Product information management - ICT informatiecentrum

Product information management – PIM

Over de toepassing en mogelijkheden van PIM software

Het gebruik van PIM software en systemen neemt toe. Reden is dat er aan een product steeds meer eigenschappen en specificaties worden verbonden. Dat betreft niet alleen de technische omschrijving ervan. Ook marketinggerichte, commerciële en logistieke productinformatie horen daarbij. Naarmate er op meer plaatsen en in meer media over een product gecommuniceerd wordt, is het van steeds groter belang dat de informatie over dat product consistent is. Product information management (PIM) heeft tot doel die consistentie te waarborgen. PIM software biedt de ICT oplossing daarvoor. Wat kunt u met product information management? Wat is de waarde van PIM software, hoe selecteert u deze en wat zijn daarbij doorslaggevende factoren? Lees hier en in de boeken en whitepapers van het ICT informatiecentrum over de mogelijkheden en eigenschappen van product information management.

Wat is product information management?

Product information management of PIM gaat om het beheer van twee soorten gegevens. Ten eerste zijn dat de gegevens die het product zelf omschrijven, zoals technische specificaties en gebruikstoepassingen. Daarnaast betreft het gegevens die op een andere manier met het product te maken hebben, waaronder logistieke en commerciële informatie. Op steeds meer plaatsen wordt deze productinformatie gecommuniceerd, zoals op websites en in brochures, gebruikshandleidingen, offertes, enz. Het is belangrijk dat de productinformatie op alle plaatsen waar deze gecommuniceerd wordt, gelijkluidend is. Product information management is daarop gericht. Het zorgt voor consistente informatie ongeacht het medium. U realiseert het met PIM software of een PIM systeem.

Selectie PIM systeem

PIM software zorgt voor een centrale opslag en coördinatie van productinformatie die uit verschillende ICT systemen afkomstig kan zijn en voor verschillende systemen beschikbaar moet zijn. Bij de selectie van PIM software zal goed moeten worden gekeken naar de wijze waarop deze verzameling en distributie van productgegevens gerealiseerd wordt. Systemen moeten technisch op elkaar aansluiten en vaak is niet eenvoudig te bepalen of dat dit het geval is. Dat maakt de selectie en implementatie ervan niet eenvoudig. De hulp van een PIM specialist is vaak een logische keuze bij de keuze van een oplossing.

PIM en e-commerce

De ontwikkelingen rondom product information management worden voor een groot deel veroorzaakt door de snelle groei van e-commerce. In veel webshops worden bij het bekijken van producten ook ander producten aangeboden die passen bij het bekeken product. Relaties tussen producten kunnen eenvoudig worden gelegd, de gebruiker van de website wordt geholpen bij zijn bestelling en de webwinkel vergroot de kans op extra omzet. Een ander voordeel van een PIM oplossing is dat de opgeslagen productinformatie eenvoudig beschikbaar kan zijn in verschillende talen. Webwinkels die met dezelfde producten in verschillende landen actief zijn, plukken hier de vruchten van.

PIM

Gratis e-boek ‘Product information management.’

In dit door het ICT informatiecentrum samengestelde e-boek wordt u uitgelegd wat product information management is en welke toepassingen, oplossingen, software en systemen er voor PIM zijn. Aan de orde komt ook waarop u met letten bij de selectie en implementatie van PIM software, wat de valkuilen daarbij zijn en hoe u deze vermijdt. Beschikt u over veel producten, verschillende media waarop u informatie daarover wilt publiceren en verschillende systemen waarin u informatie over uw producten opslaat, dan helpt dit boekje bij het vinden van een oplossing daarvoor.

Vraag gratis boekje aan

U kunt het hiervoor genoemde e-boek hier gratis aanvragen. Bij de Servicedesk telefonisch aanvragen kan ook: 085 40 10 218.

Product information management

Product information management

Stel ons uw vragen!

Heeft u een specifieke vraag over het thema beschreven op deze pagina, kunt u de informatie die u zoekt niet vinden of weet u niet goed wat u het best kunt aanvragen? De Servicedesk van het ICT informatiecentrum helpt u graag: 085 40 10 218.