CRM implementatie | Tips en adviezen - ICTinformatiecentrum.nl

CRM implementatie

 • Vind de leveranciers en adviseurs die u met uw implementatie kunnen helpen.
 • Maak betere CRM keuzes met de gratis CRM box.
 • Vind alle informatie over CRM selectie via de CRM kennisbank.

De implementatie van een CRM systeem bestaat uit alle werkzaamheden die nodig zijn om met de nieuwe software te kunnen gaan werken. U configureert de nieuwe software, u zet uw bestaande klantdata over, koppelingen met andere systemen worden gemaakt en u zorgt ervoor dat alle medewerkers die met de nieuwe CRM oplossing moeten gaan werken, klaar zijn om dat ook probleemloos te gaan doen. In uw CRM project is de implementatie de belangrijkste fase, waarbij bijna altijd hulp, adviezen en uitvoerende werkzaamheden nodig zijn van een implementatiepartner of de leverancier van de CRM oplossing.

 

“Vind alle kennis en informatie over CRM selectie en implementatie via de CRM kennisbank”

[ KENNISBANK ]

 

Fouten bij CRM implementaties

Als een geïmplementeerd CRM systeem niet goed functioneert, is dat vaak toe te schrijven aan een niet goed georganiseerde en uitgevoerde implementatie. Naast functionele of technische problemen, kunt u bij de implementatie te maken krijgen met overschrijdingen van uw planning of budget. Vaak is dit het gevolg van een slechte voorbereiding of te weinig kennis en ervaring van diegenen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie. Informatie die u via de kennisbank kunt vinden, helpen u om deze fouten en problemen te voorkomen en ze tijdig te herkennen, zodat u nog kunt ingrijpen voordat onomkeerbare stappen gezet zijn.

Succesvolle CRM implementaties

Bij de implementatie speelt niet alleen techniek en de software zelf een rol. Nog veel belangrijk is dat de software uw commerciële processen met een maximaal rendement ondersteunt. Daarvoor moet vooraf bekend zijn hoe deze eruit zien. Daarbij is een toekomstvisie nodig voor uw klantprocessen, de manier waarop u leads wilt genereren, de wijze waarop u marketing automation wilt toepassen, de rol van data in al die processen, enzovoort. Daarmee is een implementatie van CRM software veel meer een op marketing- en sales gericht strategisch project, dan een IT project. Ook hierover vindt u meer informatie via de CRM kennisbank.

Adviezen over CRM implementatie

 • De implementatie van een CRM systeem is een complexe activiteit. Deze heeft grote invloed op uw marketing- en salesprocessen en vraagt een grondige analyse van uw commerciële processen. Daarnaast kent de software veel mogelijkheden om te configureren. Hulp is bijna altijd nodig. Zorg dat u het projectteam tijdig samenstelt uit interne en externe specialisten en betrokkenen.
 • Vertrouw nooit volledig op de kennis van externe consultants. Bouw altijd ook zelf kennis op over het implementatietraject. Zorg dat u iedere fase, keuze en beslissing zelf kunt begrijpen en onderbouwen.
 • Maak gebruik van een CRM implementatiepartner of leverancier die verstand heeft van uw type bedrijfsproces en ervaren is binnen uw branche. Kies voor partners met ruime kennis van de gekozen softwareoplossing en ervaring met vergelijkbare projecten.
 • Maak met de CRM leverancier of implementatiepartner duidelijke afspraken over alles wat de kwaliteit van de CRM implementatie bepaalt.
 • De implementatie van een nieuw CRM systeem betekent veranderingen voor uw medewerkers. Geef ze daarom de tijd om aan het nieuwe systeem te wennen.
 • Zorg voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Zie erop toe dat het niveau van de CRM specialisten die de implementatie uitvoeren, qua kennis en ervaring minimaal hetzelfde is als dat van de specialisten die het verkoopproces begeleiden. Liefst dragen de specialisten in het voortraject ook verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de implementatie.
 • Zorg voor realistische verwachtingen over de uitvoering van het implementatietraject. Leg de lat nooit hoger dan dat uw organisatie aan kan, faseer de implementatie en besteed voldoende tijd aan het trainen van medewerkers.
 • Veel CRM implementaties kunnen ontsporen als wensen of eisen gaandeweg de implementatie worden aangepast. Begin pas met de implementatie als alle voorbereidingen zijn gedaan en iedereen het eens is over de beoogde doelen en resultaten.
 • Schroom niet om een CRM implementatie stil te leggen als beoogde doelen niet gerealiseerd worden. Twee stappen terug kan beter zijn dan één stap vooruit in de verkeerde richting. Dat leidt vaak tot onomkeerbare schade.
 • In de offertefase kan vaak alles, maar in de implementatiefase wordt menig CRM leverancier een stuk voorzichtiger. Wees alert op risicomijdend gedrag van de leverancier en zie erop toe dat uw CRM project gerealiseerd wordt zoals was afgesproken.
 • Train uw medewerkers tijdens de implementatiefase, zodat zij goed voorbereid zijn als de nieuwe CRM software in gebruik genomen kan worden. Blijf uw medewerkers daarna ook regelmatig trainen in het gebruik van het systeem. Dan leren zij vaak ook functies van de software kennen die ze nu nog niet vaak gebruiken.

Meer weten? Vind alle informatie via de CRM kennisbank