Data migratie | Uitleg en definitie - ICTinformatiecentrum.nl

Data migratie

 • Wat is data migratie en wat is het belang ervan bij data management?
 • Hoe voert u een migratie uit en wie kan u daarbij helpen?
 • Bekijk oplossingen, specialisten, informatie en meer.

 


 

Data migratie is het proces van dataoverdracht van het ene systeem naar het andere. Voordat deze overdracht mogelijk is, dient de data te worden geselecteerd die voor migratie in aanmerking komt. Daarna moet deze gevalideerd worden om er zeker van te zijn dat deze op de juiste manier wordt ondersteund in de nieuwe applicatie. Veel standaardsoftware beschikt over functies om de migratie van data te ondersteunen en eenvoudig te laten verlopen.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Migratie en conversie

Data migratie is vaak verbonden aan een systeemmigratie. Systeemmigraties kunnen nodig zijn als bedrijven fuseren of als bedrijfsactiviteiten worden overgenomen of uitbesteed. Het migreren van data betreft dan het overzetten van de data van die systemen. Doel van de migratie is dat alle data behouden blijft en dat het systeem in de nieuwe configuratie optimaal gebruik kan maken van al eerder beschikbare data. De begrippen data migratie en data conversie worden vaak door elkaar gebruikt. Het woord migratie slaat daarbij vaak op het verplaatsen van hele systemen, terwijl conversie in veel gevallen alleen op de verhuizing van de data betrekking heeft.

Waarom migreren?

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een migratie van data. Vaak is migratie nodig bij het in gebruik nemen van nieuwe hardware of overgang naar een andere softwareoplossing. Er zijn drie verschillende vormen van data migratie: migratie tussen dataopslagsystemen, applicaties en databases.

  Migratie van dataopslagsystemen
  Hierbij gaat het om data migratie van en naar verschillende typen opslagsystemen, zoals lokale opslag via harde schijven of de cloud. De reden hiervan is meestal een technologische update, waarbij een nieuwe vorm van opslag in gebruik wordt genomen en waardoor het oude systeem overbodig is geworden. Dit is tevens een goed moment voor het uitvoeren van datavalidatie en -reductie. Tegenwoordig wordt er veel data naar de cloud gemigreerd. De cloud biedt een combinatie van schaalvoordelen en lagere kosten en krijgt daardoor steeds vaker de voorkeur boven lokale opslag. Deze trend staat niet op zichzelf. Ook bedrijfsapplicaties, zoals ERP, CRM of HRM software, draaien steeds vaker in de cloud. Dat de data vaker moet worden verhuisd, past in deze ontwikkeling.

  Database migratie
  Wanneer er van databaseprovider wordt gewisseld, een update wordt uitgevoerd van de huidige database of een database naar de cloud wordt gemigreerd, is er sprake van een databasemigratie. Het is mogelijk dat hierbij de data zelf wordt gewijzigd, al hoeft dat niet het geval te zijn. Databasemigraties hebben vaak betrekking op het wijzigen van een onderliggend datastructuur, niet op de data in de database zelf.

Basisboek data
Ontdek de waarde van data
Over hoe u een datagedreven organisatie wordt

  Migratie naar andere applicaties
  Hiervan is sprake als er naar een andere applicatie of platform wordt overgestapt. Dit is een vaak complexe migratie, omdat applicaties binnen een organisatie zonder problemen met elkaar moeten kunnen blijven communiceren. Soms is hiervoor maatwerk noodzakelijk.

Oplossingen

Het type data migratie bepaalt het uitvoeringsproces van de migratie zelf. In het geval van een nieuw dataopslagsysteem, zijn er verschillende tools en producten beschikbaar die het proces vergemakkelijken. Bij de keuze voor een oplossing is het praktisch om een checklist te maken voor de functionaliteiten die u nodig heeft in uw bedrijfssituatie.

Data overzetten naar de cloud

Het migreren van data naar de cloud is voor veel organisaties nog relatief onbekend terrein. U heeft keuze uit een private cloud, public cloud of mengvormen. Het beheer van een private cloud vraagt extra middelen van uw organisatie, want het beheer ervan ligt bij uzelf. Dit in tegenstelling tot de public cloud. Het grootste probleem voor organisaties die hun data naar de public cloud willen migreren, ontstaat door de juridische consequenties van de data migratie. Voordat een organisatie besluit over te gaan tot het overzetten van data naar de cloud, moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk en aansprakelijk is als er iets misgaat met het beheer en beschermen van de data. In ICT zaken gespecialiseerde juridisch adviseurs kunnen u hierbij helpen. Daarnaast zijn er diverse ICT dienstverleners die u kunnen helpen met het migreren van uw data en applicaties. Veel van hen kunnen u bovendien oplossingen bieden voor backups, security- en toegangscontrole.

Migratietraject starten?

Het migreren van data vereist zorgvuldigheid, kennis en ervaring. Alle informatie hierover en hulp hierbij vindt u via de DATA kennisbank. Alle beschikbare informatie en de kennis van leveranciers geven u inzicht in de technische en praktische oplossingen, de kosten daarvan en de juiste aanpak om op een efficiënte manier de migratie van uw data probleemloos te laten verlopen.

Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank

BI/DATA kennisbank: alles over dataoplossingen