Rapportage software | Wat is het? - ICTinformatiecentrum.nl

Rapportage software

Rapportage software wordt gebruikt voor data analytics en business intelligence. Bijvoorbeeld voor het visueel inzichtelijk maken van grote hoeveelheden bedrijfsdata, zodat op basis daarvan betrouwbare analyses mogelijk zijn. Het voordeel van rapportage software is niet alleen dat data overzichtelijk gepresenteerd wordt, het biedt ook de mogelijkheid informatie en inzichten te delen met anderen in uw organisatie.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Wat is rapportage software?

Rapportage software helpt u bij het verwerken van uw data. Het biedt een weergave van resultaten of andere metingen die een beeld geven van uw bedrijf. Er bestaan verschillende soorten software om mee te rapporteren, afhankelijk van de toepassing. Wilt u controle houden op de uitvoering van een project, het aantal gewerkte uren in een project of andere kenmerken daarvan, dan gebruikt u een rapportage tool dat bestemd is voor project management. Gaat het u om inzicht in financiële kentallen, waarbij u gebruik maakt van de data in uw administratieve systemen, dan maakt u gebruik van specifieke software voor financiële rapportages. Zo zijn er ook specifieke rapportage tools voor relatie management (CRM) of aan personeel gerelateerde data (HRM). Een combinatie van toepassingen voor algemene managementdoeleinden is ook mogelijk.

Rapportage software
Gebruik de kracht van data
Over hoe data uw processen en prestaties verbetert

Toepassing en mogelijkheden

Rapportage software geeft de prestaties van uw organisatie op zo’n manier weer dat u deze eenvoudig kunt analyseren. Dat kan op basis van data uit één systeem, maar ook op basis van data uit meerdere systemen. De software bundelt deze data in dat geval. Een goede analyse geeft u informatie over trends en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Op basis hiervan kunt u bepalen waar er verbeteringen haalbaar zijn. Door de goede en duidelijke weergave van prestaties op basis van de data die u heeft, kunt u deze gemakkelijk delen met anderen binnen of buiten uw organisatie. Vaak bestaan daar ook mobiele apps voor.

Kiezen van rapportage software

De keuze van rapportage software is afhankelijk van de toepassing, uw activiteiten en uw organisatie. Vraag is dus in welk aspect van uw bedrijfsvoering u meer inzicht wilt krijgen. Afhankelijk van de focus op bijvoorbeeld financieel, commercieel, logistiek, projecten, HRM of algemeen management, kunt u een rapportage tool kiezen dat daar het best bij past. Ook branche of bedrijfsgrootte kunnen hierbij een rol spelen.

Advies

Omdat het lastig is direct een goed beeld te hebben van wat u nodig heeft en bovendien waarschijnlijk niet precies weet wat er mogelijk is, kunt u het best uw wensen en situatie voorleggen aan enkele specialisten. Als u op basis van informatie en adviezen van drie of vier specialisten een goed beeld hebt van de mogelijkheden en de kosten, kunt u bepalen welke rapportage software het best bij u past.

Gaat u een dataproject starten?

Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank