Supply chain management software | SCM - ICTinformatiecentrum.nl

Supply chain management en SCM software

Oplossingen, leveranciers en informatie

 


 

SCM software helpt binnen een productie- of leveringsketen met de onderlinge afstemming van hun processen. Doel daarvan is dat binnen de keten een maximale zekerheid ontstaat over leveringsmomenten, de kwaliteit van de geleverde producten of diensten en klanttevredenheid. In deze sectie leest u meer over supply chain management, het uitvoeren van een SCM project en het selecteren en implementeren van een SCM systeem.

Supply chain management

Als bedrijfs- en productieprocessen complexer worden, wordt de afstemming tussen alle schakels daarin lastiger. Supply chain management heeft tot doel deze afstemming te optimaliseren. Drie aspecten spelen een belangrijke rol in de steeds hogere prioriteit die supply chain management krijgt:

  • Globalisering – In alle schakels van de productie- en leveringsketen zijn steeds meer partijen met een steeds grotere geografische verspreiding betrokken.
  • Technologische ontwikkelingen – Met name op het gebied van cloudoplossingen, communicatie en dataoplossingen zijn er veel nieuwe mogelijkheden bijgekomen die het aansturen van de supply chain enorm kunnen verbeteren.
  • Klanteisen – Klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van geleverde producten en diensten, leveringsbetrouwbaarheid, beschikbaarheid en service.
  • Goed supply chain management helpt hierbij, waarbij een centrale rol is weggelegd voor SCM software.

SCM software

Supply chain management software is nodig voor de realisatie van de ketenintegratie en ondersteunt daarbij de processen die voor samenwerking in de keten nodig zijn. De software geeft inzicht in en controle op de hele keten, vanaf forecasting en planning tot inkoop, verkoop, productie, voorraadbeheer en logistiek. SCM software ligt daardoor als een schil boven voor interne processen gebruikte bedrijfssoftware, zoals ERP software, warehouse management systemen (WMS) of transport management software (TMS). Vaak wordt het als onderdeel van ERP software aangeboden. Onder de aanbieders van SCM oplossingen, zoals SAP, Infor, Oracle, Epicor, Blue Yonder, Unison en Manhattan, komt u dan ook diverse ERP aanbieders tegen. Lees meer over SCM software

SCM in de cloud

Zoals inmiddels voor bijna alle bedrijfssoftware geldt, kent ook supply chain management software betrouwbare cloudoplossingen. Grootste voordelen daarvan zijn de relatief lage initiële kosten (omdat u de software niet hoeft aan te schaffen), het beheer en onderhoud dat u niet zelf hoeft te doen, de schaalbaarheid van het gebruik ervan en een betere beheersing van de kosten.

Waarom SCM?

Supply chain management maakt leveringsketens effectiever en efficiënter. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is flexibiliteit. SCM oplossingen die de keten flexibeler maken, dragen daarmee bij aan het sneller kunnen inspelen op snel veranderende klantwensen. SCM biedt zodoende concurrentievoordelen en betere rendementen, hogere resultaten en lagere kosten bij bedrijven die er gebruik van maken.

SCM is meer dan logistiek

Het is een misverstand dat supply chain management alleen over logistiek gaat. In de hele leveringsketen gaat het om alle partijen die betrokken zijn bij de productie van producten en diensten tot en met de uiteindelijke levering en service aan klanten. Producenten zijn daarbij in hun processen afhankelijk van toeleveranciers. Deze toeleveranciers zijn dat op hun beurt van hun grondstofleveranciers. Groothandels zijn afhankelijk van producenten. En de detailhandel is dat van de groothandels. Tussen al deze stappen in de keten zorgen logistiek dienstverleners en distributeurs ervoor dat de fysieke distributie snel en op tijd plaatsvindt.

Afstemming in de supply chain

Supply chain management gaat over afstemming in deze hele keten. Niet alleen over de verplaatsingen van goederen, maar ook tijdige inkoop, betrouwbare leveringen en een hoge kwaliteit van iedere stap in de leveringsketen. Daarnaast gaat het over het beheer van de materialen, financiële middelen en data die daarvoor nodig zijn. In toenemende mate zal SCM de komende jaren gericht zijn op continuïteit in de keten. Verstoringen kunnen uit oogpunt van klantverwachtingen niet meer gepermitteerd worden. Steeds vaker zal SCM een onderdeel zijn van Industry 4.0, waarin het gebruik van nieuwe technologie om productieprocessen te optimaliseren, centraal staat.

Verwante begrippen

Aan dit thema verwante begrippen zijn: demand planning, enterprise asset management, orderbeheer, product lifecycle management (PLM), productieplanning, supplier management, supplier planning, supply chain logistics, supply chain planning.