Copyright - ICTinformatiecentrum.nl

Copyright

Alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de websites en andere media van het ICT informatiecentrum komen toe aan het ICT informatiecentrum en genieten wettelijke bescherming. De begrippen ERP box, CRM box, DMS box en alle andere bedrijfssoftware boxen als aanduiding voor complete, gratis informatie over de selectie van bedrijfssoftware vallen onder deze bescherming. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken. Geconstateerde inbreuk op onze rechten of geconstateerd onrechtmatig gebruik van ideeën, concepten of content is, zonder verdere vooraankondiging, onmiddellijk aanleiding voor het via een juridische procedure afdwingen van rectificatie, schadeloosstelling en andere door rechterlijke uitspraak afgedwongen sancties. Organisatie(s) en/of privéperso(o)n(en) die zich direct of indirect schuldig maken aan inbreuk op onze rechten, worden volledig en zo nodig persoonlijk aansprakelijk gesteld voor iedere vorm van materiële en immateriële schade die direct of indirect het gevolg is van hun handelen.