Veelgestelde vragen - ICTinformatiecentrum.nl

Veelgestelde vragen

Over het ICT informatiecentrum

Wat is het ICT informatiecentrum?

Het ICT informatiecentrum is met meer dan 200.000 gebruikers het grootste onafhankelijke informatieplatform voor bedrijven en overheden in Nederland en België rondom de selectie, implementatie en toepassing van ICT oplossingen. Met de ontwikkeling, het beheer en de publicatie van websites, boeken, informatiepakketten, whitepapers, overzichten, checklists, nieuws en andere media levert het ICT informatiecentrum een waardevolle bijdrage aan beslissingen over nieuwe ICT oplossingen en leveranciers daarvan.

Hoe lang bestaat het ICT informatiecentrum?

In 2001 introduceerden wij de eerste website en het eerste informatiepakket over softwareselectie: CRMsystemen.nl en de CRM box. Daarna volgden meer websites en meer boxen (met vergelijkbare namen) over ERP, CMS, DMS, BI, HRM, WMS, TMS en andere bedrijfssoftware. Sinds 2010 vallen tientallen websites en honderden verschillende media over bedrijfssoftware en andere ICT thema’s onder de overkoepelende naam ICT informatiecentrum.

Waarin onderscheidt het ICT informatiecentrum zich?

Het ICT informatiecentrum is het eerste kenniscentrum in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in het samenstellen en publiceren van kennis en informatie over de keuze, implementatie en toepassing van ICT oplossingen. Daarbij zijn wij volledig zelfstandig en onafhankelijk.

In welke mate is het ICT informatiecentrum onafhankelijk?

Volledig. Het ICT informatiecentrum heeft op geen enkele manier belang bij de levering of verkoop van ICT oplossingen. Wij leveren geen ICT producten en diensten en worden niet betaald door leveranciers om u hun oplossing te adviseren als uitkomst van een zogenaamd ‘onafhankelijk’ voor u uitgevoerde selectie. Alle ICT aanbieders hebben gelijke mogelijkheden om hun oplossingen aan u te presenteren en wij zorgen voor een zo evenwichtig mogelijk aanbod van informatie in boeken, whitepapers en andere media.

Waaruit bekostigt het ICT informatiecentrum haar activiteiten?

Op websites en in diverse media van het ICT informatiecentrum is ruimte voor betaalde advertenties. ICT leveranciers die via het platform onder de aandacht willen komen van hun potentiële klanten betalen ons daarvoor, zonder dat zij daarbij invloed hebben op de samenstelling van de aangeboden informatie. Wij hebben geen inkomsten uit ICT diensten of producten en worden niet door leveranciers betaald voor een match of voor het adviseren van een oplossing. De ICT leveranciers die ons voor hun exposure betalen, zijn voor u altijd herkenbaar als adverteerder.

Hoe komt het dat er initiatieven zijn die lijken op die van het ICT informatiecentrum?

Vanaf het eerste moment dat onze websites, boxen (informatiepakketten) en andere initiatieven bekend werden, zijn er partijen die ons informatieconcept kopiëren voor eigen belang. Helaas zorgt dit soms voor verwarring, zeker omdat daarbij ook regelmatig gebruik gemaakt wordt van onze teksten en op onze merknamen gelijkende begrippen. Wij hebben uiteraard niets met deze partijen te maken. Onze initiatieven herkent u altijd aan het logo van het ICT informatiecentrum. Dat garandeert u unieke, originele en met zorg ontwikkelde kennisproducten en volledige onafhankelijkheid in uw keuze van welke ICT oplossing dan ook.

Over de aangeboden informatie

Hoe komt het ICT informatiecentrum aan haar kennis en informatie?

Wij zijn afhankelijk van de kennis en informatie van ICT specialisten. Inmiddels bestaat ons contentnetwerk uit meer dan 200 deskundige kennispartners, waaronder onafhankelijke ICT redacteuren en IT specialisten bij commerciële en niet-commerciële partijen. In alle publicaties wordt de bron van de informatie vermeld, zodat altijd duidelijk is vanuit welk belang een publicatie tot stand is gekomen.

Welke websites kan ik het beste bezoeken?

Via de overkoepelende website ICT informatiecentrum vindt u de weg naar alle hieraan verbonden themagerichte websites, zoals CRMsystemen.nl, ERPsystemen.nl, DMSsystemen.nl en alle andere op bedrijfssoftware gerichte ‘systemen’ websites. Whitepapers over alle thema’s vindt u op ICTwhitepapers.nl, gratis boeken op ICTboekensite.nl. Op ICTleveranciers.nl vindt u aanbieders van ICT producten en diensten met verwijzingen naar alle informatie die over deze aanbieders en hun oplossingen op ons platform te vinden is.

Wie kunnen er boxen, boeken en andere kennisproducten aanvragen?

Boeken, whitepapers en andere kennisproducten zijn gratis en vrijblijvend beschikbaar voor iedereen die binnen organisaties betrokken is bij de keuze en toepassing van ICT oplossingen en/of het ontwikkelen van beleid daarover. Voor de aanvraag van een box is het noodzakelijk dat de organisatie zich serieus oriënteert op een nieuwe ICT oplossing of recent het selectietraject gestart is. Voor studenten, docenten of ICT aanbieders zijn de boxen niet beschikbaar.

Wat is ‘aanvullende informatie’ of ‘informatie op maat’ bij een boxaanvraag?

Een box bestaat uit offline informatie (boeken, publicaties e.d. per post), online informatie (e-boeken, whitepapers, overzichten, tools, enz.) en ‘aanvullende informatie’ of ‘informatie op maat’. Deze informatie wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw ICT project (toepassing, branche, bedrijfsproces) en kan bestaan uit productinformatie, branchespecifieke informatie, checklists, enz. Omdat het geen zin heeft dat het ICT informatiecentrum daar als schakel tussen zit, ontvangt u deze informatie rechtstreeks van enkele specialisten. Logischerwijs zijn dat meestal enkele aanbieders van relevante ICT oplossingen. Na uw boxaanvraag kunnen zij daarom contact met u opnemen. Zij stemmen dan met u af met welke informatie, adviezen of antwoorden zij u verder kunnen helpen. Heeft u daar (nog) geen behoefte aan, dan zullen zij u uiteraard verder niet meer benaderen. Overigens geeft 95% van alle boxaanvragers aan dat zij de aanvullende informatie van specialisten zeer nuttig en prettig vonden.

Over privacy en wat er met uw gegevens gebeurt

Wat doet het ICT informatiecentrum met mijn gegevens?

Gegevens die u invult bij het aanvragen of downloaden van informatie zijn zonder uw medeweten of toestemming nooit beschikbaar voor derden. Daar waar het voor het toezenden van aanvullende informatie noodzakelijk is dat externen over uw contactgegevens beschikken, is dat vooraf bij u bekend en heeft u de zekerheid dat de partijen die u de informatie gaan leveren daar vertrouwelijk mee omgaan. Het ICT informatiecentrum gebruikt uw gegevens om u per e-mail of de ICT nieuwsbrief te informeren over nieuwe kennisproducten of andere relevante informatie. Afmelden hiervoor kan uiteraard altijd. Het ICT informatiecentrum garandeert u een zorgvuldige behandeling van persoons- en bedrijfsgegevens en houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Word ik na mijn aanvraag van informatie lastiggevallen?

Het ICT informatiecentrum heeft tot doel om u te helpen en zeker niet om u overlast te bezorgen. Na aanvraag van een box, boek, whitepaper of ander kennisproduct kunnen wij u eenmalig bellen om uw aanvraag te verifiëren. Alleen als u daarmee vooraf instemt, worden uw gegevens verstrekt aan derden die u van aanvullende informatie kunnen voorzien. Via onze ICT nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van nieuwe kennisproducten, maar ook hiervoor kunt u zich uiteraard afmelden. U zult nooit verrast worden door een opvolging die u vooraf niet had kunnen weten.