Cloudoplossingen en cloudservices - ICT informatiecentrum

Cloudoplossingen, cloudservices en migratie naar de cloud

 • Wat is de cloud en wat is cloud computing?
 • Hoe kiest u cloudoplossingen, cloudservices en specialisten?
 • Lees meer over migratie naar de cloud via de kennisbank

Cloudoplossingen en cloudservices zijn niet meer weg te denken bij zakelijke ICT toepassingen. Bijna alle bedrijfssoftware kunt u gebruiken in een online versie, voor dataopslag in de cloud zijn praktische en veilige oplossingen beschikbaar en steeds meer bedrijven kiezen ervoor hun ICT landschap geheel of gedeeltelijk te verhuizen naar de cloud. Ontdek hier welke mogelijkheden de cloud u biedt, hoe u de keuze van cloudoplossingen aanpakt en wie u kan helpen bij uw migratie naar de cloud.

Zo verhuist u naar de cloud

Wat is de cloud? Wat is cloud computing?

Met cloudoplossingen en cloudservices worden alle ICT producten en diensten bedoeld die beschikbaar zijn via internet. Cloud computing is een andere naam hiervoor. Het betreft alle vormen van IT dienstverlening waarbij het beheer en onderhoud van bedrijfssoftware, IT infrastructuur en andere automatiseringsoplossingen door een externe partij via internet worden aangeboden. Die externe partij is de cloudprovider of cloudserviceprovider. Als gebruiker heeft u via internet toegang tot de aangeboden oplossing of dienst. Cloudtoepassingen zijn onder andere voor bedrijfssoftware en applicaties, dataopslag, digitale werkplekken en internettelefonie (VoIP).

Cloudoplossingen en cloudservices

Cloudoplossingen vervangen de software, systemen en hardware die anders fysiek in uw bedrijf aanwezig geweest zouden zijn voor de uitvoering van uw bedrijfsprocessen. Cloudoplossingen zijn de tegenhanger van on premise, wat betekent dat applicaties op uw eigen servers zijn geïnstalleerd. Met cloudservices worden naast het aanbieden van de oplossingen ook aanvullende diensten bedoeld, zoals het uitvoeren van migraties, het geven van advies of het begeleiden en uitvoeren van cloudprojecten. Lees ook: wat is cloud computing.

 
 
Cloudoplossingen, cloudservices en migratie naar de cloud
 
 

Voordelen van cloudoplossingen

Voordelen van cloudoplossingen zijn flexibiliteit, lage kosten, korte implementatietijden, lage onderhoudskosten, schaalbaarheid, betere beveiliging en toegang die onafhankelijk is van de werkplek. Cloudoplossingen vergroten zowel de beschikbaarheid van bedrijfsapplicaties als de veiligheid daarvan. In toenemende mate vervangen cloudoplossingen dan ook de applicaties die op de servers van bedrijven draaien (on premise). In de argumentatie daarvoor zijn één of meerdere van deze aspecten doorslaggevend: een verbetering van de continuïteit, schaalbaarheid, wendbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid en een verlaging van de kosten. Lees hier meer over cloud computing en de voordelen daarvan.

Ontdek de cloud!

Cloud computing en digitale transformatie

Cloudoplossingen en services spelen een sleutelrol in de digitalisering van bedrijfsprocessen. Het zijn daarom belangrijke componenten in de digitale transformatie van bedrijven. Voor praktisch alle bedrijfsprocessen zijn ICT oplossingen beschikbaar die u helpen met het realiseren van de digitale transformatie van uw organisatie. Naarmate deze digitalisering verder is doorgevoerd, heeft u meer mogelijkheden de effectiviteit en kwaliteit van bedrijfsprocessen de verbeteren, de kosten te verlagen en de flexibiliteit en veiligheid te vergroten. Cloud computing is hierbij belangrijk en heeft raakvlakken met een groot aantal thema’s, zoals data management, werkplekbeheer, IT beheer, security en digitale telefonie (VoIP). Bekijk cloud toepassingen.

 
 
Cloudoplossingen
 
 

Soorten cloud computing

Cloud computing kent drie soorten: public (openbare) cloud, private cloud en hybride cloud. Welke voor u de beste is hangt af van de toepassing en uw persoonlijke voorkeuren en behoeften.

 • Public cloud – Veel software en diensten worden aangeboden in de public cloud. Deze cloud is in bezit van de cloudserviceprovider, die het beheer van alle hardware en software voor zijn rekening neemt. ‘Public’ slaat op het gedeelde gebruik, waarbij alle securitymaatregelen de veiligheid en betrouwbaarheid van uw eigen data garanderen.
 • Private cloud – Een private cloud wordt niet gedeeld met andere bedrijven, maar is exclusief beschikbaar voor één organisatie. Die situatie is vergelijkbaar met ICT oplossingen die u lokaal op uw eigen servers (on premise) host. Echter staan de servers niet binnen uw organisatie, maar bij de cloudserviceprovider.
 • Hybride cloud – De hybride cloud is een mengvorm van de public en private cloud. Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van de unieke voordelen van beide concepten, zoals extra dataveiligheid via de private cloud en hogere snelheid en meer flexibiliteit via de public cloud.

Soorten cloudservices

Cloudservices worden in drie hoofdsoorten aangeboden: SaaS, IaaS en PaaS. Deze afkortingen staan voor respectievelijk Software as a Service, Infrastructure as a Service en Platform as a Service. Relatief nieuw is serverless computing, wat als vierde soort cloudservice wordt genoemd.

 • SaaS (Software as a Service) – SaaS geeft online toegang tot softwaretoepassingen. De cloudserviceprovider zorgt voor een goedwerkende en veilige omgeving van de software en de data van de gebruikers.
 • IaaS (Infrastructure as a Service) – IaaS verschaft de gebruiker een online basis IT infrastructuur. Deze kan bestaan uit bijvoorbeeld servers, virtuele hardware, dataopslag (storage) en netwerken.
 • PaaS (Platform as a Service) – PaaS is vergelijkbaar met IaaS, maar dan uitgebreid met functies waardoor gebruikers eenvoudig zelf eigen applicaties kunnen bouwen, testen en beheren.
 • Serverless computing – Serverless of serverloze computing richt zich niet op het beheer van servers en de infrastructuur, zoals bij IaaS en PaaS wel het geval is. In plaats daarvan gaat het bij serverless computing vooral op de ontwikkeling van apps.

Migratie naar de cloud

Een toenemend aantal organisaties maakt de keuze hun hele IT landschap, bestaande uit zowel software als hardware, onder te brengen in de cloud. Deze verhuizing van applicaties, systemen en data naar de cloud wordt migratie genoemd. Migratie naar de cloud vereist een doordachte en gestructureerde aanpak en is werk voor ervaren cloud specialisten. Bij de keuze van een betrouwbare specialist en de uitvoering van het migratietraject spelen veel aspecten een rol. Alles over deze aspecten en hoe u het migratietraject zo goed mogelijk opstart en uitvoert, komt u te weten via de CLOUD box. Daarmee vindt u tevens de specialisten en cloudserviceproviders die u met de migratie kunnen helpen.

Lees en ontdek meer over cloudoplossingen en services

 • Gratis CLOUD box – De CLOUD box bundelt wat u nodig heeft om goede keuzes te kunnen maken over het kiezen en toepassen van cloudoplossingen. De box bevat niet alleen de belangrijkste kennis, adviezen en tips over dit onderwerp, waaronder de Cloud gids, maar ook gerichte informatie van cloud specialisten. Deze box is gratis beschikbaar voor beslissers en meebeslissers bij organisaties die overwegen hun ICT oplossingen geheel of gedeeltelijk onder te brengen in de cloud. Over ERP, CRM of andere bedrijfssoftware in de cloud zijn specifieke boxen beschikbaar.
 • Cloud gids – De Cloud gids biedt u een unieke verzameling kennis, adviezen, visies en inspiratie rond de thema’s cloud computing, cloudoplossingen en cloudservices. U ontvangt deze gids als onderdeel van de CLOUD box.
 • Gratis boeken over cloud computing – Het ICT informatiecentrum heeft diverse boeken over cloud computing samengesteld. Ook deze ontvangt u als onderdeel van de CLOUD box.
 • Download whitepapers – Op ICTwhitepapers.nl vindt u diverse kennisdocumenten over cloud computing. U kunt deze direct downloaden.

U vindt alle informatie over cloud computing en cloudoplossingen via de kennisbank