Data opslag | Uitleg en definitie - ICTinformatiecentrum.nl

Data opslag

Data opslag speelt een rol bij iedere applicatie die gebruikt maakt van data. Bij veel van deze applicaties en de andere IT toepassingen die u gebruikt, heeft u geen keuze waar uw data opgeslagen wordt. De aanbieder van de toepassing bepaalt dat voor u, zoals bij cloudoplossingen, banktransacties, social media of webshops. Bij uw eigen data en applicaties heeft u meestal wel de keuze waar uw data bewaard wordt. Voor data opslag of data storage heeft u keuze uit drie mogelijkheden: lokaal, in de cloud en een mengvorm dan beide; multi storage.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Wat maakt dataopslag belangrijk?

De data waarover u beschikt, beschouwt u als uw eigendom. Het bevat informatie over uw bedrijfsprocessen, klanten, leveranciers, resultaten en andere zaken waarvan u niet wilt dat anderen daar inzage in hebben. Bescherming en veiligheid van data, het terrein van data security, spelen dan ook een steeds belangrijkere rol. Dit vooral ook omdat de risico’s van diefstal, gijzeling en verminking van data de laatste jaren fors zijn toegenomen. Vanuit de wetgeving liggen er duidelijke eisen waaraan uw data management en data storage moeten voldoen. Daarnaast stelt u zelf eisen aan beschikbaarheid van uw data en de snelheid van de systemen waarmee u werkt, toegang hebben tot die data. Bovendien worden de technische oplossingen voor dataopslag steeds complexer, zodat u zich ook kunt afvragen welke kennis u daarover zelf in huis wilt hebben. Ook spelen kosten een rol. Al deze aspecten maken de keuze van de manier waarop u uw data opslag organiseert belangrijk.

Welke dataopslag vormen zijn er?

Als het soort dataopslag niet gekoppeld is aan de IT oplossing waarvan u gebruik maakt, kunt u zelf de keuze maken waar u uw data opslaat. U heeft de keuze uit drie mogelijkheden:

  • Lokale data opslag (on premise data storage)
  • Cloud opslag (cloud storage)
  • Hybride opslag: een mengvorm van lokale en cloud opslag (multi storage)

Lokale dataopslag

Bij lokale opslag (on premise) staat alle data op uw eigen servers in uw eigen omgeving. Dat geeft veel organisaties nog een veilig gevoel en u heeft de volledige controle op wie van de data gebruik kan maken. De vraag is echter of het gevoel van veiligheid terecht is. Uw organisatie is op veel manieren via internet verbonden met de buitenwereld. Dat betekent evenzoveel mogelijkheden om van buitenaf uw systemen binnen te dringen. Veiligheid is daarmee een relatief begrip en niet gegarandeerd. Als u data security niet goed geregeld heeft, is uw data kwetsbaar voor diefstal, gijzeling of verminking.

Wat is data management
Data management
Over de noodzaak van het veilig beheren en gebruiken van data

Om het risico daarop te verkleinen moet u veiligheidsmaatregelen treffen. Dat bent u sowieso verplicht om te kunnen voldoen aan de eisen die de wetgeving stelt aan het beheer van sommige soorten data, zoals persoonsgegevens (AVG). De kans is groot dat u deze kennis over dataveiligheid niet in huis heeft en gebruik zult moeten maken van externe expertise. Daarnaast zult u ook de opslagmedia zoals harde schijven zelf moeten beheren, zelf back-ups moeten maken, zelf de software moeten onderhouden die daarvoor nodig is en telkens zelf de updates daarvan moeten installeren. Ook hierbij is de vraag wat u zelf kunt, hoe afhankelijk u bent van anderen en welke risico’s u loopt dat bij het beheer daarvan ook fouten worden gemaakt.

Cloudopslag

Bij cloudopslag staat uw data niet op uw eigen servers, maar wordt uw data opgeslagen bij uw cloudprovider of datacenter. Via internet heeft u toegang tot uw data. Bij veel dataverkeer is een snelle en stabiele internetverbinding daarom een vereiste. Alle aspecten rondom dataveiligheid worden door de provider geregeld. Dat geldt ook voor het beheer van de opslagmedia, de software die daarvoor nodig is en de updates daarvan. Omdat uw data via internet toegankelijk is, is de locatie waarvandaan u uw data raadpleegt niet van belang. Overal ter wereld waar internet is, heeft u toegang tot uw data. Thuiswerken is eenvoudig en medewerkers die vaak onderweg zijn, hebben de data doorlopend ter beschikking. Komt u opslagcapaciteit te kort, dan kunt u die eenvoudig uitbreiden. De kosten bestaan uit een vast maandbedrag en zijn afhankelijk van de opslagcapaciteit die u nodig heeft.

Alle kennis over dataoplossingen bij elkaar

Dataopslag lokaal en in de cloud

Als u ERP software in de cloud of CRM software in de cloud gebruikt, heeft u geen keuze waar uw data staat. De provider van uw cloudoplossing regelt dat voor u. Gebruikt u on premise ERP software (lokaal) of andere lokale operationele systemen, dan kan het vanwege snelheid praktisch zijn om de actuele data daarvan op uw eigen servers te hebben staan. Data van andere systemen of historische data van operationele systemen kunt u dan opslaan in de cloud. Hiermee ontstaan mengvormen van beide oplossingen die aangeduid worden met de begrippen hybride cloud of multi cloud. Deze oplossingen bieden u het beste van twee opslagmogelijkheden en maken u minder afhankelijk van specifieke cloudproviders. Ook faciliteren multi cloud oplossingen mogelijkheden voor data migratie tussen de lokale opslag en de cloudopslag. Raakt data onverhoopt beschadigd, dan zorgt deze technologie ook voor het herstel (datarecovery) ervan.

Technologie

De vertrouwde vorm van dataopslag is door gebruik te maken van harde schijven. Steeds vaker wordt echter ook gebruik gemaakt van flash dataopslag technologie. Data wordt hierbij niet meer weggeschreven op een schijf, waarbij het uitlezen en wegschrijven van de data relatief veel tijd kost, maar in een geheugenchip. Deze werkt veel sneller, maar is op dit moment nog duurder. Omdat de onderhoudskosten van storagetechnologie die gebruik maakt van harde schijven eerder toe- dan afnemen en flashstorage minder onderhoud nodig heeft en langer meegaat, is de verwachting dat het gebruik van conventionele data storage met harde schijven in de toekomst vaker vervangen zal worden door flash storage.

Nieuwe data storage mogelijkheden

In toenemende mate gaat ook artificial intelligence (AI) een rol spelen bij het beheer van data en de opslag, vindbaarheid en kwaliteit ervan. Nieuwe mogelijkheden biedt ook software defined storage (SDS). Hierbij gaat het om een opslagmodel waarbij de opslaginfrastructuur losgekoppeld is van de hardware. De opslag wordt geregeld door software en niet door hardware, waardoor het beheer vergelijkbaar wordt met het beheer van andere software. De feitelijke data opslag kan plaatvinden op meerdere fysieke servers, zodat de opslagmogelijkheden bij SDS heel flexibel en schaalbaar zijn.

Welke dataopslag heeft u nodig?

Het soort dataopslag dat u nodig heeft, hangt af van veel factoren. Veiligheid en eigen kennis zijn belangrijk. Ook het soort data en de hoeveelheid ervan spelen een rol. Maar ook de flexibiliteit, technische aspecten, voorkeuren voor technologie, kosten en de zekerheid daarover. Voor een verstandige keuze is het raadzaam u zich hierover goed te laten informeren door specialisten op dit gebied.

Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank

Lees meer over
Datacenters
Software defined storage