Low code en no code | Uitleg en toepassing – ICT informatiecentrum

Low code softwareontwikkeling

 • Wat is low code? Wat is no code?
 • Voordelen, eigenschappen en toepassingen
 • Download gratis e-boeken en whitepapers

Low code en no code zijn programmeermethoden voor het bouwen van applicaties. In vergelijking met conventionele programmeertechnieken gaat het bouwen van software met deze platforms aanzienlijk sneller en eenvoudiger. De laatste jaren is de toepassing ervan enorm toegenomen. Reden hiervoor is de sterke behoefte aan digitalisering in steeds meer sectoren die samenvalt met te weinig beschikbare IT’ers. De verwachting is dat de komende jaren meer dan de helft van alle bedrijfsapplicaties gebouwd zullen zijn met low code. U krijgt of heeft er dus al mee te maken.

Wat is low code?

Low code biedt een antwoord op het probleem dat is ontstaan door enerzijds de sterk toegenomen behoefte aan nieuwe, flexibele softwareapplicaties en anderzijds de beperkte beschikbaarheid van specialistische software ontwikkelaars (developers). Voor het ontwikkelen van applicaties is minder specialistische kennis nodig. Bovendien gaat de ontwikkeling vele malen sneller dan het ontwikkelen van software op de conventionele manier in zogenaamde full code. Het maken van de applicaties wordt gefaciliteerd door low code platforms. Bekende namen hiervan zijn Mendix en OutSystems. Met hulp van deze platforms kunnen ontwikkelaars en gebruikers op een relatief eenvoudige manier applicaties bouwen en beheren. Lees meer over de definitie en toepassing van low code.

Wat is no code?

Voor het ontwikkelen van applicaties met low code is nog altijd enige programmeerkennis nodig. Helemaal zonder specialisten kan deze vorm van softwareontwikkeling nog niet. Om applicaties te kunnen bouwen waarbij geen specialistische kennis nodig is, bestaat er daarom een nog eenvoudigere techniek: no code. Met hulp van no code platforms kunnen gebruikers zonder programmeerervaring, de zogenaamde citizen developers, zelf applicaties ontwikkelen. Voorbeelden van no code platformen zijn Airtable, BettyBlocks en AppSheet.

Low code / no code
Ontdek low code / no code
Alternatief voor snelle en efficiënte applicatieontwikkeling

Keuzes over de programmeertechniek

De komende jaren zullen het aantal toepassingen enorm blijven toenemen, vooral voor het bouwen van web apps en mobiele apps. U maakt ongetwijfeld al gebruik van applicaties die ermee gebouwd zijn, zonder dat u dat weet. Omdat het gebruik beide programmeertechnieken invloed heeft op uw interne IT landschap, zullen er strategische keuzes gemaakt moeten worden. Vragen die daarbij aan de orde moeten komen zijn:

 • Voor welke toepassingen in uw organisatie lenen low code of no code zich beter dan conventionele programmeertechnieken?
 • Voor welke applicaties kiest u welke programmeertechniek?
 • Waar liggen de beperkingen in het gebruik van low code applicaties?
 • Hoe maakt u van low code of no code gebruik in relatie tot bestaande systemen?
 • Welke invloed heeft low code op huidige legacy systemen?
 • Hoe regelt u het beheer van uw low code applicaties?
 • Wie in uw organisatie is bevoegd en ervaren genoeg om zelf applicaties te kunnen ontwikkelen?
 • Via welke projectaanpak start u met de ontwikkeling van een applicatie?

Full code, low code en no code

Full code betreft de conventionele manier van softwareontwikkeling en is een relatief ingewikkelde weg om applicaties te maken. Programmeren in full code vereist het meeste specialistische kennis van de daarbij gebruikte programmeertaal. Tussen full code en low code is het verschil groot. Het onderscheid tussen low en no code is in theorie ook goed te maken, maar in de praktijk is de scheiding niet altijd helemaal duidelijk. Dat heeft te maken met de platforms waarop beide soorten applicaties worden ontwikkeld. Deze bieden soms oplossingen die op elkaar lijken en elementen van beide technieken bevatten.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van beide programmeertechnieken zitten in de snelheid en relatieve eenvoud waarmee applicaties ontwikkeld kunnen worden. Ontwikkeltijden van weken en dagen voor een low code applicatie zijn daardoor eerder aan de orde dan ontwikkeltijden van maanden, zoals bij full code applicaties gebruikelijk is. Naarmate de applicatie complexer wordt en er meer uitzonderingen nodig zijn op de standaard mogelijkheden van het ontwikkelplatform, nemen de ontwikkeltijden van low code applicaties toe en dit voordeel ten opzichte van full code software dus af.

Aan de slag met low code / no code
Aan de slag met low code / no code
Wat u moet weten als u wilt starten met low code

Lees verder over low code , low code platforms of no code