Deep learning | Wat is het - ICTinformatiecentrum.nl

Deep learning

Deep learning is een vorm van machine learning en een onderdeel van artificial intelligence. Deep learning maakt gebruik van algoritmes die geïnspireerd zijn op de werking van het menselijk brein. Deze worden ook neurale netwerken genoemd. Het gaat om complexe algoritmes met veel lagen (diep), waardoor het mogelijk wordt om op basis van grote hoeveelheden data, zoals afbeeldingen, spraak en tekst, complexe patronen en verbanden te ontdekken die anders moeilijk te herkennen zijn.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

 

“Door het steeds ‘slimmer’ worden kunnen deze systemen steeds nauwkeurigere voorspellingen doen en beslissingen nemen”

 

Wat is deep learning?

Deep learning of diep gestructureerd leren is een geavanceerde vorm van machine learning, waarbij gebruik gemaakt wordt van nog ‘dieper’ gelegen data. Net zoals bij machine learning gaat het om het zelflerende aspect, waarbij de algoritmes zichzelf continu verbeteren en aanpassen aan nieuwe data, zonder dat daar uitdrukkelijk instructies voor gegeven zijn. Door het steeds ‘slimmer’ worden kunnen deze systemen steeds nauwkeurigere voorspellingen doen en beslissingen nemen op basis van de beschikbare data.

Deep learning wordt in diverse sectoren toegepast, waaronder de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en de retail. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het herkennen van objecten en gezichten in beeldmateriaal, spraakherkenning, vertaling van talen, voorspellen van klantgedrag en fraudedetectie. De toepassingen van diep gestructureerd leren zijn nog volop in ontwikkeling. Er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan om daarmee de technologie verder te kunnen verbeteren.

Verschil tussen deep learning en machine learning

Deep learning is een subset van machine learning en maakt gebruik van specifieke algoritmen die het mogelijk maken om complexe en abstracte concepten aan te leren en deze te begrijpen door middel van neurale netwerken. Bij machine learning gaat het om het ontwikkelen van algoritmen en modellen die door middel van gegevens en statistiek inzichten kunnen genereren en leren van deze data.

Het verschil tussen diep gestructureerd leren en machine learning ligt vooral in de complexiteit van de modellen en het aantal lagen van neurale netwerken die worden gebruikt. Deep learning is in staat om zeer complexe patronen en structuren in data te ontdekken en te begrijpen, terwijl machine learning meer geschikt is voor het vinden van relatief eenvoudige patronen en voorspellingen. Beide technologieën maken gebruik van geavanceerde algoritmen en zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van artificial intelligence in steeds meer bedrijfssectoren.

 

“Beide technologieën zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van artificial intelligence
in steeds meer bedrijfssectoren”

 

Deep learning versus artificial intelligence

Deep learning is letterlijk en figuurlijk een verdieping op de technologie van machine learning. Beide vallen onder de centrale noemer van op de intelligentie van mensen gebaseerde technologie artificial intelligence. AI omvat alle systemen die taken uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen, terwijl machine learning zich richt op het vermogen van systemen om zelf te leren en te verbeteren aan de hand van data.

Deep learning is een specifieke technologie binnen machine learning, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige neurale netwerken om complexe taken uit te voeren, zoals patroonherkenning en natuurlijke taalverwerking. Deze techniek maakt het mogelijk om enorme hoeveelheden ongestructureerde data te analyseren en hieruit nieuwe inzichten te genereren.

Toepassingen van deep learning bij bedrijven

Deze vorm van AI kan worden toegepast op verschillende gebieden, zoals computer vision, spraakherkenning, natuurlijke taalverwerking en voorspellende modellen. Bij bedrijven wordt deep learning vaak gebruikt voor het analyseren van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens, zoals afbeeldingen, video’s en tekst, om patronen te identificeren en te voorspellen. Enkele voorbeelden van toepassingen zijn:

  Beeld- en videoregistratie – Deep learning kan worden gebruikt om objecten te herkennen en te classificeren in afbeeldingen en video’s, wat voordelen biedt voor de automatisering van beeldverwerkingstaken in de gezondheidszorg, beveiliging en industrie.

  Natuurlijke taalverwerking – Hierbij kan deep learning worden gebruikt om automatisch geschreven of gesproken tekst te analyseren en te begrijpen, zoals chatbots voor klantenservice of automatische vertaling.

  Predictive modeling – Toepassingen zijn om voorspellende modellen te ontwikkelen voor een breed scala aan toepassingen, zoals fraudedetectie, prijsvoorspelling en kredietrisicobeoordeling.

  Autonome systemen – Diep gestructureerd leren kan worden gebruikt om autonome systemen te ontwikkelen, zoals zelfrijdende auto’s en autonome robots.

  Persoonlijke assistenten – In dit geval wordt deep learning gebruikt om persoonlijke assistenten te ontwikkelen die in staat zijn om menselijke spraak en opdrachten te begrijpen en te reageren op basis van de context en de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker.

 

“Beslissingen worden beter, kosten worden lager en het concurrentievoordeel biedt u nieuwe kansen”

 

Voordelen van het gebruik van deep learning AI oplossingen

Het toepassen van deep learning kan u verschillende voordelen bieden:

  Verbeterde efficiëntie – Deep learning algoritmen kunnen taken automatiseren en optimaliseren, waardoor bedrijfsprocessen efficiënter worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot snellere en nauwkeurigere gegevensanalyse, betere productieplanning en minder fouten in het bedrijfsproces.

  Betere besluitvorming – Het kan u helpen bij het identificeren van patronen en trends in grote hoeveelheden data die anders moeilijk te zien zouden zijn. Dit kan u helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van data analyse in plaats van op basis van intuïtie.

  Personalisatie – Door gebruik te maken van deep learning technieken, kunt u gepersonaliseerde ervaringen aanbieden aan uw klanten. Dit kan bijvoorbeeld door het adviseren van producten op basis van recente aankopen of zoekopdrachten van een klant.

  Kostenbesparing – Het kan u helpen bij het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen en kan u daardoor kostenbesparingen opleveren. Door bijvoorbeeld de efficiëntie te verbeteren, kunt u uw kosten voor productie of personeel verlagen.

  Concurrentievoordeel – Door het toepassen ervan heeft u mogelijk een concurrentievoordeel op bedrijven die dat niet doen. U kunt sneller betere beslissingen nemen of uw klanten een gepersonaliseerde ervaring bieden. Dit kan leiden tot een hogere klanttevredenheid en meer omzet.

Wie kan u helpen met deep learning en AI?

Deep learning en artificial intelligence zijn ingewikkelde thema’s. Bovendien zijn er doorlopend nieuwe oplossingen, omdat de technologie erachter zich snel ontwikkeld en er ook steeds meer IT bedrijven zijn die zich op deze onderwerpen richten. Laat u daarom goed informeren over de mogelijkheden en toepassingen en maak daarbij gebruik van AI specialisten met veel kennis en ervaring.

Kijk welke AI oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank