Data classificatie | Uitleg - ICTinformatiecentrum.nl

Data classificatie

Data classificatie vereenvoudigt het zoeken en ophalen van uw data door deze onder te verdelen in vooraf gedefinieerde categorieën. Uw data is hierdoor gemakkelijker te gebruiken en kan effectiever en veiliger beheerd worden. Lees hier wat data classificatie is hoe u er maximaal voordeel uit haalt.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

 

“Data classificatie vereenvoudigt het zoeken en ophalen van uw data”

 

Waarom is data classificatie belangrijk?

Voor de meeste organisaties is data classificatie een onderhoudstaak. Het verbetert de veiligheid van de data en stelt u in staat om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het betekent ook dat data gemakkelijker kan worden gecontroleerd, zowel op de nauwkeurigheid ervan als de manier waarop deze wordt opgeslagen. Gevoelige klantinformatie moet veilig worden bewaard en na bepaalde tijd worden verwijderd.

Voordelen van data classificatie

De voordelen van data classificatie zijn grotendeels terug te voeren op veiligheid en wettelijke verplichtingen, maar er zijn ook functionele voordelen. Door datasets te categoriseren kunt u centrale machtigingen toewijzen om te bepalen wie data kan inzien, wijzigen en verwijderen. Dit in plaats van op elk eindpunt te moeten valideren. Er kan ook aan verschillende applicaties machtigingen toegewezen worden, om ervoor te zorgen dat datasets alleen worden bijgewerkt door applicaties die de meest nauwkeurige data aanleveren. Het resultaat is een platform dat de toegang van gevoelige data kan beperken, het gebruik van intellectueel eigendom kan bewaken en de beveiliging van data kan handhaven.

 

“De voordelen van data classificatie zijn terug te voeren op veiligheid en wettelijke verplichtingen”

 

Hoe kan je data classificeren?

Er zijn veel manieren om data classificatie aan te pakken. Bijna allemaal beginnen deze met het maken van datacategorieën en labels. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de inhoud van de data (creditcardgegevens van de klant of administratie van magazijnapparatuur) en de aard ervan (openbaar, privé, gevoelig of geheim). De data kan vervolgens worden toegewezen aan de categorieën, waardoor een digitaal archiveringssysteem ontstaat. Deze taak wordt vaak uitgevoerd door IT teams die dan optreden als ‘data custodians’. Zij onderhouden databanken door actueel te houden en geven toegang zoals vereist door gebruikers. Dit kan veel tijd en moeite kosten, vooral als IT teams de taak hebben om data van meerdere systemen te verwerken.

Oplossingen voor data classificatie

Met een master data management (MDM) systeem kunt u de manier verbeteren waarop u met uw data omgaat. Een data integratie platform helpt daarbij en integreert data van verschillende bronnen in één canoniek datamodel. Dit is een manier om data, en daarmee verschillende relaties, zo duidelijk mogelijk te categoriseren en te presenteren.

Op functioneel niveau zijn het data platform en de processen vrij eenvoudig:

  • Elk attribuut van een bestaande databron wordt gelabeld. Data uit meerdere bronnen kan vervolgens worden samengevoegd tot één golden record die professionele gebruikers begrijpen.
  • Om de toegang tot data goed te regelen kunnen gebruikers op basis van de bron verschillende bevoegdheidsniveaus krijgen. Dit betekent dat alleen degenen met relevante machtigingen data kunnen bekijken, wijzigen of verwijderen.
  • In gevallen waar de attributen afkomstig zijn uit meerdere applicaties, maakt het data platform het mogelijk om voor elke bron afzonderlijke XML schemadefinities (XSD’s) te maken om data te filteren voordat deze naar het MDM systeem gestuurd worden.
  • Managers en andere gebruikers van alle afdelingen kunnen en moeten hun eigen aangepaste categorieën en labels maken. Deze taken kunnen worden uitgevoerd door gebruikers in plaats van door IT teams.
  • Het MDM systeem kan worden beheerd vanuit een intuïtieve webinterface, waardoor degenen die verantwoordelijk zijn voor individuele bedrijfsonderdelen echt eigenaar worden van hun data.
  • De last en het knelpunt van IT teams verschuift en verbetert de beveiliging door het aantal mensen dat toegang heeft tot gevoelige data te beperken.

 

“Met de juiste data classificatie en een goed data platform wordt databeheer eenvoudiger.”

 

Het doorlopen van dit proces kan bij sommige bedrijfsonderdelen enige overtuigingskracht vergen. Het helpt om uit te leggen hoe het hen en hun team op de lange termijn ten goede zal komen. Door iedereen te betrekken zal het proces worden versneld. Betrokkenen zullen er dan ook belang bij hebben het project succesvol te maken.

Data classificatie vereenvoudigd

Met de juiste data classificatie en een goed data platform wordt databeheer eenvoudiger. Het onderhouden en labelen van data worden gedelegeerd aan gebruikers op alle niveaus. Het is een efficiëntere manier om een minder leuke taak aan te pakken en tegelijkertijd de datakwaliteit te verbeteren.

Meer weten? Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank

Bron: Cohelion, kennispartner van het ICT informatiecentrum en specialist voor dit thema.