Machine learning | Wat is het - ICTinformatiecentrum.nl

Machine learning

Machine learning is een vorm van artificial intelligence waarbij computersystemen kunnen leren en zich verbeteren zonder expliciete instructies. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van algoritmes die kunnen leren van data en ervaringen. Systemen die gebruik maken van machine learning kunnen de opgebouwde kennis toepassen om voorspellingen te doen of beslissingen te nemen.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

 

“Machine learning maakt IT oplossingen steeds beter in het uitvoeren van de taken waarvoor deze worden ingezet”

 

Wat is machine learning?

Machine learning (ML) duidt op het vermogen van een intelligente IT oplossing om zelfstandig te kunnen leren van ervaringen en zo steeds beter te worden in het uitvoeren van de taken waarvoor deze wordt ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van algoritmes die in staat zijn om patronen te herkennen en te generaliseren op basis van grote hoeveelheden data. Door deze data te analyseren, kunnen machines leren om bepaalde taken uit te voeren en daarbij steeds betere resultaten te behalen. Hierbij kan gedacht worden aan het herkennen van afbeeldingen, het voorspellen van klantgedrag of het optimaliseren van processen bij productiebedrijven.

Er bestaan verschillende vormen van ML, zoals supervised learning, unsupervised learning en reinforcement learning. Bij supervised learning wordt er gebruik gemaakt van gelabelde data om een model te trainen en te voorspellen. Bij unsupervised learning wordt er gebruik gemaakt van niet-gelabelde data om patronen te ontdekken en te categoriseren. Bij reinforcement learning wordt een model getraind door middel van trial-and-error en feedback op basis van beloningen en straffen.

Machine learning wordt steeds vaker toegepast in steeds meer sectoren, zoals de gezondheidszorg, financiële sector en marketing. Door het toepassen van deze vorm van kunstmatige intelligentie kunt u betere beslissingen nemen en uw processen optimaliseren, wat kan leiden tot een hogere efficiëntie en winstgevendheid van uw organisatie.

 

“Het is een vorm van AI waarbij systemen zelflerend zijn en kunnen anticiperen op patronen in data zonder dat daar speciale instructies voor gegeven moeten worden”

 

Machine learning versus artificial intelligence

Machine learning is onderdeel van artificial intelligence en is gericht op het ontwikkelen van algoritmen die computers in staat stellen om te leren van data zonder dat daar uitdrukkelijk instructies voor gegeven worden. Artificial intelligence verwijst naar de bredere discipline van het creëren van computersystemen die intelligent gedrag kunnen vertonen. ML is een belangrijke technologie die wordt gebruikt om AI systemen te ontwikkelen en te verbeteren.

Toepassingen van machine learning bij bedrijven

Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie waarbij computers zelflerend zijn en kunnen anticiperen op patronen in data zonder dat daar speciale instructies voor gegeven moeten worden. Het wordt gebruikt in een breed scala van toepassingen, waaronder beeldherkenning, spraakherkenning, natuurlijke taalverwerking en voorspellende analyses. Toepassingen zijn onder andere:

Voorspellende analyses – Machine learning kunt u gebruiken om voorspellende modellen te maken op basis van historische gegevens, waardoor u bijvoorbeeld nauwkeuriger kunt voorspellen wanneer machines onderhoud nodig hebben of wanneer uw klanten waarschijnlijk weer producten gaan bestellen.

  Fraudeopsporing – ML algoritmen kunt u toepassen om onregelmatigheden in data te detecteren en frauduleuze activiteiten te identificeren, zoals creditcardfraude of verzekeringsfraude.

  Personalisatie – Door machine learning technologie toe te passen op uw klantgegevens, kunt u gepersonaliseerde aanbevelingen geven en aanbiedingen doen op basis van individuele interesses en gedrag.

  Beeld- en spraakherkenning – ML kunt u gebruiken voor beeld- en spraakherkenning, wat toepassingen heeft in bijvoorbeeld gezichtsherkenning en spraakgestuurde zoekopdrachten.

  Kwaliteitscontrole – Machine learning kan door u worden gebruikt voor het analyseren van gegevens over productiekwaliteit en defecten, waardoor u uw productieprocessen kan optimaliseren en de kwaliteit van uw producten kan verbeteren.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  – ML helpt u bij het maken van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, waardoor u snellere en betere beslissingen kunt nemen over bijvoorbeeld productieplanning of financiële investeringen.

  Robotica – U kunt ML inzetten om robots te trainen en te programmeren voor het uitvoeren van taken in uw fabriek, magazijnen en andere omgevingen.

 

“Machine learning wordt steeds vaker toegepast in steeds meer sectoren”

 

Voordelen van machine learning

ML biedt u verschillende voordelen, waaronder:

  Verbeterde nauwkeurigheid – Door gebruik te maken van machine learning algoritmen kunt u nauwkeurigere voorspellingen doen en beslissingen nemen op basis van grote hoeveelheden data.

  Snellere gegevensverwerking – Machine learning kan grote hoeveelheden gegevens snel en efficiënt verwerken, waardoor u sneller beslissingen kunt nemen.

  Kostenbesparingen – ML helpt u bij het automatiseren van repetitieve taken en het verminderen van fouten, waardoor u kosten kunnen besparen. Zie ook robotic proces automation .

  Verbeterde klantenservice – ML kan worden gebruikt om gegevens te analyseren en klantgedrag te voorspellen, waardoor u een betere klantervaring kan bieden.

  Nieuwe businesskansen – Met machine learning kunt u eerder nieuwe businesskansen identificeren en benutten die anders mogelijk onopgemerkt zouden blijven.

  Efficiëntere bedrijfsprocessen – Door het verminderen van menselijke fouten, heeft u de mogelijkheid efficiënter te gaan werken.

  Verbeterde productontwikkeling – Machine learning kunt u gebruiken om feedback van uw klanten te analyseren en nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoeften van uw klanten.

  Betere beveiliging – ML kan helpen bij het detecteren van beveiligingsrisico’s en het voorkomen van cyberaanvallen en andere bedreigingen voor de veiligheid van uw data.

Wie kan u helpen met machine learning en AI?

Het gehele terrein van artificial intelligence en machine learning ontwikkelt zich snel en is complex. Voor een actueel beeld van de mogelijkheden bent u afhankelijk van de kennis van specialisten. Zij kunnen het best bepalen in welke processen AI en machine learning bij u toegepast kunnen worden en welke voordelen u dat kan opleveren.

Kijk welke AI oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank