Software selectie | Tips en adviezen - ICTinformatiecentrum.nl

Software selectie

Informatie over het selecteren van bedrijfssoftware

De selectie van ERP, CRM, DMS, HRM, WMS of andere software is lastig uitvoerbaar door het grote aantal oplossingen, de vele aspecten die de keuze bepalen en de complexiteit van de software zelf. Zonder belang bij de keuzes die u maakt, heeft het ICT informatiecentrum veel informatie voor u beschikbaar die u helpt bij softwareselectie.

Softwareselectie en pakketselectie

Het ICT informatiecentrum biedt u informatie over hoe u ICT selectietrajecten opzet, organiseert en uitvoert en alle praktische, juridische en organisatorische aspecten daarbij. U vindt deze in de boeken, whitepapers en boxen die het ICT informatiecentrum zelf samenstelt en publiceert over de selectie van ERP software, CRM software en andere bedrijfssoftware en ICT oplossingen. Met deze informatie kunt u product- of leveranciersselecties zelf uitvoeren of begeleiden. Wij voeren geen selecties voor u uit. Ook zullen wij u nooit een ICT oplossing adviseren. Naar onze mening kunnen wij u alleen dan garanderen dat wij onafhankelijk zijn en dat onze informatieverstrekking zuiver blijft.

Hulp bij het selectieproces

Als u selectietrajecten niet zelf wilt of kunt uitvoeren, adviseren wij u om altijd zelf voldoende kennis te hebben over de uitvoering van het selectietraject en u inhoudelijk te laten begeleiden door deskundige adviseurs. Het is wenselijk (en misschien wel noodzakelijk) dat dit betaalde diensten zijn en dat de dienstverlening beperkt blijft tot het begeleiden van het selectietraject. Maak uw adviseurs duidelijk dat het u uitsluitend om onafhankelijke begeleiding in het selectietraject gaat. Neem uw besluit pas na het controleren van enkele referenties. Voor een goede, onafhankelijke begeleiding is het namelijk belangrijk dat externe adviseurs:

 • Een compleet beeld van het aanbod van oplossingen hebben
 • Kennis hebben van uw bedrijfsproces en branche
 • Zelf geen oplossing leveren
 • Niet door ICT leveranciers betaald worden om hun oplossing te adviseren
 • Ervaring hebben
 • Niet uit zijn op het leveren van aanvullende diensten

Opgelet met gratis selectie (tools)

Achter gratis online selectietools en bedrijven die u kosteloos een ERP selectie, CRM selectie of andere software selectie aanbieden, zit altijd een commercieel belang. Deze zijn daarom per definitie nooit onafhankelijk. Gratis selecties worden u aangeboden door organisaties die zelf een ICT oplossing leveren of die betaald worden door ICT leveranciers om de oplossing van die leverancier als selectieresultaat te tonen. Voor u betere passende ICT oplossingen waarvan de leverancier niet bereid is de organisatie achter de selectie te betalen, vindt u niet terug in het selectieresultaat. Een betrouwbare en waardevolle uitkomst hoeft u niet te verwachten.

Vergelijkingssites

De complexiteit van ERP software, CRM software of andere ICT toepassingen en oplossingen is groot. Het aantal parameters op basis waarvan u een ICT oplossing kunt selecteren daarmee ook. Er bestaan geen vergelijkingssites die rekening houden met al die parameters. De meeste beperken zich tot slechts enkele criteria, zijn niet compleet (slechts een beperkt aantal leveranciers is bereid om tegen betaling (!) aan de vergelijkingssite mee te werken) en bevatten verouderde informatie. De suggestie dat u via de vergelijkingssite een betrouwbaar resultaat kunt krijgen, is hierdoor helaas bijna altijd onterecht.

Tips en adviezen over software selectie

Het selecteren van bedrijfssoftware, de selectie van een aanbieder of het tot een goed einde brengen van uw ICT project bevat veel logica. De meeste valkuilen en succesfactoren kunt u zelf bedenken. En toch is de praktijk van software selecties en implementaties dat veel van deze logische aspecten over het hoofd gezien worden. Hieronder leest u de belangrijkste software selectie adviezen. Nog meer informatie vindt u in de bedrijfssoftware box en de boeken en whitepapers van het ICT informatiecentrum die over specifieke bedrijfssoftware voor u beschikbaar is.

Voordat u uw ICT project start

Softwareprojecten kunnen mislukken. Daarvan zijn veel voorbeelden bekend. De schade daarvan kan beperkt blijven bij relatief kleine softwareprojecten, die de kern van uw bedrijfsprocessen niet raken. Maar als dat wel het geval is, zoals bij ERP of CRM software, dan kunnen de gevolgen zeer schadelijk, kostbaar en langdurig zijn. De kans op een succesvol project kunt u eenvoudig vergroten door dit als uitgangspunten te nemen:

 • Voor het goed aansturen van een ICT project is uw eigen kennis onvoldoende. Gebruik aanvullende informatie.
 • ICT specialisten weten meer dan u; u leert altijd van hun kennis, visie en adviezen. Sta er voor open.
 • Alle betrokkenen bij uw project hebben eigen belangen, niemand is objectief. Eigen kennis is noodzakelijk.
 • U kiest nieuwe ICT oplossingen voor jarenlang gebruik. Neem de tijd voor onderbouwde besluiten.
 • 5% extra kennis kan 100% bijdragen aan het succes van een implementatie. Zorg voor die 5% extra.

Ken alle criteria waarop u bedrijfssoftware beoordeelt

Bedrijfssoftware moet optimaal passen bij uw bedrijfsproces, u zekerheden bieden voor de toekomst, zich bij vergelijkbare bedrijven als succesvolle software oplossing bewezen hebben en een betrouwbare en deskundige leverancier hebben. Om software te kunnen beoordelen op deze hoofdpunten, zijn er veel onderliggende criteria. Zorg ervoor dat u deze criteria kent, dat u over checklists beschikt en weet wat er te kiezen valt. Alleen dan kunt u goede afwegingen maken. Checklists en informatie hierover vindt u in de boxen van het ICT informatiecentrum. Lees meer over de bedrijfssoftware box.

Neem beslissingen zelf; uw adviseurs hebben ook hun belangen

Bij de selectie van bedrijfssoftware zijn vaak adviseurs betrokken. Dat kan nodig zijn voor de specialistische kennis over de software zelf en de toepassing en implementatie ervan. Blijf ervan bewust dat u bij software selectie uiteindelijk zelf de beslissingen moet nemen. Het gaat tenslotte om uw bedrijf, uw oplossing, uw portemonnee, uw bedrijfsproces, uw medewerkers, uw klanten en uw toekomst. Beslissingen daarover moet u niet uitbesteden. Realiseer dat uw adviseurs ook hun eigen belangen of voorkeuren hebben. Bijvoorbeeld omdat zij over de ene software oplossing meer kennis hebben dan over de andere. Maar ook verschillende commissieafspraken met softwareleveranciers hebben invloed op adviezen. Ook een belang bij het vervolgtraject kan adviezen kleuren, zoals mogelijke vervolgopdrachten voor de implementatie van de oplossing die gekozen wordt. Laat u zo onafhankelijk mogelijk adviseren en ken op zijn minst de belangen die een adviseur heeft bij uw softwareproject en de oplossing die hij of zij adviseert

Bij twijfel of onduidelijkheden: beslis niet

Een groot deel van de kennis die u nodig heeft voor goede beslissingen over software, komt van anderen. Zoals softwareleveranciers, adviseurs, de medewerkers in uw organisatie collega’s, bevriende managers of het ICT informatiecentrum. Dat anderen de kennis voor u hebben is uiteraard zeer plezierig, maar maakt het niet minder noodzakelijk zelf ook precies te begrijpen waarover u beslist, wat uw afwegingen zijn en welke argumenten de doorslag geven. Merkt u tijdens het selectietraject dat u nog onvoldoende weet om beslissingen en keuzes te kunnen onderbouwen, neem dat het meest wijze besluit op dat moment: beslis nog niet. De keuze van bedrijfssoftware kunt u niet maken, zolang er onduidelijkheden zijn.

Analyseer eerst uw bedrijfsprocessen

Bedrijfssoftware helpt u bij het automatiseren van de bedrijfsprocessen in uw organisatie. Neem geen besluit over software, als de betreffende bedrijfsprocessen nog niet 100% op orde zijn of als de verantwoordelijkheden binnen de organisatie of structuur ervan niet duidelijk zijn. Als software implementaties mislukken is dat vaak te wijten aan het automatiseren van processen die nog niet geoptimaliseerd zijn. Software is nooit de oplossing voor problemen in bedrijfsprocessen. Als uw levertijd nu twee weken bedraagt, maakt nieuwe software daar geen twee dagen van. Analyseer eerst uw processen, benoem de succesfactoren en knelpunten, maak een lijst van verbeterpunten en realiseer deze. Een verdere aanpassing van uw bedrijfsprocessen laat u afhangen van de mogelijkheden die nieuwe software u biedt.

Vermijd ‘oud denken’ en voorkom daarmee dat uw softwareproject mislukt

Aan ieder IT project kleeft het risico van ‘oud denken’. Dit betekent dat u uw huidige bedrijfsprocessen, vaste gewoonten en verworven rechten als uitgangspunt neemt bij het vervangen van uw softwareoplossing. Het risico bestaat dan dat u uw oude software gaat nabouwen met de nieuwe. De afloop hiervan is meestal desastreus. Daar komt u overigens pas achter als u al te laat bent om uw keuzes nog om te kunnen draaien. Wat wel? Neem de mogelijkheden van de nieuwe software als uitgangspunt en pas uw bedrijfsprocessen daar op aan. Lees hier waarom IT projecten mislukken.

Gebruik de beschikbare kennis

Achteraf is het altijd gemakkelijk te verklaren waarom er zaken fout zijn gegaan of beter hadden gekund. Vooraf is het een stuk lastiger om te voorspellen waar een softwareproject fout kan gaan. Sommige valkuilen zijn direct duidelijk, anderen zitten verscholen op plekken waar u de valkuil niet vermoedt. Leer deze vooraf kennen en benut de kennis en ervaringen van organisaties die u voorgingen en softwarespecialisten die zich dagelijks bezighouden met vergelijkbare projecten. Laat u inspireren en informeren door de boeken, whitepapers en online informatie van het ICT informatiecentrum. Gebruik de boxen, waarin al deze informatie gebundeld is. Praat erover met mensen in uw eigen netwerk die dit traject al eerder hebben doorlopen. Hoe meer u weet over de praktijk van software selectie, hoe eenvoudiger u valkuilen omzeilt en hoe meer u weet om uw project tot een succes te maken.

Verspil uw tijd niet aan ‘gratis software selecties’ en vergelijkingssites

Er zijn meerdere partijen die u de selectie van bedrijfssoftware gratis aanbieden. Zet hier direct uw vraagtekens bij en doorzie de commerciële belangen die aan deze gratis selecties verbonden zijn. ‘Gratis’ en ‘objectief’ gaan in selectieprocessen niet samen. De gratis selectie maakt deel uit van een salesproces om uiteindelijk van u de opdracht te krijgen voor begeleiding, implementatie en andere diensten in het vervolg van uw project. De kans is groot dat het resultaat van de gratis selectie een software oplossing is waarin de aanbieder ’toevallig’ gespecialiseerd is in de implementatie ervan. Nog minder heeft u aan gratis selecties die resulteren in een shortlist die – helaas voor u – niet bestaat uit oplossingen die de beste match met uw bedrijfsprocessen hebben (is ook onmogelijk om dat online te doen), maar die de bemiddelaar de grootste commissie opleveren. Online selecties werken allemaal zo. Verspil uw tijd er niet aan, begrijp zelf hoe het selectietraject in elkaar steekt en maak zo nodig gebruik van specialisten die volledig open kaart spelen over wat hun belangen zijn.

Oriënteer u breder dan wat u al kent

Een tunnelvisie ligt op de loer als er gekozen moet worden voor nieuwe software. U kunt dit voorkomen door u de vraag te stellen wat u zou doen als u nog geen softwareoplossing in huis had en er ook geen kennis over heeft. Ontdek de vooringenomen standpunten tijdig en laat deze niet leidend zijn bij de keuze van software. Sta open voor verandering, ook al leidt dat tot andere oplossingen en een andere leverancier dan waar u zelf in eerste instantie aan dacht of waaraan u al jarenlang verbonden bent. Kijk naar de ontwikkelingen rondom bedrijfssoftware, zoals het sterk toegenomen gebruik van cloudoplossingen. Veel langer bestaande softwareleveranciers bieden cloud versies van hun oorspronkelijke on premise oplossingen. Nieuwe spelers in de markt richten zich uitsluitend op de cloud. Betrek deze nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden bij uw selectieproces.

Kies een oplossing vanuit een toekomstvisie voor uw organisatie

Een software oplossing kiest u niet voor korte tijd. In de meeste gevallen kiest u die voor een periode van drie tot zes jaar of langer. U kunt alleen een goede keuze maken als u zich gedachten maakt over hoe uw organisatie er dan uit ziet, in welke markt u dan (nog) actief bent of wat uw producten en diensten dan zijn. De keuze van nieuwe software vereist dat u in de toekomst kijkt en rekening houdt met trends en ontwikkelingen in de markt en de koers en ambities van uw organisatie.

Spreek specialisten

Softwarespecialisten hoeven niet onafhankelijk zijn om u toch te inspireren en informeren. Gelukkig maar, want de meeste specialisten zijn nu eenmaal verbonden aan een leverancier van software of diensten. Zij zijn degenen die dag in dag uit bij softwareprojecten betrokken zijn. Dat is bij vergelijkbare organisaties met vergelijkbare bedrijfsprocessen en in situaties die vergelijkbaar zijn met de uwe. Vraag hen waar zij tegenaan lopen, wat de knelpunten zijn en wat zij doen om projecten goed te laten verlopen. Juist omdat deze specialisten verschillende oplossingen en belangen hebben, ontstaat een compleet beeld van alle factoren die bij de selectie van de software die u zoekt een rol spelen.

Ken de juridische implicaties van een softwareproject

De grote impact van software op uw organisatie en bedrijfsprocessen wordt in negatieve zin snel duidelijk als tijdens en na de implementatie ervan blijkt dat er iets niet gaat zoals u gewenst had. In dergelijke situaties wordt er door u en de leverancier over en weer snel verwezen naar wederzijdse rechten en plichten. Door tijdig goede afspraken te maken verkleint u de kans dat er zich problemen voordoen en vergroot u de kans dat er snel oplossingen gevonden worden. Dat klinkt niet al te ingewikkeld. De praktijk is dat echter wel, simpelweg omdat er over heel veel aspecten afspraken gemaakt moeten worden. Denk daarbij aan een nauwkeurige vastlegging van de overeengekomen dienstverlening, meerwerk, minderwerk, de kosten daarvan of de planning. Maar ook gaat het over gebruiksrechten van de software, eigendomsrechten van de data, prestatieverplichtingen en garanties. Leg daarom alles wat belangrijk is contractueel vast en betrek daar zo nodig een jurist bij. De tijd, kosten, ergernis en bedrijfsschade die een mislukt project u kosten, wegen ruimschoots op tegen de kosten om juridisch meer zekerheid te hebben.

Meer weten over software selectie? Gebruik alle beschikbare informatie via de ICT kennisbank