Veelgestelde vragen - ICTinformatiecentrum.nl

Veelgestelde vragen

Over het ICT informatiecentrum

Wat is het ICT informatiecentrum?

Het ICT informatiecentrum is met meer dan 200.000 gebruikers het grootste onafhankelijke informatieplatform voor bedrijven en overheden in Nederland en België rondom de selectie, implementatie en toepassing van ICT oplossingen. Belangrijke thema’s zijn bedrijfssoftware, data management, data analytics, digitale transformatie en IT beheer. Met websites, boeken, informatiepakketten, whitepapers, overzichten, checklists, nieuws en andere media levert het ICT informatiecentrum een waardevolle bijdrage aan beslissingen over nieuwe ICT oplossingen en leveranciers daarvan.

Hoe lang bestaat het ICT informatiecentrum?

In 2001 introduceerden wij de eerste website en het eerste informatiepakket over softwareselectie: CRMsystemen.nl en de CRM box. Daarna volgden meer websites en meer boxen (met vergelijkbare namen) over ERP, CMS, DMS, BI, HRM, WMS, TMS en andere bedrijfssoftware. Sinds 2010 vallen tientallen websites en honderden verschillende media over bedrijfssoftware en andere ICT thema’s onder de overkoepelende naam ICT informatiecentrum.

Waarin onderscheidt het ICT informatiecentrum zich?

Het ICT informatiecentrum is het eerste kenniscentrum in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in het samenstellen en publiceren van kennis en informatie over de keuze, implementatie en toepassing van ICT oplossingen. Daarbij zijn wij volledig zelfstandig en onafhankelijk.

In welke mate is het ICT informatiecentrum onafhankelijk?

Het ICT informatiecentrum is volledig onafhankelijk. Wij hebben op geen enkele manier belang bij de levering of verkoop van ICT oplossingen. Wij leveren geen ICT producten en diensten en worden niet betaald door leveranciers om u hun oplossing te adviseren als uitkomst van een voor u uitgevoerde selectie. Alle ICT aanbieders hebben gelijke mogelijkheden om hun oplossingen aan u te presenteren en wij zorgen voor een zo evenwichtig mogelijk aanbod van informatie in boeken, whitepapers en andere media.

Waaruit bekostigt het ICT informatiecentrum haar activiteiten?

Alle informatie van het ICT informatiecentrum is gratis beschikbaar. Dat is mogelijk omdat wij via enkele media inkomsten kunnen genereren uit commerciële mogelijkheden voor ICT leveranciers, zoals betaalde vermeldingen, advertenties of het contact dat ontstaat tussen informatieaanvragers en informatiepartners. Wij benadrukken daarbij graag dat het ICT informatiecentrum op geen enkele manier een belang heeft bij uw keuzes van oplossingen of leveranciers. Of en met wie iemand zaken doet, maakt ons niet uit. Wij hebben geen inkomsten uit ICT diensten of producten en worden niet door leveranciers betaald voor een match of voor het adviseren van een oplossing. De ICT leveranciers die ons voor hun exposure betalen, zijn voor u altijd herkenbaar als adverteerder.

Over de aangeboden informatie

Hoe komt het ICT informatiecentrum aan haar kennis en informatie?

Voor goede, actuele en deskundige informatie over ICT oplossingen, ontwikkelingen en trends zijn wij afhankelijk van de kennis en ervaring van ICT specialisten. Inmiddels bestaat ons netwerk uit meer dan 200 deskundige kennispartners, waaronder onafhankelijke ICT redacteuren en IT specialisten bij commerciële en niet-commerciële partijen. In alle publicaties wordt de bron van de informatie vermeld, zodat altijd duidelijk is vanuit welk belang een publicatie tot stand is gekomen.

Welke websites kan ik het beste bezoeken?

Via de overkoepelende website ICTinformatiecentrum.nl en de reeks themagerichte websites (CRMsystemen.nl, ERPsystemen.nl, DMSsystemen.nl, enz.) vindt u alle op bedrijfssoftware en actuele ICT thema’s gerichte informatie. Whitepapers en andere losse kennisdocumenten kunt u downloaden op ICTwhitepapers.nl. Alle boeken vindt u op ICTboekensite.nl en nieuws en ontwikkelingen rondom ICT leest u via de ICT nieuwsbrief en op ICTberichten.nl. Zoekt u informatie, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons zoeken.

Wie kunnen er boxen, boeken en andere kennisproducten aanvragen?

Boeken, whitepapers en andere kennisproducten zijn gratis en vrijblijvend beschikbaar voor iedereen die binnen organisaties betrokken is bij de keuze en toepassing van ICT oplossingen en/of het ontwikkelen van beleid daarover. Voor de aanvraag van een box is het noodzakelijk dat de organisatie zich serieus oriënteert op een nieuwe ICT oplossing of recent het selectietraject gestart is. Voor studenten, docenten of ICT aanbieders zijn de boxen niet beschikbaar.

Welke boxen zijn er?

Er bestaan boxen over ERP software, CRM software, HRM software, Business intelligence software en data analytics, data management, document management software (DMS), warehouse management software (WMS), transport management software (TMS), financiële software en boekhoudsoftware.

Wat is een box?

De boxen van het ICT informatiecentrum bevatten unieke en speciaal door ons samengestelde media met kennis over het selecteren en implementeren van verschillende soorten bedrijfssoftware. Een box verbetert uw softwareproject, maakt uw beslissingen sterker, voorkomt fouten en geeft antwoord op talloze vragen. Iedere box is 100% gratis, onafhankelijk en geheel vrijblijvend. Inmiddels maakten talloze grote, middelgrote en kleine bedrijven al van een box gebruik. Met een box weet u beter:

  • Wat u aan kennis moet hebben om goede keuzes te maken.
  • Hoe u een project en projectteam organiseert.
  • Hoe u bepaalt waaraan uw softwareoplossing moet voldoen.
  • Welke oplossingen er zijn en wat de verschillen zijn.
  • Hoe u de keuze tussen cloudoplossingen en on premise maakt.
  • Hoe u een goede adviseur of leverancier selecteert.
  • Hoe u de planning en het budget van uw project in de hand houdt.
  • Hoe u de grootste risico’s en meest gemaakte fouten vermijdt.
  • En meer.

Waarom zou ik een box aanvragen?

Slechts de helft van alle softwareprojecten resulteren in een oplossing die de organisatie ook echt beter maakt. De andere helft mislukt in meer of mindere mate. Verkeerde uitgangspunten, verkeerde keuzes door onbetrouwbare selectietools, een tunnelvisie gebaseerd op de huidige softwareoplossing en een te grote afhankelijkheid van externe adviseurs spelen hierbij een belangrijke rol. Als u fouten wilt voorkomen en uw softwareproject op een verstandige manier wilt aansturen, heeft u ook zelf kennis nodig. Die benodigde kennis bieden de boxen van het ICT informatiecentrum u. Met een box kunt u uw project goed organiseren, weet u wat belangrijk is, beschikt u over de noodzakelijke kennis over de software die u nodig heeft, maakt u kennis met oplossingen en kent u de valkuilen en risico’s zodat u deze tijdig kunt omzeilen.

Waaruit bestaat een box?

Iedere box bestaat uit online informatie, boeken, stappenplannen, overzichten, nieuws, productinformatie, tips, adviezen en antwoord op uw vragen. We onderscheiden drie onderdelen: (1) kennis over het organiseren en aansturen van uw softwareproject, inclusief alle valkuilen en succesfactoren, (2) kennis over de selectie, implementatie en toepassing van de gezochte software, zodat u goede, onderbouwde beslissingen kunt nemen en (3) informatie over oplossingen, ontwikkelingen en praktijktoepassingen gericht op uw bedrijfssituatie. Onderdelen 1 en 2 ontvangt u rechtstreeks van het ICT informatiecentrum. Het derde onderdeel is zo specifiek mogelijk en wordt u aangereikt door informatiepartners van het ICT informatiecentrum. Informatiepartners hebben als ICT specialist ervaring in uw branche, zijn bekend met uw bedrijfsproces en kennen actuele ontwikkelingen die voor u van belang zijn. U maakt alleen gebruik van de informatie die u nodig heeft en spreekt alleen de specialisten die u wilt spreken. Zo doseert u zelf uw informatiebehoefte.

Over privacy en wat er met uw gegevens gebeurt

Wat doet het ICT informatiecentrum met mijn gegevens?

Gegevens die u invult bij het aanvragen of downloaden van informatie zijn zonder uw medeweten of toestemming nooit beschikbaar voor derden. Daar waar het voor het toezenden van aanvullende informatie noodzakelijk is dat externen over uw contactgegevens beschikken, is dat vooraf bij u bekend en heeft u de zekerheid dat de partijen die u de informatie gaan leveren daar vertrouwelijk mee omgaan. Het ICT informatiecentrum gebruikt uw gegevens om u per e-mail of de ICT nieuwsbrief te informeren over nieuwe kennisproducten of andere relevante informatie. Afmelden hiervoor kan uiteraard altijd. Het ICT informatiecentrum garandeert u een zorgvuldige behandeling van persoons- en bedrijfsgegevens en houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Word ik na mijn aanvraag van informatie lastiggevallen?

Het ICT informatiecentrum heeft tot doel om u te helpen en zeker niet om u overlast te bezorgen. Na aanvraag van een box, boek, whitepaper of ander kennisproduct kunnen wij u eenmalig bellen om uw aanvraag te verifiëren. Alleen als u daarmee vooraf instemt, worden uw gegevens verstrekt aan derden die u van aanvullende informatie kunnen voorzien. Via onze ICT nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van nieuwe kennisproducten, maar ook hiervoor kunt u zich uiteraard afmelden. U zult nooit verrast worden door een opvolging die u vooraf niet had kunnen weten.