Data integratie | Uitleg en definitie - ICTinformatiecentrum.nl

Data integratie

  • Wat is data integratie en welke rol speelt dat bij uw data management?
  • Waarom is het voor uw bedrijfsprocessen belangrijk en hoe realiseert u een oplossing?

Data integratie heeft als doel om gegevens die voorkomen in verschillende systemen met elkaar te combineren, zodat deze in uw hele organisatie eenduidig gebruikt kunnen worden. Meestal wordt de gecombineerde data ‘schoon’ en verrijkt opgeslagen op één centrale plaats. Door data uit verschillende bronnen op een goede manier te integreren, worden de gegevens waarmee u werkt betrouwbaarder en is het mogelijk dat verschillende afdelingen gebruik maken van elkaars data.

Wat is een data integratie?

Data integratie houdt in dat data uit verschillende systemen wordt samengevoegd. Hierdoor blijft eenduidige data over die gebruikt kan worden door diverse afdelingen in uw organisatie. Data integratie speelt een rol bij data migratie, bijvoorbeeld als twee bedrijven hun databases moeten samenvoegen tot één nieuwe database, maar ook bij het bouwen en beheren van datawarehouses en data lakes of bij het toepassen van master data management. Ook kan door het integreren van data afdelingen gebruik gemaakt worden van elkaars gegevens. Zo kan het voor uw commerciële afdeling wenselijk zijn inzage te hebben in financiële gegevens over klanten, voordat nieuwe offertes worden uitgebracht of orders worden uitgeleverd. Data uit het financiële pakket moet dan gecombineerd worden met de data uit uw CRM systeem. Bij ERP software speelt dit geen rol, omdat daar de data altijd geïntegreerd en eenduidig is.

Wat is data management
Data management
Over de noodzaak van het veilig beheren en gebruiken van data

Waarom is data integratie belangrijk?

Bedrijfsprocessen zijn gebaat bij juiste en volledige data. Niet alle data die nodig is voor een specifiek bedrijfsproces, wordt gegenereerd in het systeem dat dit proces ondersteunt. Daarvoor zijn koppelingen nodig tussen verschillende databases en moet er bepaald worden welke data de juiste en dus leidend is. Ook komen dezelfde soort gegevens in verschillende databases voor, die desondanks een verschillende inhoud kunnen hebben. Dit komt vaak voor bij persoons- en contactgegevens. Data integratie richt zich op de koppeling tussen de databronnen en de eenduidigheid van data. Alleen dan kunt u er optimaal gebruik van maken.

Voordelen van integreren

Alle bedrijfsprocessen hebben er belang bij om te kunnen beschikken over alle data die kan helpen bij de optimale uitvoering van die processen. Door klantgegevens te integreren met financiële data, kan bij commerciële activiteiten beter rekening gehouden worden met de kredietwaardigheid of betalingsachterstanden van een klant. U bent eerder op de hoogte van financiële risico’s en kan daarop inspelen met leveringsvoorwaarden en aanvullende afspraken. Bij marketingactiviteiten beschikt u over betere en betrouwbaardere contactgegevens, zodat marketingacties succesvoller kunnen zijn. Klanten bereikt u met de juiste gegevens, waardoor de communicatie verbetert. Uw financiële afdeling kan sneller handelen bij facturering en incasso.

Actuele klantgegevens

Een praktisch voorbeeld van data integratie is de mogelijkheid om uw klantdata te laten updaten door daarin gespecialiseerde bedrijven. Een aanzienlijk deel van alle contactgegevens verandert zonder dat u dat in de gaten hoeft te hebben. Bedrijven verhuizen en krijgen nieuwe telefoonnummers. Mailadressen en medewerkers krijgen een andere functie of gaan uit dienst. De in deze data gespecialiseerde bedrijven kunnen u doorlopend voorzien van actuele informatie. Zij hebben daar heel veel databronnen voor en controleren de mutaties. Op vaste momenten wordt uw database automatisch met nieuwe gegevens geactualiseerd. Het is een data integratie met externe bestanden.

Basisboek data
Ontdek de waarde van data
Over hoe u een datagedreven organisatie wordt

Data integratie oplossing realiseren

Bij het realiseren van een oplossing voor data integratie gaat het om twee belangrijke fases: ontwerp en implementatie.
Technisch is veel mogelijk bij het overzetten en combineren van data uit verschillende systemen. Belangrijk zijn de antwoorden op vragen zoals:

  • welke data er geïntegreerd moet worden en met welk doel dat gebeurt.
  • Vanuit welke systemen de data moet worden geïntegreerd.
  • Of alle data wel aanwezig is en wat de kwaliteit daarvan is.
  • Om welke volumes het gaat.
  • Wie de eigenaar is van de data.
  • Welke technologie al in huis is (denk aan datawarehouses).

De mogelijkheden en keuzes zijn complex genoeg om u hierbij te laten begeleiden door een specialist op dit gebied. Via het ICT informatiecentrum komt u daar eenvoudig mee in contact.