Salarisadministratie software - ICT informatiecentrum

Salarisadministratie software

 • Wat is salarisadministratie software?
 • Wat is de beste loonsoftware voor uw organisatie?
 • Vergelijk oplossingen en salarissoftware leveranciers

 
Salarisadministratie software past u toe voor het administreren van lonen en vergoedingen, het berekenen van de juiste loonbedragen en het maken van salarisstroken. Daarnaast helpt de software u ermee dat salarisbetalingen tijdig worden klaargezet en uitgevoerd, dat belastingbetalingen op tijd plaatsvinden en dat u eenvoudig kunt voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan salarisadministraties.
 

“Ontdek de verschillen en bepaal welke salarisadministratie software het beste bij u past.”

[ BEKIJK OPLOSSINGEN ]

 

Welke software heeft u nodig?

Salarisadministratie software kan zelfstandig werkende software zijn, maar ook onderdeel uitmaken van andere bedrijfssoftware. Zo bieden HRM systemen goede en betrouwbare oplossingen voor uw loonadministratie. Als volledig geïntegreerde oplossing kan de loonadministratie ook onderdeel zijn van een ERP systeem. Voordat u nieuwe software gaat kiezen, moet dus bepalen in welke configuratie u daarvan gebruik wilt maken:

 • Losse salarisadministratie software, eventueel gekoppeld met andere bedrijfssoftware
 • Als onderdeel van een HRM systeem
 • Als onderdeel van ERP software

Meer over HRM systemen | Meer over ERP systemen

Wat is salarisadministratie software?

Salarisadministratie software helpt u bij de administratieve verwerking van lonen en de betaling van salarissen en vergoedingen aan de medewerkers van uw organisatie. Met de software kunt u ervoor zorgen dat u tijdig de juiste lonen overmaakt, dat alle administratieve processen daaromheen goed geregeld zijn en dat aangiften en afdrachten van loonbelastingen tijdig en correct plaatsvinden.

U kunt er voor kiezen om uw salarisadministratie niet zelf uit te voeren, maar uit te besteden. U hoeft dan uiteraard niet zelf te beschikken over salarissoftware. In dat geval is het voldoende dat uw accountant of salarisverwerker over de software beschikt. Andere benamingen en begrippen die op dezelfde functionaliteit duiden, zijn loonadministratiesoftware, salarissoftware, loonsoftware, salarisprogramma en loonpakket.

Meer over salarissoftware

Salarissoftware in de cloud

Bijna alle verkrijgbare salarissoftware is tegenwoordig in de cloud beschikbaar. Hierdoor heeft u online toegang tot de software en uw data. Dat geeft u veel flexibiliteit in het bij- of afschakelen van gebruikers en maakt zowel het gebruik als de kosten van de software optimaal schaalbaar. Daarnaast heeft u meer zekerheid over tijdige updates, de beschikbaarheid van de software en de veiligheid van uw data. Steeds vaker wordt ook gebruik gemaakt van een salaris app, zodat salarisgegevens ook op mobiele telefoons en tablets beschikbaar zijn.

“Er zijn veel aanbieders, specialisten en adviseurs op het gebied van salarissoftware. U vindt ze hier!”

[ BEKIJK LEVERANCIERS ]

 

Voordelen salarisadministratie software

Als werkgever heeft u de verplichting een loonadministratie bij te houden. Hiermee houdt u de overeengekomen salarissen bij en maakt u kloppende berekeningen met betrekking tot werkgevers- en werknemerslasten. Met salarisadministratie software zorgt u ervoor dat:

 • U de salarissen tijdig betaalt.
 • U belastingaangiften en betalingen van loonbelasting op het juiste moment uitvoert.
 • U doorlopend de beschikking heeft over de juiste belastingdocumenten.
 • Medewerkers doorlopend inzage kunnen hebben in loonstroken en jaaropgaven.
 • Er een eenvoudige integratie met payroll dienstverleners mogelijk is.
 • Aanvullende vergoedingen correct en tijdig worden betaald.
 • Regelingen rond pensioenen en uitkeringen goed worden uitgevoerd.
 • Medewerkers gebruik kunnen maken van selfservice.
 • Er minder fouten worden gemaakt met de verwerking van salarisgegevens.
 • U eenvoudiger uitvoering kunt geven aan CAO afspraken of speciale regelingen.
 • AVG proof bent in het bijhouden van personeelsgegevens en salarisinformatie.
 • Loonadministraties eenvoudig kunnen worden gekoppeld aan andere bedrijfssoftware.

 
Lees verder
Meer over salarissoftware
Salarissoftware leveranciers
ICT kennisbank – Gratis downloads en informatie