Cyber security | Cybercrime en internetveiligheid – ICTinformatiecentrum.nl

Cyber security

Informatie, tips en adviezen over internetveiligheid

Cyber security vraagt steeds meer uw aandacht. Nu in toenemende mate criminelen het internet gebruiken om publieke opinies te beïnvloeden, informatiestromen te verstoren, informatie te stelen of via afpersing geld te verdienen, zullen overheden, bedrijven en particulieren zich tegen cybercrime moeten wapenen. Cyber security houdt zich daarmee bezig. Als u de zwakke plekken in uw ICT infrastructuur kent, kunt u deze tijdig aanpakken en schade beperken of voorkomen.

Wat is cyber security?

Uw organisatie is op steeds meer manieren verbonden met internet. Niet alleen al uw computers en laptops zijn eraan gekoppeld, uw Voip telefooncentrale en de mobiele telefoons en tablets van medewerkers zijn dat ook. Wellicht maakt u voor ERP software, CRM software of dataopslag gebruik van de cloud, of beschikt u over apparaten die via internet met elkaar verbonden zijn, het zogenaamde internet of things. Vanwege al deze toepassingen is internet onmisbaar. Uw bedrijf is ervan afhankelijk en dat maakt u kwetsbaar. Lukt het criminelen om via internet toegang te krijgen tot uw bestanden of apparatuur, dan kan de schade groot zijn. Cyber security is erop gericht om uw data, bedrijfsnetwerk en andere ICT oplossingen te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Die bescherming betreft de combinatie van technische en organisatorische maatregelen en draagt bij aan de noodzakelijke discipline en alertheid van medewerkers die de ICT oplossingen gebruiken. Als zij zich bewust zijn van de gevaren van internet en de daarmee verbonden software en hardware en als zij bewust risico’s vermijden, neemt de kans op schade af. Zo vanzelfsprekend als het is om de toegang van uw bedrijf van goede sloten te voorzien, zo logisch en wellicht nog belangrijker is het om uw organisatie te beschermen tegen de gevaren van cybercrime. Cyber security is dan ook noodzakelijk en vereist doorlopend uw aandacht.

Rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2020 (Update)

Veel bedrijven nemen al maatregelen om de cyber security te verbeteren. Toch is het tempo waarin dit gebeurt niet groot genoeg. Dit blijkt uit het in 2020 verschenen rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2020. In het rapport worden bedreigingen besproken en wordt aangeven welke maatregelen nog nodig zijn. Als uw organisatie cyber security serieus neemt, leest u dan dit rapport. Het geeft u een goed beeld van de stand van zaken, in breder perspectief.

Internetrisico’s

Het aantal technische mogelijkheden om cyberaanvallen uit te voeren wordt groter. Bovendien worden de manieren van cybercrime geavanceerder en lijken de cybercriminelen te beschikken over kennis van steeds hoger niveau. Dat zorgt iedere keer weer voor nieuwe uitdagingen om u te wapenen tegen nieuwe vormen van phishing, hacken, ransomware, DDos-aanvallen of diefstal van identiteit of informatie. U kunt zich beschermen tegen malware en virussen als u uw computers, netwerken en overige ICT infrastructuur blijvend voorziet van actuele antispamfilters en virusscanners. Maar voor een volledige bescherming is meer nodig.

Cyberaanvallen

De gevolgen van cyberaanvallen op bedrijven, overheden en de samenleving in het algemeen worden steeds groter. In veel gevallen gaat het daarbij om financieel gewin. Met name grotere bedrijven worden slachtoffer van cybercrime met dat doel. Ontregeling, verstoring, beïnvloeding of sabotage zijn andere doelen van cyberaanvallen. Geopolitieke redenen liggen hier meestal aan ten grondslag. Een groot gevaar vormt het internet of things, waarbij het uitgangspunt is dat steeds meer apparaten voor onderlinge communicatie via internet met elkaar verbonden zijn. Wat bij computers in een netwerk nog wel lukt, is bij heel veel andere apparaten lastig te realiseren, zoals het treffen van beveiligingsmaatregelen, het uitvoeren van beveiligingsupdates of het toepassen van encryptie. De afgelopen tijd zijn deze onvoldoende beveiligde apparaten dan ook regelmatig betrokken geweest van DDoS aanvallen.

Ransomware of gijzelsoftware

Ransomware is een sterk toenemende vorm van cybercriminaliteit. Bij ransomware nemen criminelen bestanden of de hele computer over en vragen zij geld (meestal bitcoins) om deze weer beschikbaar te maken. Bedrijven en organisaties die hiermee te maken krijgen, kunnen miljoenen euro’s schade lijden. Niet omdat zij de criminelen betalen, maar met name om alle systemen weer werkend te krijgen. Voor de verspreiding van ransomware wordt meestal e-mail gebruikt. Bij veel bedrijven is e-mail nog onvoldoende beveiligd. Lees meer over ransomware.

NCSC – Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) beoogt door middel van een samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstituten kennis te vergroten en maatregelen te formuleren die tot doel hebben om de Nederlandse samenleving te beschermen tegen bedreigingen die zich verspreiden via internet. Het NCSC biedt kennis en advies aan bedrijven en overheden, reageert op bedreigingen en levert een bijdrage aan crisisbeheersing. Zie ncsc.nl voor meer informatie.

Download whitepapers

Op ICTwhitepapers.nl, het whitepaperplatform van het ICT informatiecentrum, vindt u diverse kennisdocumenten over security. Bekijk hier alle whitepapers over security

Stel ons uw vragen!

Heeft u een specifieke vraag over het thema beschreven op deze pagina, kunt u de informatie die u zoekt niet vinden of weet u niet goed wat u het best kunt aanvragen? De Servicedesk van het ICT informatiecentrum helpt u graag: 085 40 10 218.