Advanced analytics | Wat is het - ICTinformatiecentrum.nl

Advanced analytics

Advanced analytics en data analytics zijn beide vormen van dataverwerking en data analyse die gericht zijn op het verkrijgen van inzichten uit data waarover als bedrijf kunt beschikken. Het belangrijkste verschil tussen de twee is echter het niveau van geavanceerde technologieën en methoden die bij de analyse worden gebruikt.

 

“Inzichten die u helpen bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, klanttevredenheid, kostenbeheersing en meer”

 

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Wat is advanced analytics?

Advanced analytics is een vorm van dataverwerking en -analyse die gebruik maakt van geavanceerde statistische en wiskundige modellen om betekenisvolle inzichten te verkrijgen uit grote en complexe datasets. Het omvat technologieën zoals data mining, machine learning, voorspellende modellering, patroonherkenning en natuurlijke taalverwerking om patronen en trends in gegevens te identificeren die moeilijk of onmogelijk te detecteren zijn met traditionele methoden voor dataverwerking en -analyse.

Advanced analytics maakt gebruik van geavanceerde technologieën om inzichten te verkrijgen uit gegevens en om waardevolle informatie te genereren die u kunt gebruiken om beslissingen te nemen. De inzichten kunt u gebruiken voor diverse toepassingen, zoals het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het verbeteren van klanttevredenheid, het voorspellen van toekomstige trends, het identificeren van nieuwe kansen of het verminderen van operationele kosten. Advanced analytics is van groot belang als u grote hoeveelheden data moet verwerken en analyseren, zoals veel gebeurt bij bedrijven in de financiële sector, gezondheidszorg, handel en overheid.

Data analytics
Gebruik de kracht van data
Over hoe data uw processen en prestaties verbetert

 

“Advanced analytics geeft diepere inzichten op basis van complexe datasets”

 

Advanced analytics versus data analytics

Advanced analytics is een geavanceerdere vorm van basisoplossingen voor data analytics. In de basis is data analytics gericht op het verwerken, transformeren en visualiseren van gegevens om betekenisvolle inzichten te verkrijgen. Het maakt gebruik van technologieën zoals business intelligence tools, rapportage software en datavisualisatiemet hulp van dasboards om inzichten te presenteren aan gebruikers. Dit is vaak een eerste stap in de dataverwerkings- en analyseketen, waarbij gegevens worden verzameld, opgeschoond en georganiseerd om zinvolle informatie te genereren.

Advanced analytics gaat echter verder dan data analytics door geavanceerde technologieën en methoden te gebruiken om complexe en ongestructureerde gegevens te analyseren en te begrijpen. Het maakt gebruik van machine learning, data mining, patroonherkenning en predictive modeling om data te verkennen en betekenisvolle inzichten te verkrijgen. Data scientists en data analisten kunnen hierdoor patronen, trends en relaties tussen verschillende variabelen identificeren en deze gebruiken om voorspellingen te doen en beslissingen te nemen. Advanced analytics is dan ook een meer geavanceerde vorm van data analytics die gericht is op het verkrijgen van diepere inzichten uit complexe datasets.

Meer weten over advanced analytics?

Deze verdieping van ‘gewone’ data analytics vraagt nog meer specialistische kennis voor het kunnen selecteren van oplossingen en het implementeren daarvan. Maak daarom gebruik van specialisten op dit gebied om u daarbij te helpen.

Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank