Voorwaarden voor ICT tekstschrijvers | ICT informatiecentrum

Voorwaarden voor teksten en tekstschrijvers

De onderstaande voorwaarden gelden bij de uitvoering van tekstopdrachten voor het ICT informatiecentrum. Bij het claimen van een tekstopdracht gaat de tekstschrijver akkoord met deze voorwaarden. Iedere informatie-uitwisseling tussen de tekstschrijver en het ICT informatiecentrum is vertrouwelijk.

  • Tekstopdrachten zijn pas definitief als deze door het ICT informatiecentrum per e-mail zijn bevestigd.
  • De tekstschrijver heeft de mogelijkheid een tekstopdracht na bevestiging alsnog terug te geven en niet uit te voeren.
  • Het ICT informatiecentrum heeft het recht om opdrachten in te trekken als blijkt dat de tekstschrijver zich niet houdt aan de planning of opdracht, of als de aangeleverde teksten van te lage kwaliteit zijn.
  • Tekstschrijver garandeert dat met de door hem of haar aangeleverde teksten geen inbreuk wordt gepleegd op de rechten van anderen.
  • Met een akkoord door het ICT informatiecentrum op de aangeleverde teksten is de tekstopdracht beëindigd.
  • Na succesvolle beëindiging van de tekstopdracht zend de tekstschrijver de factuur voor een bedrag van de overeengekomen vergoeding. Met de betaling daarvan draagt tekstschrijver auteursrechten van de betreffende teksten over aan het ICT informatiecentrum, waarmee ook het exclusieve recht op publicatie van de teksten verkregen wordt.
  • Bij de publicatie van teksten wordt de naam van de tekstschrijver niet vermeld.
  • Voor het door de tekstschrijver voor commerciële of publicitaire doeleinden noemen van het ICT informatiecentrum als opdrachtgever of het vermelden van het ICT informatiecentrum als referentie, is vooraf toestemming nodig.
  • Zonder verdere specificatie zijn alle door ons genoemde bedragen exclusief btw.