Claim een tekstopdracht - ICTinformatiecentrum.nl

Claim een tekstopdracht

  • Vermeld opdrachtnummer(s) van de tekst(en) die jij wilt claimen.
  • Vul je contactgegevens in en licht jouw interesse toe.
  • Bekijk de richtlijnen en voorwaarden.
  • Wacht op onze bevestiging. Daarna kan je beginnen.