Productieplanning software - ICTinformatiecentrum.nl

Productieplanning software

Productieplanning wordt door productiebedrijven in toenemende mate ondersteund door moderne software. Aanleiding hiervoor is om te kunnen blijven beantwoorden aan de hoge verwachtingen van uw klanten. U moet sneller en flexibeler kunnen leveren; voor maatwerk gelden steeds hogere eisen en levertijden moeten zo kort en betrouwbaar mogelijk zijn. Digitale planborden zijn mogelijk, zeker als u deze gebruikt met data uit uw eigen ERP systeem. Eenvoudige oplossingen met Excel of planningstools zijn opties. Maar de meest geavanceerde en uitgebreide ICT oplossing voor productieplanning is specifieke productieplanning software.

Lees op en via deze pagina verder over:

ERP software

Wat is productieplanning?

Onder productieplanning verstaan wij het inplannen van (productie)werk aan de hand van verwachte verkoop en orders. Bij dit proces houden we rekening met aanwezige materialen, levertijden, werkkrachten en de productiecapaciteit van mens en machine. Een goede planning zorgt ervoor dat u op een logische en geordende wijze productie van nieuwe goederen kunt beginnen. Daarnaast kunt u tegelijkertijd bestellingen van (ruwe) materialen en transport van afgeronde producten inplannen. Tijdens de productieplanning onderscheiden we de volgende belangrijke onderdelen:

  • De planning van hoeveelheid en het assortiment
  • De afstemming van bezigheden die noodzakelijk zijn voor de productie
  • Kadering van productieactiviteiten (grenzen en niveaus van productieactiviteiten aan de hand van beschikbaarheid van middelen en verkoopvoorspellingen)

Tekortkomingen in de planning

Ondanks dat de planning van uw productie ingesteld kan worden en beschreven, kunt u als bedrijf te maken krijgen met afwijkingen van planningsschema’s. Dit kan zelfs voorkomen bij geautomatiseerde planningen, waardoor u mogelijk langere levertijden in wilt stellen om problemen te voorkomen of op te lossen. Dit is echter geen goede oplossing van het probleem, omdat verlenging van levertijd vaak leidt tot versnipperde productie en langere doorloopperiodes. Per saldo vertaalt zich dit in een lagere klanttevredenheid, wat uiteindelijk kan leiden tot het kiezen voor een andere leverancier.

Productiebedrijven die kampen met bovenstaande problemen zien daardoor de planning van productie als inefficiënt en ouderwets. Toch is het onmogelijk om als productiebedrijf volledig zonder een planning te werken. Omdat er toch planning noodzakelijk is, zijn er de laatste jaren verschillende nieuwe vormen van productieplanning ontstaan, zoals QRM en lean manufacturing. QRM (Quick Response Management) richt zich op het zo laat mogelijk inplannen van productie. Dit zorgt voor realistische verwachtingen over levertijden en capaciteit en verkort de doorlooptijd. Bij lean manufacturing ligt de focus op het voorkomen van verspilling van zowel werkuren, capaciteit en materialen. Beide methoden proberen ervoor te zorgen dat productieplanning snelheid en kwaliteit bevordert, in plaats van tegenwerkt.

Planningsoplossing als onderdeel van een ERP systeem

Hierbij blijft de hoeveelheid handmatige invoer tot een minimum beperkt. Veel gegevens die van belang zijn voor de planning staan immers al in dat ERP systeem. U kunt eenvoudig regels instellen voor individuele klanten en beter inspelen op een veranderende markt, omdat uw systeem de in- en verkoopstromen nauwkeurig bijhoudt. Als u de planning van productie verplaatst naar een ERP systeem, kunt u zorgen voor een sterk gestroomlijnd proces. Een groot voordeel van ERP oplossingen is dat alle functionaliteiten, zoals CRM, HRM en logistiek, geïntegreerd zijn in één softwareoplossing. Het overzetten van data is niet meer nodig omdat al deze data beschikbaar is in uw ERP systeem. Zo heeft u altijd toegang tot relevante informatie en verkleint u de kans op fouten. Ook zorgt integratie in een ERP systeem ervoor dat u niet meer genoodzaakt bent grote hoeveelheden data handmatig in Excel in te voeren. Dit zorgt ervoor dat u minder manuren kwijt bent aan invoering, voor een lagere foutgevoeligheid, grotere flexibiliteit en een gestroomlijnder productieproces.

Om inzicht te krijgen in welk ERP systeem het meest geschikt is voor uw specifieke situatie, raden wij aan om verschillende van deze pakketten te vergelijken en te toetsen aan uw specifieke eisen en wensen. Bekijk hiervoor de ERP sectie op deze website of de speciale website van het ICT informatiecentrum over ERP software, ERPsystemen.nl.

Plannen met Excel

Wanneer u gebruik maakt van Excel kan uw productieproces eenvoudig in kaart gebracht worden, kunt u een overzichtelijke planning maken en productie stimuleren aan de hand van deze digitale planning. Ook kunt u visualisaties maken met grafieken en tabellen om capaciteit, doorloopsnelheid en bewerkingstijd te kunnen volgen.

Plannen met specifieke software

Wanneer productieplanning niet meer optimaal lukt vanuit ERP of Excel en u uw organisatie en planning wilt optimaliseren, dan biedt software voor productieplanning de oplossing. Deze standalone software kunt u los gebruiken of koppelen met uw ERP systeem of Excel.

Productieplanningssoftware zorgt ervoor dat u kunt beschikken over een digitaal planbord. Hiermee kunt u eenvoudig processen inrichten, orders koppelen en realtime data inzichtelijk maken. Daarbij is ook informatie over bijvoorbeeld verlof en verzuim in één klik beschikbaar. Dit alles is beschikbaar op een centraal, digitaal planbord, dat u overzicht geeft in complexe processen en uiteindelijk zorg draagt voor een hogere efficiëntie, kwaliteit en een snellere leveringstijd.