Workforce management software - ICTinformatiecentrum.nl

Workforce management software

  • Wat is workforce management software?
  • Welke WFM oplossing heeft u nodig?
  • Bekijk de software en WFM leveranciers

Workforce management software helpt u met het plannen van personeel, zodanig dat u tijdig over de voldoende capaciteit beschikt om werkzaamheden op het juiste moment en door de juiste mensen te laten uitvoeren. De software baseert deze personeelsplanning op basis van data en de analyse daarvan. Hierdoor zijn betrouwbare inschattingen van de benodigde capaciteit mogelijk. Maak kennis met workforce management software, tools en systemen en leveranciers daarvan.

Wat is workforce management?

Workforce management (WFM) is een vorm van personeelsbeheer, waarbij het doel is om uw personeel zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Door de personele bezetting optimaal af te stemmen op de geplande werkzaamheden, doen de juiste mensen op het goede moment de werkzaamheden waarvoor zij gekwalificeerd zijn. Workforce management helpt u bij het plannen van de personeelscapaciteit en het samenstellen van werkroosters. WFM software is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Voordelen

Als workforce management goed georganiseerd en geautomatiseerd is, biedt dat voordelen aan zowel medewerkers, werkgevers als klanten.

  • Medewerkers – Zij hebben goed inzicht in tijden waarop zij ingezet worden en voor welke werkzaamheden dat is. Hun privéplanning kunnen zij hierop afstemmen en andersom.
  • Werkgevers – Met een goed WFM systeem kunt u medewerkers het meest effectief en efficiënt inzetten. Dit verhoogt de productiviteit van uw organisatie en verlaagt de kosten.
  • Klanten – U kunt tegen klanten concreter zijn over de uitvoering en oplevering van werkzaamheden. Als uw werkzaamheden deel uitmaken van een supply chain, dan verstevigt het feit dat u betrouwbaar kunt zijn in levertijden van producten of diensten, uw positie in de keten.

Wat is workforce management software?

Workforce management software helpt u bij het automatiseren van het personeelsbeheer en de personeelsplanning. Dit kan zowel personeelsplanning op langere termijn zijn, als op de korte termijn. Op langere termijn komt de planning voort uit uw strategische of tactische doelstellingen. Op korte termijn kan het gaan om de personeels- en capaciteitsplanning van vandaag, morgen of volgende maand. Dit zijn planningen op operationeel niveau.

Met name doordat steeds meer medewerkers thuiswerken, is de behoefte aan workforce management of personeelsplanningssoftware de laatste jaren fors toegenomen. Omdat Excel niet meer kan voldoen aan de eisen die nu gesteld worden aan de kwaliteit, snelheid van flexibiliteit van een planningstool, maakt een groeiend aantal bedrijven inmiddels gebruik van plannings-apps, specifieke selfservice modules in hun HRM software of van separate workforce management software.

Workforce management systemen of WFM software gebruikt u om de meest optimale planning te vinden en toe te passen. Data speelt hierbij een belangrijke rol. Door alle relevante data uit WFM processen op te slaan, kunt u nieuwe voorspellingen over de personeelscapaciteit baseren op betrouwbare historische gegevens. Door uw workforce management op orde te hebben en gebruik te maken van moderne software, kunt u een concurrentievoordeel realiseren. U heeft dan doorlopend beter inzicht in de inzet en beschikbaarheid van uw personeel en u bent in staat om sneller, beter en efficiënter te handelen dan uw concurrenten.

Welke oplossing heeft u nodig?

Start u met de selectie van WFM software dan komt u deze oplossingen tegen onder diverse begrippen. Het beheren van de workforce kan onderdeel zijn van de HRM software waarmee u ook andere HR processen automatiseert. Andere workforce management software is als losse applicatie beschikbaar, die u vervolgens weer kunt koppelen aan andere bedrijfsapplicaties.

Omdat WFM alles met planning te maken heeft, wordt het soms aangeduid als personeelsplanning of capaciteitsplanning, terwijl deze feitelijk een onderdeel van workforce management zijn. Andere benamingen zijn workforce planning systeem, workforce management tool, workforce scheduling, workforce management platform, workforce management tools, personeelsbeheersoftware of employee scheduling.

Lees verder
Workforce management systemen
Wat is workforce management
WFM software selectie
WFM leveranciers