AI toepassingen - ICTinformatiecentrum.nl

AI toepassingen – Artificial intelligence

 • Wat zijn toepassingen van AI?
 • Ontdek de vele toepassingen van kunstmatige intelligente.
 • Bekijk oplossingen, specialisten, informatie en meer.

 


 
Artificial intelligence (AI) is voor velen een abstract, technisch onderwerp. De techniek erachter is lastig te doorzien en de realisatie van AI oplossingen is bijna altijd complex. AI toepassingen kunnen echter heel concreet zijn, een duidelijk doel dienen en een grote impact hebben op uw bedrijfsactiviteiten. Veel daarvan zullen door het toepassen van artificial intelligence ingrijpend veranderen. Maak hier kennis met enkele toepassingen en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

AI en bedrijfsbeslissingen

Bij veel bedrijfsbeslissingen kan kunstmatige intelligentie hulp bieden. Het aannemen van personeel bijvoorbeeld betreft beslissingen die tot op heden bijna altijd door een mens genomen worden. Maar steeds vaker zorgt HR software bij bedrijven voor de eerste selectie van cv’s. Door algoritmen aangestuurde beslissingen zijn sneller, maar de werking van algoritmen is niet altijd even inzichtelijk. Als het cruciaal is om achteraf te kunnen terugzien waarom een bepaalde beslissing is genomen, zoals bij juridische beslissingen, kan AI alleen een ondersteunende rol spelen.

AI en process automation

Dankzij artificial intelligence kan software bepaalde administratieve taken van mensen overnemen. De software wordt geprogrammeerd om bepaalde handelingen uit te voeren en kan daar vervolgens zelf verbeteringen in aanbrengen. AI is dan onderdeel van robotic process automation (RPA). Deze toepassing van intelligente systemen helpt om medewerkers minder te belasten met activiteiten die veel tijd kosten en veel herhaling kennen.

AI en gebruiksgemak

Een goed voorbeeld van geïntegreerde AI is te vinden in e-commerce en webshops. Toen Amazon voor het eerst zijn productsuggesties lanceerde, was dat voor het grote publiek een revolutie in gebruiksgemak en voor het bedrijf een slimme manier om meer producten te verkopen. Nu hebben bijna alle webshops deze functie. Bedrijven willen graag zoveel mogelijk weten over hun klanten. Gebruiksgemak is een manier om in ruil voor die gegevens toegevoegde waarde terug te geven.

Zoals altijd geldt bij op data gebaseerde beslissingen is de kwaliteit van onderliggende data bepalend voor de kwaliteit van de beslissingen. Als een algoritme in een productiebedrijf op basis van data beslissingen neemt of aandraagt over welke producten worden goedgekeurd en afgekeurd, moeten de kwaliteit van die data maximaal betrouwbaar zijn.

AI en klantenservice

Klantenservice is één van de belangrijkste aspecten in klantrelaties. Een goede klantenservice kan meer toegevoegde waarde leveren als hoogwaardige klantdata snel beschikbaar is. Bij klantrelaties wordt artificial intelligence bijvoorbeeld gebruikt bij de interactie met klanten via chatbots. Chatbots kunnen leren van een grote hoeveelheid eerder gevoerde conversaties. Ze gebruiken die ervaring om klanten te rubriceren en te reageren op hun geschreven tekst of spraak. Chatbots werken kostenbesparend. Nadeel is dat een deel van de klanten chatbots als vervelend ervaren.

Kunstmatige intelligentie kan helpen om de klantervaringen te verzamelen, te analyseren en de chatbot daarop aan te passen. AI tools kunnen helpen door een slimme scheiding aan te brengen tussen klanten die genoeg hebben aan een chatbot en klanten die beter een medewerker aan de lijn kunnen krijgen. Zo wordt de klantenservice werk bespaard en krijgen klanten service op maat. Ook bestaat er inmiddels kunstmatige intelligentie die irritatie bij klanten kan detecteren, zodat de chatbot een klant snel kan verbinden met een medewerker.

AI en marketing

In CRM systemen van de laatste generatie zit artificial intelligence vaak al ingebouwd. AI analyseert categorieën en trends uit de data die de software over klanten verzamelt. Gedragspatronen van groepen klanten leiden tot verbeteracties en op het juiste profiel gerichte marketing. AI kan ook voorspellingen doen, zoals welke klanten het meeste potentieel hebben voor een upsell of welke klanten een bepaald product het meest zullen waarderen.

AI en zoekgemak

Het is voor medewerkers vaak tijdrovend en frustrerend om te zoeken in interne systemen, zoals CRM of DMS systemen. Kunstmatige intelligentie kan de zoekfunctie aanzienlijk verbeteren, waardoor de gebruikers merken dat hun zoekresultaten relevanter worden. Indirect heeft AI in dit voorbeeld ook een positieve invloed op medewerkerstevredenheid. Vaak is een hogere productiviteit daarvan het resultaat.

AI en logistiek

Bij distributie en logistiek worden grote hoeveelheden data gegenereerd. Omdat deze data vaak al gestructureerd beschikbaar zijn, kunnen deze ingezet worden voor AI systemen die werkstromen en supply chains optimaliseren. Dat gebeurt door alle deelprocessen beter op elkaar aan te laten sluiten. Levertijden, voorraden en personeelscapaciteit kunnen zo worden geoptimaliseerd. Er worden ook mogelijkheden voor optimalisatie in de logistieke processen geïdentificeerd, waaraan mensen niet zo gauw zouden denken.

AI en computer vision

Met computer vision kan artificial intelligence objecten herkennen en beoordelen. Dat kan gaan om producten op een lopende band, gezichten bij de ingang van een bedrijfsterrein of vele andere toepassingen. Kunstmatige intelligentie kan aan de beelden categorieën toekennen, bijvoorbeeld ‘voldoende kwaliteit’ en ‘onvoldoende kwaliteit’. Zo kan de kwaliteitscontrole of de selectie van producten, zoals groenten en fruit, worden geautomatiseerd. Gezichtsherkenning kan een belangrijke ondersteuning bieden bij beveiliging, zoals dat belangrijk kan zijn bij toegangscontrole, urenregistratie of het inloggen op computers en machines.

AI en spraakherkenning

Gesproken en geschreven menselijke taal is lange tijd ongrijpbaar geweest voor computers. Dankzij de enorme toename van de hoeveelheid spraak en tekst die de afgelopen jaren online is gezet, kunnen AI algoritmes nu beter worden getraind om menselijke taal te herkennen en te reproduceren. Dit heet natural language processing (NLP) of language technology. Het is een steeds belangrijkere tak binnen de kunstmatige intelligentie.

Omdat mensen en bedrijven veel met elkaar communiceren, heeft deze technologie veel mogelijke toepassingen. Voorbeelden daarvan zijn het herkennen van klanten op basis van hun stem, het plaatsen van bestellingen door deze in te spreken, het telefonisch inzage geven in de status van leveringen en andere vormen van klantenservice. Ook kan beveiliging aangestuurd worden op basis van stemcommando’s of kan de interactie tussen medewerkers geholpen worden door kunstmatige intelligentie.

AI tekstherkenning

Artificial intelligence kan spraak omzetten naar tekst en andersom. Ook automatische vertalingen zijn mogelijk. Daarnaast kan AI ook woorden, woordgroepen en verbanden uit teksten halen, om deze in te delen. Als iemand in een e-mail schrijft dat hij ontevreden is over een product maar het specifieke woord ‘klacht’ niet gebruikt, dan kan de software nog steeds herkennen dat het een klacht is. De klantenservice kan de interactie dan op een correcte manier met de klant afhandelen.

Meer toepassingen

Artificial intelligence kan overal in het bedrijfsleven en in de maatschappij worden toegepast. Andere voorbeelden zijn:

 • Banken gebruiken AI om witwastransacties te herkennen.
 • Bij recruitment helpt AI om kandidaten te selecteren en testen.
 • HR kan met AI aan de hand van werkprestaties de juiste personeelsleden selecteren voor promotie.
 • In de industrie kan een algoritme ‘zien’ wanneer een machine onderhoud nodig heeft.
 • AI doet aanbevelingen over energiebesparing bij productiebedrijven.
 • In ziekenhuizen ondersteunt AI de herkenning van ziektebeelden en daarmee de diagnose door artsen.
 • AI kan helpen potentiële pandemieën tijdig te herkennen, zodat de impact daarvan beperkt blijft.
 • Fruittelers en veilingen kunnen met AI rot fruit en gezond fruit scheiden.
 • De politie gebruikt AI om het gebruik van mobiele telefoons tijdens het autorijden te voorkomen.
 • Wetenschapscentra gebruiken AI om onderzoekers sneller toegang te geven tot onderzoeksdata.
 • In auto’s helpt AI gevaarlijke situaties te herkennen
 • Webshops gebruiken AI om de juiste producten aan klanten voor te stellen.
 • Het MKB gebruikt AI voor e-commerce en klantenbeheer.
 • Logistieke bedrijven gebruiken AI voor route- en vervoersplanning.
 • In productiebedrijven helpt AI bij het optimaliseren van de toeleveringsketen.
 • Bij navigatie helpt AI om de snelste, kortste of efficiëntste route te vinden.
 • In medische laboratoria wordt AI ingezet om geneesmiddelen te ontwikkelen.
 • Met AI kunnen automatisch teksten samengesteld en vertaald worden.
 • AI helpt juristen in het vinden en gebruiken van jurisprudentie en helpt bij argumentatie.

Kijk welke AI oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank

Lees verder
Artificial intelligence (home)
AI voor bedrijven
Toekomstvisie op AI
Cognitieve systemen
Machine learning
Deep learning
AI leveranciers en adviseurs