Data analytics | Waarde uit data – ICTinformatiecentrum.nl

Data analytics

 • Ontdek de mogelijkheden met data analytics voor uw organisatie
 • Weten hoe u een data analytics project start en oplossingen implementeert

Data en het goed beheren en verwerken daarvan krijgt bij een toenemend aantal organisaties een hoge prioriteit. Wie nu nog weinig met data doet, zal dat de komende jaren zeker gaan doen. Reden daarvoor is niet alleen dat er steeds meer data beschikbaar is. De belangrijkste reden voor de grote belangstelling in data en dataoplossingen is de waarde die de data kan hebben voor het aansturen van uw bedrijfsprocessen en het maken van strategische keuzes. Waar data management zich richt op het verwerken en beheren van data, focust data analyticUs zich op het trekken van conclusies uit die data en het verkrijgen van inzichten. Data bestaat uit gegevens en meetwaarden. Door data te analyseren, verkrijgt u informatie en ‘haalt u er waarde uit’. Maak hier kennis met data analytics, data science, business intelligence (BI), rapportage software en datavisualisatie.

Wat is data analytics?

Data analytics richt zich op het gebruik van de in en om uw organisatie aanwezige data voor analytische doeleinden. Als data gezien wordt als een verzameling gegevens, dan heeft data analytics tot doel om uit die gegevens nuttige en toepasbare informatie te halen. Hoewel data analyse al vele jaren toegepast wordt, heeft het pas de laatste jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Steeds meer bedrijven passen het inmiddels toe. Dit heeft er vooral mee te maken dat er steeds meer data beschikbaar is en dat de mogelijkheden om data op een goede, veilige en goedkope manier te beheren (data management) enorm zijn toegenomen.

Meer inzicht met meer data

Binnen uw bedrijfsprocessen en daarbuiten zijn steeds meer databronnen beschikbaar. Operationele systemen, zoals uw ERP of CRM systeem, hebben eigen databases met gegevens over transacties, klanten, producten, leveringen en leveranciers. Daarnaast levert de communicatie via uw websites, e-mail, sociale media en andere digitale kanalen u veel data op. Ook apparaten genereren een sterk stijgende hoeveelheid data. Zonder dat u er veel extra voor hoeft te doen, beschikt u over data die u kunt gebruiken om inzicht te krijgen in uw business, de markten waarin u actief bent of de effectiviteit van uw werkprocessen. Data analytics gaat over de oplossingen en technieken om die inzichten te verkrijgen.

Data analytics checklist

Een data analytics oplossing implementeert u alleen als u daarmee een doel kunt bereiken. Maar wellicht vindt u het nog lastig om die doelen te bepalen en u dus te realiseren welke waarde het analyseren van data voor uw organisatie kan hebben. De onderstaande opsomming zet u dan mogelijk aan het denken. Want doen deze situaties zich bij u voor, dan kan data analytics wel eens de oplossing voor u bieden.

 • U besteedt veel geld en tijd aan sales, maar weet niet precies wat u dat oplevert.
 • U weet niet binnen welke marges uw voorraad geoptimaliseerd is.
 • Uw marketing kost veel, maar u kan het rendement daarvan lastig bepalen.
 • Het duurt soms te lang voordat u beschikt over financiële of commerciële rapportages.
 • U kunt niet ieder moment zeggen hoe uw bedrijf ervoor staat.
 • U heeft slecht zicht op het rendement van thuiswerken.
 • U kunt niet vooraf inschatten welke invloed een prijsverandering van uw producten heeft op uw omzet en winst.
 • Strategische beslissingen worden vaker op gevoel genomen dan met een goede onderbouwing.
 • U vindt het lastig om te bepalen hoe u het rendement op uw projecten verbetert.
 • U weet niet in welke markten u de komende jaren het best kunt investeren.
 • U weet niet precies welk vervolgaanbod u een nieuwe klant moet doen.

Data analytics en business intelligence

Data analytics omvat alle oplossingen voor het analyseren van gegevens. Dat kunnen alle soorten gegevens zijn, zowel gestructureerde data als ongestructureerde data. Business Intelligence (BI) is een voor data analyse toepasbare oplossing als de data waarop de analyses betrekking hebben gestructureerd is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij data uit ERP of CRM systemen. Data in deze systemen kan relatief eenvoudig worden geanalyseerd met behulp van BI software. Wilt u analyses maken van data uit verschillende systemen, dan kan het nodig zijn deze data eerst te bundelen in een datawarehouse. De data blijft hierbij gestructureerd.

Het belangrijkste doel van business intelligence is om uit beschikbare bedrijfsdata bruikbare managementinformatie te genereren. Uit de data kunnen conclusies getrokken worden of zijn patronen zichtbaar op basis waarvan u betere beslissingen kunt nemen. Business intelligence oplossingen waren lange tijd complexe en dure systemen die alleen werden gebruikt door grote organisaties. Door de ontwikkeling van self service BI en een reeks goedkope en zelfs gratis BI tools, is business intelligence inmiddels ook laagdrempelig toepasbaar voor het MKB. Meer informatie vindt u in de sectie over BI software op deze website of op de speciale website over business intelligence systemen.

Inzicht in klanten

Data analytics wordt veel ingezet voor het analyseren van het gedrag van online klanten. Business analytics tools kunnen u bijvoorbeeld vertellen hoe lang een bezoek aan uw website duurt, hoe het klikgedrag van individuele bezoekers is of welke producten het meest worden gekocht of bekeken. Het bestuderen van grote hoeveelheden klantdata uit eigen databases, kan nieuwe inzichten, patronen en informatie opleveren. Hoe meer van dit soort data verzameld wordt, des te beter kunt u inzicht krijgen in wie uw klanten zijn, wat zij willen en hoe zij uw bedrijf waarderen. Dit stelt u in staat om uw klanten in de toekomst nog beter van dienst zijn en om uw resultaat te verbeteren.

Data science

Rondom data zijn veel begrippen die vaak hetzelfde aanduiden of overlap hebben met andere begrippen. Data science of datawetenschap is zo’n begrip. Het omvat het gehele wetenschappelijke terrein dat zich richt op het uit data afleiden van kennis en inzichten. Op basis van vooral kennis van wiskunde, statistiek en informatica worden systemen en methoden ontwikkeld, waarmee deze kennis en inzichten verkregen worden. Data analytics, businesss intelligence, business analytics en machine learning kunt u daarom zien als een praktische toepassing van technieken en methoden die zijn voortgekomen uit data science. Daarbij wordt machine learning vooral gezien als een middel voor artificial intelligence (AI, ofwel kunstmatige intelligentie).

Data analytics tools

Data analytics tools zijn de oplossingen waarvan u gebruik maakt bij het analyseren en presenteren van uw data en conclusies daaruit. BI software, rapportage software en dashboards zijn hier voorbeelden van. Lees meer over data analyse tools.