Wat is IT beheer | Uitleg, definities – ICT informatiecentrum

Wat is IT beheer?

Over goed IT management en waarom dat belangrijk is

Hoe afhankelijk uw organisatie is van bedrijfssoftware, werkende hardware of netwerken die operationeel zijn, merkt u als er storingen zijn. IT beheer of IT management is gericht deze storingen te voorkomen, beschikbaarheid te garanderen, al uw IT oplossingen optimaal te laten functioneren en tijdig te signaleren wanneer onderhoud of vernieuwing van applicaties of de IT infrastructuur noodzakelijk is. In de definitie van IT beheer wordt onderscheid gemaakt in functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer.

IT beheer in de praktijk

Na een vaak complexe implementatiefase moeten de door u gebruikte IT oplossingen probleemloos blijven werken, meestal gekoppeld aan elkaar. Dat is geen vanzelfsprekendheid blijkt in de praktijk. Netwerken kunnen plat liggen. In kwetsbare apparatuur kunnen zich storingen voordoen. Bij bedrijfssoftware kan blijken dat nieuwe softwareversies niet meer zo goed samenwerken met andere applicaties, zoals dat bij eerdere versies het geval was. Gebruikers kunnen andere eisen gaan stellen, waardoor systemen anders ingericht moeten worden. Nieuwe behoeften moeten ingevuld gaan worden met nieuwe software of hardware. Of er zijn nieuwe omstandigheden die om nieuwe veiligheidsmaatregelen vragen. Al deze taken vallen onder IT beheer en zijn de verantwoordelijkheid van een IT beheerder of manager. Dankzij het steeds grotere aanbod van clouddiensten op dit gebied, kiest een toenemend aantal organisaties ervoor om het beheer geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

Functioneel beheer

In bedrijfsprocessen is het belangrijk op het juiste moment te kunnen beschikken over de juiste informatie. Functioneel beheer richt zich op deze informatievoorziening. Door goed functioneel beheer blijft de informatievoorziening beschikbaar, wordt onderhoud tijdig uitgevoerd en wordt op het goede moment besloten voor vervanging. Een begrip dat hier ook op van toepassing is, is business informatiemanagement.

Applicatiebeheer

Het ERP systeem waarmee u alle administratieve processen ondersteunt, moet ieder moment beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor de CRM oplossing waarmee u uw salesprocessen ondersteunt en uw relaties en contacten onderhoudt, het document management systeem waarmee u allerlei content beheert of de andere bedrijfssoftware die u in uw organisatie gebruikt. De software moet blijven werken en de data die daarvoor nodig is, moet beschikbaar zijn. Deze taken vallen onder applicatiebeheer of applicatiemanagement.

Technisch beheer

Technisch beheer betreft het operationeel houden, onderhouden en vernieuwen van de technische infrastructuur. Dit betreft de bedrade en draadloze netwerken, internetverbindingen, het inrichten van (cloud)werkplekken, koppelingen tussen laptop, smartphone en tablet, enz. Andere hiermee samenhangende begrippen zijn asset management (het administratief beheer van gebruikte ICT oplossingen, vanaf het moment van de ingebruikname tot het einde van de gebruiksperiode), desktop management (gericht op het beheer van computerapparatuur, waaronder laptops, tablets en desktop computers), service management (ITIL) en system management.