waarin data een steeds grotere en beslissende rol speelt.

Wat is data?

Data bestaat uit alle soorten gegevens in en rond uw organisatie die een weergave zijn van feiten. Daaronder vallen klantgegevens, gegevens uit uw boekhouding, informatie via uw website, bestelgegevens, offertes, productdocumentatie, meetwaarden uit uw productieproces, e-mails, social media contacten, notulen en nog heel veel meer. Alles wat op een of andere manier iets zegt over een aspect van uw organisatie of bedrijfsproces, is te beschouwen als data. Wat is data?

Wat kunt u ermee?

Het kunnen beschikken over data is geen doel op zich. U wilt er iets mee. Daarom staan rondom dit thema twee vragen centraal: hoe verwerken wij onze digitale gegevens en hoe benutten wij deze op een zinvolle manier? De eerste vraag is het terrein van data management of databeheer. De tweede gaat over data analytics, data science of business intelligence. Over al deze thema’s vindt u op deze website een aparte sectie, maar we lichten ze hier alvast toe.

Basisboek data
Ontdek de waarde van data
Over hoe u een datagedreven organisatie wordt

Data management

Data management betreft het veilige en betrouwbare beheer van gegevens in alle systemen en applicaties die u gebruikt, inclusief content en documenten. Content management en document management kunt u dus ook beschouwen als vormen van data management. Gaat het om grote hoeveelheden gegevens, zowel gestructureerd als ongestructureerd en uit allerlei verschillende bronnen, dan spreken we over big data. Data management gaat over de vraag hoe u omgaat met alle data en hoe u deze opslaat, beveiligt, verbetert en weer beschikbaar maakt. Thema’s die onder data management vallen zijn onder andere enterprise data management, master data management, datakwaliteit, dataveiligheid, data governance, datamigratie, datawarehouses en dataopslag. Lees hier alle informatie over data management.

Data analytics

Als u over betrouwbare data beschikt, dan kunt u deze analyseren en daar conclusies aan verbinden. Deze conclusies zijn bruikbaar voor het verkrijgen van inzichten en het nemen van beslissingen. Data geeft u langs deze weg antwoorden op vragen over het rendement op investeringen, geeft u inzage in salesprocessen en verklaart uw winst- en verliescijfers. Daarnaast kan het u helpen bij het optimaliseren van uw logistiek of vertelt het u waar commercieel de beste kansen voor u liggen. Dit is het terrein van data analytics en de hiermee samenhangende begrippen, waaronder data science, datavisualisatie, rapportagesoftware, dashboards, business intelligence en kunstmatige intelligentie. Lees hier alle informatie over data analytics.

Hoe wordt u een datagedreven organisatie?

Bedrijven die hun handelen en beslissingen baseren op kennis en inzichten die door het analyseren van digitale gegevens zijn verkregen, zijn datagedreven organisaties. Daarbij maakt het niet uit hoe groot de organisatie is. Ieder bedrijf heeft immers baat bij een zinvol gebruik van data voor het nemen van de best denkbare beslissingen. Maar ook bij de meest inspirerende inzichten in bedrijfsprocessen en alles wat daarnaast invloed heeft op het resultaat en de continuïteit van de onderneming. Voor moderne, jonge bedrijven is de stap naar datagedreven werken meestal niet groot. Voor conventionele organisaties vereist het een cultuuromslag, die soms best groot kan zijn. Bedrijven met een toekomstvisie waarin data en digitale transformatie een belangrijke rol spelen, kunnen de ontwikkelingen rondom data management en data analytics niet negeren. Uitstel om ermee aan de slag te gaan leidt tot grotere en misschien onoverbrugbare achterstanden op organisaties die al langer het belang zien van datagedreven werken. Wat is een datagedreven organisatie?

Start met de DATA box

Alles rondom data is best ingewikkeld. Dat begint al met de vragen over welke data u kunt beschikken, hoe u deze beheert en wat u ermee zou willen. Projecten rond dit thema zijn dan ook niet alleen technisch en praktisch van aard, maar hebben vooral ook veel strategische componenten in zich. Alle mogelijkheden en oplossingen zijn lastig te overzien, laat staan dat het eenvoudig is om er verstandige beslissingen over te nemen.

Neem u daarom voor om u over alles rondom data goed te laten informeren en begeleiden. Veel informatie vindt u in de boeken, whitepapers en andere kennisdocumenten van het ICT informatiecentrum. De DATA box biedt u toegang tot alles wat u nodig heeft om uw project te kunnen starten en uit te voeren: belangrijke kennis, onmisbare adviezen en noodzakelijke inzichten. En als u in gesprek wilt met een specialist op dit gebied, dan kan dat ook. Wij helpen u graag. Overigens, zonder dat wij een belang hebben bij de oplossingen die u kiest en wie u daarbij helpt. Daar is het ICT informatiecentrum onafhankelijk in.