Business process management | BPM - ICTinformatiecentrum

BPM software – business process management

  • Alles over BPM software en oplossingen voor business process management.
  • Toepassingen, voordelen en andere eigenschappen van BPM tools.
  • Weet hoe u een BPM oplossing selecteert en implementeert.

BPM software faciliteert het streven van organisaties naar optimaal business process management (BPM). Doel van BPM is het zo goed mogelijk beheersen en aansturen van bedrijfsprocessen, zodat effectiviteit en efficiency daarvan maximaal kunnen zijn. Uiteindelijk vertaalt BPM zich in betere bedrijfsprestaties, hogere klantgerichtheid en in algemene zin een verbeterde bedrijfsvoering. Zoekt u een oplossing voor business process management, dan vindt u via deze sectie de software en tools daarvoor, weet u hoe u die selecteert en implementeert en heeft u eenvoudig toegang tot de informatie over oplossingen en leveranciers.

 
business process management
 

Wat is business process management software?

BPM omvat documentatie, optimalisatie en automatisering van bedrijfsprocessen, waarbij uw klant altijd centraal staat. Het biedt inzicht in relaties tussen processen, de aansluiting en verwerking van informatie en zwakke plekken in de workflow van uw organisatie. Voor deze veranderstrategie zijn diverse soorten business process management software en tools verkrijgbaar. Deze software en tools zorgen voor meetbare en inzichtelijke bedrijfsprocessen, een kortere doorlooptijd, gewaarborgde kwaliteit van processen, kostenbesparing, verhoogde productiviteit van uw medewerkers en een grotere flexibiliteit van de processen en uw organisatie an sich. Lees meer over business process management.

BPM en robotic process automation

Er zijn diverse soorten procesautomatisering. Veel gebruikte oplossingen liggen op het terrein van robotic process automation (RPA). Waar BPM zich vooral bezighoudt met het beschrijven van processen en het optimaliseren daarvan onder andere door het elimineren van overbodige zaken, richt RPA zich op het vervangen van menselijke inspanningen, door juist die uit te voeren middels softwarerobots. BPM beïnvloedt het proces zelf, terwijl door RPA het proces weinig of niet aangepast wordt. BPM wordt wel gezien als voorfase van RPA. Beide kunnen daarom goed worden gecombineerd. Lees hier meer over de verschillende soorten procesautomatisering.

 
BPM software
 

BPM software

De belangrijkste functionaliteit van BPM software is de ondersteuning en documentatie van uw bedrijfsprocessen. De software voor business process management ondersteunt bij het beschrijven, ontwerpen en communiceren van processen, het meten en rapporteren van de prestaties en het verbeteren van de processen. Daarnaast worden versiebeheer, distributie en bewaartermijnen van documentatie ondersteund, zodat ook dit geen tijd meer kost. Verder biedt de BPM software allerlei integraties en ondersteuning van kwaliteitsmanagement en zijn er koppelingen met ERP software, CRM systemen, kantoorautomatisering, webshops en projectmanagement. Lees meer over BPM software selectie.

Toepassingen en eigenschappen

BPM software wordt gebruikt voor het beter beheer van bedrijfsprocessen. Daarbij staat het vaak in tussen het IT management van bedrijven en de uitvoering (de business). Iedere processtap moet nauwkeurig in kaart worden gebracht, inclusief de input en output, de mensen die zich daarmee bezighouden en de condities waaronder de werkzaamheden plaatsvinden. Het gehele proces wordt zo gemodelleerd, waarbij data uit ERP, DMS of andere systemen gehaald wordt. Deze informatie vormt de basis van de optimalisering. Hoe dit verder werkt, leest u bij de toepassingen en eigenschappen van BPM.

Lees meer over business process management

Wat is business process management
Soorten procesautomatisering
Toepassingen en eigenschappen
BPM software selectie