CRM selectie | Stappenplan - ICTinformatiecentrum.nl

CRM stappenplan

Uw CRM selectie stap voor stap uitgevoerd

Voor een goed selectietraject van CRM software, zult u dit moeten opdelen in fases. Daarbij is het ook verstandig dat de juiste mensen bij de CRM selectie betrokken zijn. Een goed CRM stappenplan is dus onmisbaar.

Juiste mensen en goede communicatie

Omdat er in veel gevallen nogal wat gaat veranderen bij de komst van (nieuwe) CRM software, moet u uw medewerkers daar goed op voorbereiden. Alle medewerkers die ermee te maken krijgen, en dat zijn er vaak meer dan u denkt, moeten in het project vanaf het begin meegenomen worden in de ontwikkeling. Een projectteam van de juiste samenstelling en geregelde communicatie over de stand van zaken kunnen daarin een enorme steun betekenen. Als alle relevante groepen zijn vertegenwoordigd, inclusief de eindgebruikers, zal niemand zich gepasseerd hoeven voelen. Als iedereen op de hoogte gehouden wordt, hoeft niemand in het ongewisse te blijven. Echter, dan nog blijft het zaak alert te blijven op signalen uit uw organisatie.

Tussentijdse meetpunten

De hoeveelheid tijd en geld die beschikbaar zou moeten zijn voor de selectie en implementatie van passende CRM software kan uiteraard per organisatie verschillen. Daarvoor is ook geen standaard format aan te geven. De ene organisatie heeft nu eenmaal wat complexere processen dan de andere. Daar zult u rekening mee moeten houden. U zult ook begrijpen dat ellenlange discussies over details niet zullen bijdragen aan een snelle beslissing gebaseerd op strategische argumenten. Een (te) snelle beslissing alleen gebaseerd op de kosten zal uiteindelijk niet het gewin leveren waar u op hoopt. De waarheid ligt zoals altijd in het midden. Zolang u duidelijk voor ogen houdt waar u met deze CRM oplossing naartoe wilt (doel) en langs welke weg (eisen en wensen) en waar uw meest essentiële behoeften liggen, kunt u samen met een zorgvuldig samengestelde projectgroep altijd tot een doordachte keuze komen. U kunt voor uzelf een tijdpad met tussentijdse meetpunten vaststellen. Binnen bepaalde termijnen zou u dan op een bepaald punt in het traject moeten zijn. Zo niet, dan is het tijd voor een (korte) evaluatie waarom u dat deel van het traject niet tijdig heeft kunnen doorlopen. Is dat snel op te lossen, kunt u verder. Loopt u serieus vast, is het wellicht beter eerst een paar stappen terug te zetten om een deel van het CRM selectietraject opnieuw te doorlopen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Met een goed stappenplan heeft u de CRM selectie onder controle.

Lees meer over CRM selectie in de gratis boeken en whitepapers van het ICT informatiecentrum en blijf geïnformeerd via de ICT nieuwsbrief.

CRM stappenplan