AI voor bedrijven - Artificial intelligence

AI voor bedrijven – Artificial intelligence

  • Hoe passen bedrijven AI toe?
  • Wat is enterprise AI?
  • Bekijk oplossingen, specialisten, informatie en meer.

 


 

AI toepassingen voor bedrijven wordt ook wel aangeduid met enterprise AI. Deze vormen van kunstmatige intelligentie hebben andere kenmerken dan de vormen die op consumenten en particulieren gericht zijn. Deze pagina laat u kennismaken met de verschillen tussen consumer AI en enterprise AI. Ook leest u hoe bedrijven de technologie van enterprise AI optimaal kunnen toepassen.

AI en bedrijfsbeslissingen

Industriële bedrijven, financiële instellingen, e-commerce bedrijven en andere ondernemingen passen AI steeds vaker toe en op een steeds grotere schaal. In veel gevallen werken die toepassingen onopvallend ‘onder de motorkap’ van de applicaties die door die bedrijven in hun processen worden gebruikt. De technologie werkt op de achtergrond, terwijl op de voorgrond de invloed ervan merkbaar is. Het door bedrijven toepassen van artificial intelligence wordt aangeduid als enterprise AI.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Enterprise AI is het doelgericht toepassen van kunstmatige intelligentie in bedrijfsprocessen. Met deze vorm van AI brengt een bedrijf gemakkelijker knelpunten in kaart en lost het eenvoudiger problemen op. Een voorbeeld daarvan is het kostenefficiënt controleren van individuele producten op hele kleine afwijkingen. Door de steeds goedkopere en grotere rekenkracht en zelfstandigheid van AI, kunnen nu controles worden uitgevoerd op een schaal die voorheen veel te kostbaar was.

Mede door de coronacrisis is de belangstelling voor AI toepassingen in het bedrijfsleven de laatste jaren sterk gestegen. Door de gedwongen verandering van werkmethoden staan bedrijven eerder open voor nieuwe oplossingen. AI en machine learning worden steeds meer ingeburgerde begrippen. De voornaamste doelen waarvoor bedrijven nu al AI gebruiken en dat in de toekomst meer willen doen, zijn automatisering van werkprocessen en het ondersteunen van mensen bij hun werk.

Om processen te helpen automatiseren kan een AI oplossing aan de hand van historische gegevens een besluitvormingsmodel opstellen. Hiermee worden dan menselijke beslissers ondersteund. Het ondersteunen van menselijke taken die op herhaling berusten is een groot voordeel van AI systemen. Dit kan vaak bedrijfsbreed worden toegepast. Medewerkers kunnen zich dan wijden aan uitdagender en creatiever werk.

Verschil tussen consumer AI en enterprise AI

Een van de belangrijkste verschillen tussen AI toepassingen voor bedrijven en die voor consumenten is de schaalgrootte van de beschikbare data. Consumententoepassingen worden gevoed met enorme hoeveelheden consumentengegevens (big data). Enterprise AI moet vaak werken met veel minder data.

Een ander verschil is dat de nuances bij bedrijfstoepassingen vaak belangrijker zijn en grotere gevolgen hebben. Als een streamingservice een particuliere abonnee ongeschikte aanbevelingen doet, is dat minder ingrijpend dan wanneer bij een bedrijf een inkomende klachten wordt geïdentificeerd als bestellingen.

Daarnaast worden er aan toepassingen van zakelijk toegepaste kunstmatige intelligentie andere wettelijke eisen gesteld. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met transparantie, wat betekent dat bekend moet zijn met welke gegevens wordt gewerkt en dat kan worden achterhaald hoe het algoritme heeft geredeneerd.

Welke bedrijven gebruiken AI?

Artificial intelligence wordt het meest toepast bij IT bedrijven en onderzoeksinstellingen en steeds vaker ook bij financiële dienstverleners en de industrie. Vooral grote bedrijven passen kunstmatige intelligentie toe; ongeveer de helft van hen zegt dat te doen. Circa 12 procent van de bedrijven in Nederland maken gebruik van machine learning, spraakherkenning, patroonherkenning of gezichtsherkenning (CBS, 2021). Kleinere bedrijven maken relatief nog het minst gebruik van AI technologie. De groei in het mkb en de algemene belangstelling voor kunstmatige intelligentie is sterk. Er wordt dan ook in de komende jaren een sterke groei in het aantal AI toepassingen verwacht.

De meest gebruikte AI technologie is machine learning voor data analyse doeleinden. Zelflerende algoritmen zorgen er hierbij voor dat data analyses doorlopend worden uitgevoerd. Door 1 op de 20 bedrijven worden patroonherkenning, gezichtsherkenning of robotic process automation toegepast. In de industrie gebruikt 1 op de 10 industriële bedrijven robotondersteunende procesautomatisering. Spraakherkenning is in de zorg een belangrijke toepassing.

Lees hier het hele AI onderzoek van het CBS

Toepassingen van enterprise AI

In particuliere en zakelijke sectoren nemen het aantal AI toepassingen sterk toe. De resultaten op het gebied van snelheid, kostenbesparing of het uit handen nemen van repeterende taken zijn veelbelovend. De invoering van artificial intelligence is echter vaak complex. Het gaat telkens om een nieuwe technologie die zich snel ontwikkelt, waardoor er relatief weinig expertise beschikbaar is. Bovendien kan niet alle AI technologie overal worden ingezet.

De laatste jaren zijn er dankzij cloud computing veel toepassingen toegankelijker geworden voor bedrijven die niet zelf de expertise en het budget in huis hebben om enterprise AI toepassingen te ontwikkelen. Die toepassingen kunnen als service (SaaS) worden afgenomen van een van de gespecialiseerde bedrijven op dit gebied. In steeds meer bedrijven is robotic process automation of RPA één van de gebieden waarop AI steeds vaker wordt toegepast. Repetitieve taken kunnen volledig worden overgenomen door software, zodat hiermee minder motiverend werk voorkomen wordt, kosten bespaard worden en de kwaliteit van herhalende werkzaamheden toeneemt.

Lees meer over toepassingen van AI

Toekomst van enterprise AI

Zoals met iedere nieuwe technologie die steeds meer toepassingen krijgt, zal ook artificial intelligence in toenemende mate als gewoon worden ervaren. Aspecten waar medewerkers nu nog aan moeten wennen, zullen zij in de toekomst als vereiste beschouwen. Dat geldt bijvoorbeeld bij ondersteuning van besluitvorming, automatische kwaliteitscontrole of het proactief verzamelen van informatie door AI toepassingen.

Er liggen ook uitdagingen. AI is complex en kennis ervan is relatief schaars. Het risico bestaat dat die wordt gemonopoliseerd om de concurrentie te beïnvloeden. Ook is kunstmatige intelligentie enorm energie-intensief. Daarnaast kan AI als ongrijpbaar worden gezien, omdat het zelf leert op manieren die mensen nauwelijks kunnen achterhalen. Artificial intelligence zal dan grote gevolgen hebben voor hoe mensen met hun werk omgaan. Nieuwe ontwikkelingen zullen doorlopend voortbouwen op bestaande en daardoor een exponentiële groei laten zien.

AI plannen maken

Feit is dat bedrijven niet meer om AI heen kunnen en dat in iedere organisatie een strategie ontwikkeld moet worden om deze technologie te gebruiken. De voordelen van kunstmatige intelligentie zijn onmiskenbaar en moeten worden benut. In concurrerende en langer bestaande markten zullen gevestigde bedrijven alert moeten zijn op nieuwe, disruptieve bedrijven die meestal sneller in staat zijn nieuwe AI technieken toe te passen om daarmee marktaandeel te veroveren. Naast kansen zijn er risico’s die moeten worden beheerst. Enterprise AI vraagt om een plan voor de toepassing ervan in de komende jaren. En in veel sectoren al voor morgen.

Kijk welke AI oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank

Lees verder
Artificial intelligence (home)
AI toepassingen
Toekomstvisie op AI
Cognitieve systemen
Machine learning
Deep learning
AI leveranciers en adviseurs