Data management | Over databeheer – ICTinformatiecentrum.nl

Data management

Oplossingen, leveranciers en informatie die u helpen met uw data management

 


 

Alles over data management, oplossingen, leveranciers en adviseurs

Data management is gericht op het optimaal beheren en gebruiken van data in uw organisatie. Het gaat daarbij om het verwerken, rubriceren, opslaan, beschikbaar stellen, beveiligen en onderhouden van alle gegevens die voorkomen in de IT systemen die u gebruikt. Door de enorm toegenomen hoeveelheid data, wettelijke verplichtingen en strategische of operationele voordelen is goed data management voor iedere organisatie noodzakelijk geworden. Hier vindt u alle informatie, hulp en adviezen over de toepassing, mogelijkheden en realisatie van optimaal databeheer.

Wat is data management?

Data management richt zich op het actueel houden, opslaan, beveiligen en bruikbaar maken en houden van alle relevante data in uw organisatie. De noodzaak van goed data management is de afgelopen jaren groter geworden, vooral omdat in bijna iedere organisatie de hoeveelheid data enorm is toegenomen. Zo zijn er steeds meer databronnen in uw bedrijfssoftware en IT systemen. Daarnaast verlopen interne en externe communicatie inmiddels hoofdzakelijk via digitale kanalen, zoals netwerken en internet. Ook is het belang van databeveiliging toegenomen door stijgende cybercriminaliteit en maakt wet- en regelgeving, zoals de AVG, het noodzakelijk dat uw databeheer aan strengere eisen voldoet. Lees verder: wat is data management?

Data gebruiken

Heeft u het databeheer eenmaal op orde, dan kunt u gebruik maken van data analytics of business intelligence om ‘waarde’ uit uw data te halen. Door het analyseren van data ontdekt u trends, krijgt u nieuwe inzichten of legt u verbanden die belangrijk voor u kunnen zijn. Denk hierbij aan het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, het analyseren van de markt waarin u actief bent of het nemen van strategische en tactische beslissingen. Voordat u uw data daarvoor zinvol kunt gebruiken, is het structureren, valideren, samenvoegen, eenduidig maken, aanvullen en opslaan ervan noodzakelijk. Deze taken en begrippen vallen onder data management.

Wat is big data?

Big data is als begrip ontstaan door de forse toename van de hoeveelheden data waarover organisaties kunnen beschikken. Deze data is aanwezig in de gebruikte bedrijfssoftware en ICT systemen, maar komt ook beschikbaar door online activiteiten. Alle digitale gegevens die hierbij gegenereerd worden, vallen onder big data. De grote hoeveelheid is niet de enige eigenschap. Ook het feit dat de data niet automatisch past in traditionele structuren, kenmerkt big data. Door de grote hoeveelheden gegevens, kunnen betere inzichten verkregen worden in de processen waar de data uit voortkomt. Lees hier meer over big data.

 

Wat is data management

Data management
Over de noodzaak van het veilig beheren en gebruiken van data

 

Soorten data management

Enterprise data management

Enterprise data management betreft alle activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van uw bedrijfsdata en het organiseren daarvan. Niet alleen is het voor bedrijven nuttig om dit beheer te optimaliseren, wet- en regelgeving vereist dit vaak ook. Door data in uw bedrijfsprocessen op de juiste manier te organiseren, is deze sneller vindbaar. Hierdoor verlopen deze processen sneller en efficiënter. Door kwaliteitseisen te verbinden aan het creëren en bewerken van data, stijgt de betrouwbaarheid ervan. Meer over enterprise data management.

Master data management

Met master data of stamdata worden de belangrijkste gegevens bedoeld over personen, zaken en locaties, die essentieel zijn voor een goede bedrijfsvoering. Master data management (MDM) is gericht op het beheer van deze belangrijkste gegevens. De moeilijkheid van MDM is dat de stamdata voorkomt in verschillende systemen. MDM zorgt voor consistente data en maakt deze bruikbaar voor de verschillende systemen. Meer hierover leest u in het boekje ‘Master data management‘ van het ICT informatiecentrum en op de pagina master data management.

Document management

Document management richt zich op het beheer van de in uw organisatie aanwezige documenten. De IT oplossing die u hiervoor gebruikt, is een document management systeem (DMS). Naast de verwerking en opslag van digitale documenten, zorgt een DMS voor de digitale opslag van papieren documenten en video- en audiobestanden. Ook document management heeft als doel de efficiency van uw organisatie te verhogen. Goed documentbeheer zorgt ervoor dat informatie in documenten snel vindbaar en beschikbaar is. Meer informatie vindt u in een aparte sectie over document management of de speciale website over DMS systemen.

Content management

Data die in de vorm van tekst of beeld gebruikt wordt op websites en in documenten, wordt aangeduid met content. Het beheer hiervan is content management. Alles wat op websites online gepubliceerd wordt, valt onder web content management. Voor het beheer daarvan gebruikt u een content management systeem (CMS). Gaat het om content management binnen het bedrijfsproces van uw organisatie, dan spreken we over enterprise content management (ECM).

Opslag en beheer

Data management richt zich op het beheer van uw data en daarmee ook de opslag ervan. Voor dataopslag kunnen relatief eenvoudige databases toegepast worden. Maar komt data uit verschillende bronnen, dan zal deze centraal verzameld moeten worden. Hiervoor maakt u gebruik van een datawarehouse, is er sprake van een data lake of richt u een data platform in. Als het centraal verzamelen van data geen optie is, biedt data virtualisatie een oplossing.

Data opslag

Data opslag of data storage gaat over de wijze waarop digitale data wordt bewaard of weggeschreven. Dit kan op verschillende manieren. Data kan lokaal worden opgeslagen op een interne of externe harde schijf, zolang het gaat om een enkele gebruiker. In bedrijfsnetwerken kan data op een lokale server bewaard worden. Tegenwoordig vindt voor een steeds groter deel dataopslag plaats in de cloud. Hiermee worden oplossingen via internet bedoeld die gebruik maken van opslag van data bij datacenters. Lees meer over data opslag.

Datacenters

Data management gaat over telkens toenemende hoeveelheden data. Om diverse redenen kan het wenselijk of nodig zijn het beheer van data en de bijbehorende applicaties extern onder te brengen. U kunt daarvoor gebruik maken van een datacenter. Internet verbindt u met het datacenter. Dit betekent dat u altijd en overal via internet toegang heeft tot uw data en de bijbehorende applicaties. Lees meer over datacenters

Data management project starten

Data management betreft zowel eenvoudige als zeer complexe oplossingen en alles daartussenin. Door de veelheid aan mogelijkheden, keuzes en oplossingen komt u al snel op een terrein waar uw eigen kennis en ervaring niet toereikend zijn. In projecten rond data management is dan ook bijna altijd in een vroeg stadium externe hulp nodig. Uitgebreide informatie over data management, oplossingen en leveranciers vindt u via de DATA kennisbank.

Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank


Basisboek data

Ontdek de waarde van data
Over hoe u een datagedreven organisatie wordt