Datakwaliteit | Uitleg en definitie - ICTinformatiecentrum.nl

Datakwaliteit

  • Wat is datakwaliteit en hoe belangrijk is dit bij data management?
  • Hoe datakwaliteit het verschil bepaalt tussen waardevolle en waardeloze informatie
  • Bekijk oplossingen en leveranciers en vind alle informatie via de DATA kennisbank

Datakwaliteit of data quality heeft betrekking op de mate van geschiktheid van data voor uw uiteindelijke gebruiksdoel. Dit betekent dat data betrouwbaar genoeg moet zijn om er conclusies aan te kunnen verbinden. Is de kwaliteit van uw bedrijfsdata gegarandeerd, dan kunt u daar optimaal gebruik van maken in uw operationele systemen en op basis van de data goed onderbouwde beslissingen nemen. Datakwaliteit stelt niet alleen eisen aan de data zelf, maar ook aan de wijze waarop deze wordt beheerd. Hiermee is dit een belangrijk aspect van data management.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Wat is datakwaliteit

Het is van groot belang dat uw organisatie beschikt over betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige data. Alleen dan bent u in staat om slagvaardig en succesvol te handelen. Organisaties waarbij de data niet op orde is, ondervinden daar beperkingen van. Zo zullen marketingactiviteiten hun effect kunnen missen als deze op verkeerde inzichten gebaseerd zijn. Ook zullen interacties met klanten minder gemakkelijk verlopen als blijkt dat de database fouten bevat. Berichten of producten kunnen naar het verkeerde adres gestuurd worden of onjuist gefactureerd worden. Organisaties die de kwaliteit van hun data niet kunnen garanderen, lopen bovendien extra risico’s met het naleven van hun wettelijke verplichtingen. De kwaliteit van data kan uitgedrukt worden in een combinatie van de begrippen volledigheid, accuratesse, uniciteit, validiteit, tijdigheid en consistentie.

Onderzoeken van de datakwaliteit

Om een optimale datakwaliteit te garanderen, zult u eerst moeten onderzoeken wat de huidige status is. Door het nemen van steekproeven krijgt u een beeld van de actuele kwaliteit van uw bedrijfsdata. Meestal is het niet mogelijk om alle data te controleren, omdat dat teveel tijd en geld kost. Met een steekproef onderzoekt u slechts een deel. Constateert u onjuiste gegevens, dan kunt u verder onderzoeken en beslissen of onjuiste data accepteert, negeert of corrigeert.

Bewaking van de kwaliteit

Als grote hoeveelheden data verspreid zijn over meerdere applicaties, kan het garanderen van datakwaliteit lastig zijn. Kwaliteitscontroles moet u dan automatiseren. Diverse databases moeten op gezette tijden gesynchroniseerd worden. Om te voorkomen dat slechte data in de organisatie gebruikt wordt, is het belangrijk om het probleem bij de bron aan te pakken. Dit gaat het meest gemakkelijk als uw data een ‘eigenaar’ heeft, die als verantwoordelijke optreedt. Waar voorheen incorrecte data achteraf hersteld werd, richt data quality zich op preventie. Data moet nu van goede kwaliteit zijn voordat het in systemen en databases terecht komt. Met kwaliteitsbewaking voorkomt u dat onbetrouwbare data al negatieve invloed heeft, voordat u het ontdekt.

Datakwaliteit
Data management
Over de noodzaak van het veilig beheren en gebruiken van data

Verbeteren van de datakwaliteit

Met het in de praktijk brengen van deze aanwijzingen kunt u de kwaliteit van uw data verbeteren:

  • Garandeer dat iedereen in uw organisatie gebruik kan maken van dezelfde gegevens. Een centraal bestand is hiervoor essentieel.
  • Leg de datastromen in uw organisatie vast. Ga bij uw verschillende processen en applicaties na hoe data wordt toegevoegd, gebruikt, aangepast of verwijderd.
  • Monitor de datakwaliteit doorlopend en maak iemand daar verantwoordelijk voor. Houd vooral de plaatsen in de gaten waar nieuwe data ontstaat of waar de datakwaliteit al eerder niet voldoende is gebleken.
  • Gebruik dashboards bij het optimaliseren van de datakwaliteit. Deze geven doorlopend inzicht de huidige status. Betrouwbare data is niet alleen noodzakelijk voor uw bedrijfsprocessen, ook medewerkers werken prettiger als de data aantoonbaar goed is.

Kwaliteit van uw data verbeteren?

Wilt u de kwaliteit van uw data verhogen dan kunt u zich via de DATA kennisbank verdiepen in de mogelijkheden daarvoor en de specialisten vinden die u daarbij kunnen helpen. De informatie geeft u inzicht in de technische en praktische oplossingen, de kosten daarvan en de juiste aanpak om op een efficiënte manier uw doel te bereiken: optimale datakwaliteit.

Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank

 

Datakwaliteit

Ontdek de waarde van data
Over hoe u een datagedreven organisatie wordt