ERP software | Oplossingen, leveranciers, informatie

ERP software

Oplossingen, leveranciers en informatie over selectie en implementatie

 

Wat wilt u?

ERP project starten > Lees ‘ERP software, 12 belangrijke adviezen over selectie en implementatie’
ERP selecteren > Gebruik de gratis ERP box en lees over ERP selectie
ERP implementeren > Lees over successen en fouten bij ERP implementatie
Geïnformeerd blijven > Volg de ontwikkelingen via de ICT nieuwsbrief

Alles over ERP software, oplossingen, leveranciers en adviseurs

ERP software is in veel organisaties de belangrijkste bedrijfssoftware die gebruikt wordt. Beslissingen over de aanschaf of verbetering ervan moeten daarom goed en weloverwogen zijn. Om de selectie en implementatie van ERP software optimaal te laten verlopen, kunt u gratis gebruik maken van de informatie van het ICT informatiecentrum. Online, via de ERP kennisbank of met de unieke ERP box.
 

“Alle informatie over ERP oplossingen, toepassingen en leveranciers..”

[ KENNISBANK ]

 

Welke oplossingen zijn er?

ERP software integreert veel functionaliteit in één systeem. Belangrijke eigenschap daarvan is dat u werkt met één centrale database. Hierdoor is de data altijd eenduidig en voor ieder onderdeel beschikbaar. Vaak is dat een groot voordeel, maar niet altijd. In veel situaties zijn specifieke systemen beter. Dat kan gelden voor een WMS oplossing voor magazijntoepassingen, financiële software voor financieel-administratieve toepassingen of separate CRM software voor sales, marketing en service. Vaak worden deze systemen dan weer gekoppeld aan centrale ERP software. Bepaal dus vooraf wat voor u de beste configuratie is en laat u daarbij goed adviseren. Kijk dus bijvoorbeeld ook naar:

  Financiële software – Algemene en specialistische financieel-administratieve toepassingen
  Boekhoudsoftware – Voor basisadministratie en boekhouding
  WMS software – Voor magazijnbeheer en warehouse management toepassingen
  HRM software – Personeelsadministratie, salaris, recruitment en meer.
  ECM software – Voor enterprise content management en documentbeheer oplossingen.
  Data analytics – Oplossingen voor business intelligence en data analytics.

Bekijk ERP leveranciers, oplossingen en adviseurs
 
 
SELECTEREN

Hoe kiest u ERP software?

Bij het selecteren van ERP software gaat het om de keuze van de software zelf en de keuze van een leverancier of implementatiepartner. De eerste keuze betreft de functionaliteit van de software, verwachte ontwikkelingen, kosten en de betrouwbaarheid van de softwareontwikkelaar. Hier kiest u uit bijvoorbeeld SAP, Microsoft, Oracle en Exact of één van de andere honderden ERP leveranciers.

De basisfunctionaliteit van de meeste ERP systemen is tegenwoordig grotendeels vergelijkbaar. Heeft u ‘standaard’ bedrijfsprocessen, dan is er een groot aanbod voor u geschikt en zullen veel oplossingen in uw automatiseringsbehoefte kunnen voorzien. Desondanks is die keuze belangrijk, omdat er subtiele verschillen tussen ERP software bestaan, die voor u grote impact kunnen hebben en pas later (als er geen weg meer terug is) als beperking worden ervaren. De ERP box helpt u bij het maken van deze keuzes.

Zo pakt u uw ERP project aan
ERP project starten?
Lees deze adviezen!

Hoe kiest u een ERP leverancier?

Nog belangrijker dan de software zelf, is de ERP leverancier of consultant die u bij de implementatie van de software gaat helpen. Dit is de partij die niet alleen alle aspecten moet kennen van de software die u wilt gebruiken, maar die ook verstand moet hebben van uw bedrijfsprocessen en de markt waarin u actief bent. Daarnaast moet deze partij uw wensen en eisen begrijpen en die op de juiste manier vertalen naar oplossingen. Omdat de kwaliteit van de implementatie uiteindelijk bepaalt hoe succesvol uw ERP project in de praktijk wordt, vraagt deze keuze veel zorgvuldigheid. Ook bij het maken van deze keuze helpt de ERP box u.

Hoe vervangt u legacy ERP software?

Legacy ERP software zijn de softwareoplossingen die na jarenlange trouwe dienst en vele ‘reparaties’ inmiddels niet meer voldoende mogelijkheden bieden, maar dermate met de bedrijfsprocessen vervlochten zijn, dat vervangen een groot en ingewikkeld proces wordt. Hoe u dit dan toch goed kunt aanpakken leest u in het (gratis) boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’. Praktische mogelijkheden om oude ERP software stap voor stap te vervangen, worden de laatste jaren steeds vaker geboden door toepassing van low code oplossingen. Lees hier meer over low code.

Lees ook:
Legacy software– wanneer moet u vervangen?
Vijf redenen om uw legacy software te vervangen

Meer over ERP selectie

 

Alle informatie over ERP oplossingen, toepassingen en leveranciers.

[ KENNISBANK ]

 

 
ERP SOFTWARE

Wat is ERP software?

ERP software integreert de automatisering van de belangrijkste bedrijfsprocessen in één bedrijfsbrede softwareoplossing. Denk hierbij aan de financiële administratie, inkoop, voorraadbeheer, verkoop, logistiek, service en productie. Door de integratie van administratieve, logistieke, commerciële en financiële processen verbeteren de productiviteit en efficiëntie van uw organisatie.

Wat kunt u met ERP software?

ERP software is zo ontworpen dat deze uw belangrijkste bedrijfsprocessen vanuit één oplossing en met één centrale database kan ondersteunen. Het kan zijn dat de basisfunctionaliteit van een gekozen ERP systeem voor u niet voldoende is. In dat geval kunt u ERP software eenvoudig combineren met aanvullende software voor specifieke toepassingen of een maatwerkapplicatie. Dat kan ook functionaliteit betreffen die al onderdeel is van de ERP oplossing, zoals CRM, HRM, business intelligence of andere dataoplossingen. U gebruikt dat onderdeel van uw ERP software dan niet en koppelt de aanvullende software met uw ERP systeem.

Wat kost een ERP systeem?

De vraag over de kosten van een ERP systeem is relevant, zeker omdat veel ERP implementaties overschrijdingen kennen van planning en budget. Concrete bedragen noemen is echter lastig. Daarvoor zijn er teveel factoren die bepalen welke oplossing het beste bij u past en welke kosten er bij de implementatie gemaakt moeten worden. Bekijk hier het overzicht van kostensoorten die samenhangen met uw ERP project en die invloed hebben op de totale kosten. Wat kost een ERP systeem?

Ontwikkelingen in ERP software

ERP software ontwikkelt zich voortdurend, waardoor nieuwe mogelijkheden en toepassingen ontstaan. Het ICT informatiecentrum stelt ERP leveranciers in de gelegenheid hierop hun visie te geven. Lees hier over welke ontwikkelingen in ERP software zij zien en verwachten. Daarmee kunt u dan rekening houden voor uw eigen ERP project.

 

Alle informatie over ERP oplossingen, toepassingen en leveranciers.

[ KENNISBANK ]

 

 
INFORMATIE

ERP kennisbank

Al meer dan 20 jaar publiceert het ICT informatiecentrum websites, boeken, whitepapers, checklists en stappenplannen over ERP software. Met name over de selectie en implementatie ervan is veel informatie beschikbaar. Hieraan hebben meer dan 200 kennis- en adviespartners hun bijdrage geleverd. De ERP kennisbank biedt u een overzicht van alle informatie die u kunt lezen, downloaden of aanvragen.

[ KENNISBANK ]

Gratis ERP box

De ERP box is al vele jaren de meest gebruikte informatiebron bij de selectie en implementatie van ERP software. Boeken, whitepapers, checklists, selectietools en op uw project gerichte informatie en adviezen helpen u bij het organiseren en optimaal uitvoeren van uw ERP project. Het ICT informatiecentrum is daarbij onafhankelijk en heeft dus geen belang bij de keuzes die u maakt. De ERP box is kosteloos en bevat veel kennis en informatie die alleen via de box beschikbaar is.

[ GRATIS ERP BOX ]

Volg ERP ontwikkelingen

Als u verantwoordelijk bent voor de ERP toepassingen in uw organisatie, dan blijft u via de ICT nieuwsbrief op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van bedrijfssoftware, digitale transformatie, data oplossingen en andere zakelijke ICT toepassingen, ontwikkelingen en trends. Daarnaast leest u over nieuwe gratis publicaties van het ICT informatiecentrum. Ruim 14.000 ICT beslissers gingen u voor en ontvangen de nieuwsbrief wekelijks.

[ AANMELDEN ]

 
Bekijk ERP kennisbank

 


 

UW PROJECT

Fases in uw ERP project

ERP projecten hebben betrekking op meerdere onderdelen en afdelingen van uw organisatie en soms zelfs op alle. Dat maakt het hele traject van eerste oriëntatie tot en met de ingebruikname doorgaans lang en complex. Verkeerde keuzes of beslissingen in de beginfase blijven vaak onopgemerkt tot de fase waarin de ERP software geïnstalleerd, geconfigureerd en getest wordt. Een weg terug is er dan vaak niet, waardoor problemen dan opgelost moeten worden op een manier die het eindresultaat niet ten goede komen.

Iedere fase van uw ERP project vraagt daarom alle aandacht en noodzakelijke kennis. Wij onderscheiden drie fases. Bij elke fase kunt u zien welke informatie hierover voor u beschikbaar is.

ERP systemen vergelijken

Tussen ERP systemen bestaat veel overlap in functionaliteit. Toch zijn er kenmerkende verschillen die ervoor zorgen dat het ene ERP systeem beter bij uw organisatie past dan het andere. Een compleet overzicht van alle beschikbare ERP oplossingen vindt u op de speciale website van het ICT informatiecentrum over ERP software, ERPsystemen.nl. ERP leveranciers kunt u vinden op onze website ICTleveranciers.nl. Lees hier meer over ERP systemen vergelijken.

Stappenplan selectie

Checklists en stappenplannen helpen u om het selectie- en implementatietraject van ERP software in goede banen te leiden. Voor iedere stap in deze trajecten is informatie beschikbaar die u helpt om de selectie zo goed mogelijk te organiseren. Dit is bijvoorbeeld informatie over de keuze van een ERP leverancier, strategie, stappenplannen, selectie criteria en valkuilen. Alle informatie over ERP selectie vindt u ook terug in de ERP box.

ERP implementatie

De implementatie van een ERP systeem verloopt helaas niet altijd zonder problemen. Planningen blijken te optimistisch, meerwerk komt eerder voor dan minderwerk en de complexiteit van de implementatie is vaak groter dan vooraf werd ingeschat. Veel van de problemen bij ERP implementatie zijn te voorkomen met een goede voorbereiding en de juiste selectie van partijen die u met de implementatie helpen. Wat er mis kan gaan en hoe u dat voorkomt, komt uitgebreid aan de orde in de informatie in de ERP box. Lees meer over ERP implementatie.

Top 10 ERP systemen

Er worden regelmatig overzichten gepubliceerd van ‘de beste ERP software’ of een ‘top 5 of 10 van ERP systemen’. Opvallend daarbij is dat de volgorde in bijna ieder overzicht weer anders is. De vragen zijn is hoe dat komt en hoe u die overzichten moet interpreteren. U leest daar meer over op deze pagina: top 10 ERP systemen.

Meer over ERP software

Informatie over ERP software krijgt u ook via diverse andere kennisproducten en websites van het ICT informatiecentrum. Lees daarom meer over ERP op de speciale website over ERP systemen.

Vind alle belangrijke informatie over ERP software via de ERP kennisbank.