Datavisualisatie | Wat is het? - ICTinformatiecentrum.nl

Datavisualisatie

Datavisualisatie is een manier om data zo vorm te geven en te presenteren dat deze zo goed mogelijk door u en anderen geïnterpreteerd kan worden. Daarmee is het een goed middel voor data analyse. Voor de grafische presentatie van data kan gebruik gemaakt worden van grafieken, rapporten of dashboards. Uit de grafische voorstelling zijn snel trends en onregelmatigheden af te leiden.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Wat is datavisualisatie?

Datavisualisatie hebben we nodig van vanwege de beperkingen van onze hersenen. Deze zijn namelijk moeilijk in staat patronen te herkennen in gegevens die in tabellen staan. Als we diezelfde data met behulp van een datavisualisatie tool weergeven in de vorm van een grafiek, wordt de interpretatie ervan eenvoudiger. Trends en ontwikkelingen zijn snel zichtbaar, maar ook afwijkingen vallen direct op. Datavisualisatie schetst een beeld van de feiten, los van de interpretatie daarvan. Zodra er aan datavisualisatie interpretatie, uitleg en andere tekst wordt toegevoegd, spreken we over een infographic. Deze vertelt een verhaal en verduidelijkt daarmee het beeld.

Dashboards

Ook dashboards zijn tools om data mee te visualiseren. Verschil met eenvoudige datavisualisatie tools is dat de weergave van grafieken veel geavanceerder is en dat er gemakkelijker data uit verschillende bronnen gebruikt kan worden. Ook heeft een dashboard vaak meer interactieve functies. Dashboards geven goed inzicht in de werking van processen en de mate waarin doelen behaald worden. Het begrip dasboard verwijst naar de toepassing in bijvoorbeeld auto’s. Ook die zijn bedoeld om prestaties af te lezen, alle signaleringen in de gaten te kunnen houden en direct bij te sturen als grenzen overschreden worden. Voor data gelden dezelfde toepassingen.

Datavisualisatie
Gebruik de kracht van data
Over hoe data uw processen en prestaties verbetert

Datavisualisatie tools

Voor eenvoudige toepassingen is het maken van grafieken op basis van een beperkte hoeveelheid data gemakkelijk. Een veelgebruikt visualisatietool in die situatie is Excel. De functionaliteit ervan is echter beperkt. Voor geavanceerdere toepassingen is het gebruik van een speciaal tool dan ook veel logischer. Tableau, Power BI (Microsoft) en Qlikview zijn voorbeelden van visualisatie tools die veel meer kunnen dan Excel. Deze werken eenvoudiger samen met verschillende databronnen en bieden ook de nodige self service faciliteiten. Hierdoor is het niet altijd nodig om specialistische hulp in de roepen. Voor complexere toepassingen is die hulp wel nodig.

BI/DATA kennisbank: alles over dataoplossingen

Gaat u een dataproject starten?

Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank