ICT informatiecentrum - Kennis en informatie over ICT oplossingen

ICT informatiecentum

Kennis en informatie voor ICT beslissers

Het ICT informatiecentrum is met een groot aantal kennisproducten, websites en andere media sinds 2001 de meest geraadpleegde onafhankelijke informatiebron bij ICT selectietrajecten.

ICT informatiecentrum

Het ICT informatiecentrum publiceert informatie over de selectie, implementatie en toepassing van bedrijfssoftware en andere IT thema’s. Met websites, boxen, informatiepakketten, boeken, e-boeken, checklists, whitepapers, events en andere kennisproducten is het ICT informatiecentrum sinds 2001 de meest geraadpleegde informatiebron bij de keuze van IT oplossingen en de leveranciers daarvan. Wij zijn volledig onafhankelijk en hebben dan ook geen belang bij de oplossingen of leveranciers die u voor uw organisatie selecteert.

Daarom het ICT informatiecentrum

Door het grote en nog altijd toenemende belang van IT in bijna alle bedrijfsprocessen, is het nemen van goede beslissingen hierover complex en lastig. Externe partijen ondersteunen bijna altijd bij ICT beslissingen, maar het management blijft eindverantwoordelijk. Met kennis en informatie in diverse vormen, helpt het ICT informatiecentrum u als manager of betrokkene bij ICT projecten bij het nemen van die verantwoordelijkheid. Tips, adviezen en visies geven u een leidraad bij selectieprocessen en implementatietrajecten. Hierdoor begrijpt u beter waarover u keuzes moet maken, hoe u deze maakt en waarom. Ons doel is om u optimaal te helpen in uw streven naar de hoogst haalbare kwaliteit van selectieprocessen en implementatietrajecten, met optimaal werkende ICT oplossingen als resultaat.

Onafhankelijk

Het ICT informatiecentrum is volledig zelfstandig en onafhankelijk. Er bestaat geen enkel belang bij de keuze van een ICT oplossing. Onze platformen zijn toegankelijk voor iedere ICT aanbieder en gebruiker. Al sinds de introductie van onze eerste website (CRMsystemen.nl) en het eerste informatiepakket (CRM box) over softwareselectie, worden onze producten en initiatieven gekopieerd door partijen met eigen commerciële belangen. Daarom benadrukken wij graag onze zelfstandige en onafhankelijke positie: het ICT informatiecentrum levert geen ICT oplossingen, levert geen advies, doet geen selecties (bijna alles wat u op internet wordt aangeboden is niet-onafhankelijk), is geen onderdeel van een ICT leverancier en ontwikkelt en publiceert alle informatie, tools en initiatieven zelfstandig.

Kennispartners

Alle kennisproducten staan onder eigen redactie of komen tot stand in samenwerking met onafhankelijke ICT redacteuren en meer dan 200 kennispartners. Daar waar redacteuren of kennispartners zelf ICT producten of diensten leveren, wordt daarvan altijd uitdrukkelijk melding gemaakt. Zodoende is u altijd duidelijk vanuit welk belang een publicatie tot stand is gekomen. Het aantal kennispartners dat bijdragen levert aan whitepapers, boeken, websites of andere media van het ICT informatiecentrum, neemt nog telkens toe. Dit onderstreept de rol van het ICT informatiecentrum als breed toegankelijk platform voor kennis en informatie over bedrijfssoftware, andere IT toepassingen en actuele ICT thema’s.

Websites van het ICT informatiecentrum

Meer informatie

Zoekt u een ICT oplossing of informatie daarover? Leg hier contact met de Servicedesk van het ICT informatiecentrum of bel direct 085 40 10 218. Wij helpen u graag.