Blockchain | Wat is het? Uitleg en toepassing – ICT informatiecentrum.nl

Blockchain

Kennismaking met blockchain en uitleg over de blockchaintechnologie

Blockchaintechnologie wordt door velen beschouwd als één van de belangrijkste technologische vernieuwingen na internet. Voor de technologie, die snel bekend is geworden door de opkomst van cryptovaluta, werden veel kansen en toepassingen voorzien voor het bedrijfsleven. Die kansen zijn er nog altijd volop, al neemt het tempo waarin blockchaintoepassingen worden ontwikkeld een beetje af. Lees hier wat blockchain is, wat u ermee kunt, hoe de technologie werkt en wat dit betekent voor uw IT.

Op deze pagina

Wat is blockchain?

Blockchain is de aanduiding van een techniek of werkwijze met een unieke digitale administratie van transacties en een eigen datastructuur. Met blockchaintechnologie worden de hiervoor benodigde software en hardware bedoeld. Bedrijven, overheden en particulieren die onderling en/of met elkaar van een blockchain gebruik kunnen maken, vormen samen een blockchain netwerk. Gebruikers van het netwerk kunnen onderling transacties doen, informatie delen en documenten uitwisselen. Iedere handeling van iedere deelnemer wordt vastgelegd in een database, die niet slechts op één plaats staat. Iedere gebruiker beschikt op ieder moment over een actuele ‘kopie’ van de database met alle transacties. Data gaat hierdoor nooit verloren. Voor alle transacties is een digitale ondertekening nodig, die de betrouwbaarheid van de transactie bevestigt. Niet toegestane transacties worden tijdig gesignaleerd en niet verwerkt. Daarnaast wordt alle data versleuteld. Het hacken van een blockchain netwerk is daarom praktisch onmogelijk en de veiligheid is erdoor gegarandeerd. Lees verder: wat is blockchain?

Eigenschappen

Kenmerkend voor de blockchain is dat alle transacties binnen het netwerk stap voor stap worden vastgelegd in een database waarover iedere deelnemer beschikt. Alle stukjes vastgelegde informatie vormen samen de ‘chain’. Gebruikers van het netwerk kunnen exact nagaan welke transacties er hebben plaatsgevonden. Het aanpassen of verwijderen van eerdere transacties is niet mogelijk; de geschiedenis blijft altijd bewaard. De techniek garandeert dat transacties veilig en betrouwbaar zijn, zonder dat de deelnemers elkaar kennen en zonder dat er een toezichthouder of beheerder nodig is.

Voordelen

Bij veel transacties tussen particulieren onderling, organisaties onderling of particulieren en organisaties zijn momenteel nog tussenpersonen nodig. Zij treden op als ‘scheidsrechter’ en zien erop toe dat alles eerlijk, betrouwbaar en veilig verloopt. Denk bijvoorbeeld aan bankzaken, contracten, de verkoop van een huis of zorgdossiers. Met gebruik van de blockchain technologie is deze tussenschakel niet meer nodig. Kosten nemen hierdoor af, terwijl de veiligheid en betrouwbaarheid van de transacties toenemen. Ook kunnen transacties sneller gaan en is de uitvoering ervan niet meer gebonden aan werktijden.

Blockchain

Toepassing

In eerste instantie lijkt de blockchain vooral toegepast te worden door dienstverleners in de financiële branche. Valutahandel en andere bankzaken lenen zich uitstekend voor de blockchaintechnologie. Er zijn echter ook veel kansen in heel veel andere branches en voor verschillende bedrijven. Bij alle soorten transacties waarbij belangrijke gegevens uitgewisseld moeten worden tussen twee of meer partijen, kan de blockchaintechnologie een oplossing bieden. Meer over de blockchain toepassing.

Ontwikkelingen

De blockchaintechnologie ontwikkelt zich snel en maakt steeds meer nieuwe toepassingen mogelijk. Veel bedrijven zijn, vanwege de bijna hypeachtige aandacht voor het onderwerp, in de afgelopen jaren gestart met het ontwikkelen van blockchaintoepassingen. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een brede inzet ervan. Een inventarisatie door de Volkskrant in het najaar van 2018 laat zien dat 85% van de serieuze blockchainprojecten niet verder komt dan de testfase. Op basis van onderzoek van adviesbureau Berenschot blijkt dat slechts 5 á 10 procent van alle blockchainprojecten de verkenningsfase overleeft en verder wordt ontwikkeld. Ook andere landen laten deze trend zien. De Nederlandse overheid blijft de toepassing van de blockchain stimuleren, onder andere via de Dutch Blockchain Coalition. Ook bij de Europese Commissie staat de blockchain de komende jaren hoog op de agenda en wordt er veel geld gereserveerd voor het stimuleren van ontwikkelingen op dit gebied. Meer over blockchain ontwikkelingen.