Data management | Alles over data oplossingen – ICTinformatiecentrum.nl

Data management

Over oplossingen voor het beheer van data in uw organisatie

Data management heeft tot doel het beheer van data in uw organisatie in goede banen te leiden. Zeker nu de hoeveelheid data in bijna iedere organisatie steeds groter wordt, neemt het belang van goed data management toe. Lees hier meer informatie over het beheer van data en over verwante thema’s, zoals business intelligence, big data, content management en document management.

Wat is data management?

In bijna iedere organisatie neemt de hoeveelheid data toe. Verschillende software applicaties hebben hun eigen database, uw communicatie verloopt grotendeels via digitale kanalen, uw website levert steeds meer gegevens op en uw documentenstromen zijn gedigitaliseerd. Data management richt zich op het actueel houden, opslaan, beveiligen en bruikbaar maken en houden van al deze gegevens. Lees hier meer over data en de toepassing, eigenschappen en waarde van goed data management. Wat is data management.

Business intelligence

De thema’s data management en business intelligence zijn met elkaar verwerven. Bij business intelligence (BI) wordt betrouwbare data uit verschillende bronnen gecombineerd, zodat conclusies getrokken kunnen worden of patronen zichtbaar zijn, op basis waarvan het management beslissingen kan baseren. Data management speelt een rol bij het verkrijgen van deze betrouwbare data. Business intelligence oplossingen waren tot enkele jaren geleden grote en kostbare systemen, vooral gebruikt door grotere organisaties. Tegenwoordig zijn er steeds meer BI oplossingen ook geschikt voor MKB bedrijven. Met name self service BI heeft hieraan een versnelling gegeven. Het ICT informatiecentrum publiceert diverse boeken over business intelligence. Kijk hier voor BI whitepapers. Als u start met de selectie van een BI oplossing is er een gratis BI box voor u beschikbaar.

Master data management

Met master data wordt de belangrijkste informatie bedoeld over personen, zaken en locaties, die noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Master data management (MDM) is gericht op het beheer van deze zogenaamde stamdata. De moeilijkheid van master data management is dat de stamdata voorkomt in verschillende systemen. MDM zorgt voor consistente data en maakt deze bruikbaar voor de verschillende systemen. Meer uitleg vindt u in het boek ‘Master data management‘ van het ICT informatiecentrum.

Contact met specialisten

Iedere organisatie beschikt over data en kan zich de vraag stellen hoe daar op de beste manier gebruik van gemaakt kan worden. Het antwoord op die vraag is voor iedere organisatie anders en vereist specialistische kennis. Die betreft het ontwerpen, optimaliseren en beheren van databases, het centraliseren van data in datacenters, de migratie van data, toepassingen in de cloud, enzovoort. Zoekt u naar verbetering van uw data management, dan kunnen wij u vrijblijvend in contact brengen met specialisten op dit gebied. Zij staan u dan graag verder te woord over de mogelijkheden van data management en de beste oplossing voor uw organisatie.

Wilt u starten met de verbetering van uw data management, maak dan gebruik van de expertise van een specialist. Vul hier uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op om uw informatiebehoefte te bespreken. U kunt ook zelf contact opnemen met de Servicedesk van het ICT informatiecentrum, via 085 40 10 218.

Ontmoet data management specialisten


Uw naam

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer (nodig voor eenmalige controle)

Zakelijk e-mailadres


Big data

De hoeveelheden data kunnen enorm groot worden als vanuit met name online systemen gegevens worden verzameld. Richt het data management zich op grote hoeveelheden data, dan wordt aangeduid met big data. Bekijk op deze site de beschikbare informatie over big data.

Content management

Data die in de vorm van tekst of beeld gebruikt wordt op websites en in documenten, wordt aangeduid met content. Het beheer hiervan is content management. Alles wat online gepubliceerd wordt, valt onder web content management. Hiervoor gebruikt u een content management systeem (CMS). Alles wat in documenten is vastgelegd en wat u op een effectieve manier wilt beheren, bewerken, bewaren en terug wilt vinden, wordt aangeduid met document management. Hiervoor kunt u DMS software (document management systeem) gebruiken. Omdat de scheiding tussen het online en offline gebruik van content steeds meer vervalt, wordt hier in toenemende mate een overkoepelende term gebruikt: enterprise content management, afgekort ECM. Lees hier alles over document management.

Datacenters

Data management gaat over steeds grotere hoeveelheden data. Om diverse redenen kan het wenselijk zijn het beheer van data en de bijbehorende applicaties extern onder te brengen. U kunt daarvoor gebruik maken van een datacenter. Internet zorgt voor de verbinding met het datacenter. Dit betekent dat u, zolang u kunt beschikken over een internetverbinding, toegang heeft tot uw data en de bijbehorende applicaties.

Data Governance

Aan de basis van data management staat data governance. Hiermee definieert u met welke spelregels u van alle data gebruik wilt maken, wat uw doelen ermee zijn, hoe u de kwaliteit en veiligheid van de data waarborgt, enz. Met data governnace legt u structuren vast en bepaalt u datastandaarden, uw visie en strategie. Ook legt u vast wie welke verantwoordelijkheden heeft.

Download whitepapers

Op ICTwhitepapers.nl, het whitepaperplatform van het ICT informatiecentrum, vindt u diverse kennisdocumenten over data management, big data, business intelligence en datacenters. Bekijk hier alle whitepapers over data management

Stel ons uw vragen!

Heeft u een specifieke vraag over cloud computing, kunt u de informatie die u zoekt niet vinden of weet u niet goed wat u het best kunt aanvragen? De Servicedesk van het ICT informatiecentrum helpt u graag: 085 40 10 218.