Data virtualisatie | Toepassing - ICT informatiecentrum

Data virtualisatie

Data virtualisatie integreert data van verschillende bronnen en presenteert deze als één virtuele database zonder fysieke verplaatsing of kopiëring van de data. Dit biedt u een flexibele en efficiënte manier om toegang te krijgen tot data van verschillende bronnen. Het is een slimme manier om uw data te integreren en te presenteren, zonder dat er echte integratie van data nodig is.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

 

“De beschikbaarheid van data uit meerdere systemen in uw organisatie wordt steeds belangrijker”

 

Wat is data virtualisatie?

Data virtualisatie is een technologie die het u mogelijk maakt om data van verschillende interne bronnen te integreren en te presenteren als één virtuele database zonder dat de data fysiek wordt verplaatst of gedupliceerd. Dat biedt een flexibele manier om data te kunnen gebruiken uit verschillende bronnen, zoals relationele databases, cloudapplicaties, webservices en bestanden.

In tegenstelling tot traditionele ETL (extractie, transformatie en laden) processen, waarbij data wordt gekopieerd en opgeslagen in een centrale database voordat deze beschikbaar is voor gebruik, blijft de data bij data virtualisatie op zijn oorspronkelijke locatie. De data virtualisatie-laag creëert een abstractie-laag die de data van verschillende bronnen combineert en beschikbaar stelt via een centraal toegangspunt.

Waarom belangrijk?

Data virtualisatie is belangrijk omdat het u in staat stelt om snel toegang te krijgen tot data van verschillende bronnen en systemen, zonder dat deze echt aan elkaar gekoppeld hoeven te worden. Door deze technologie te gebruiken kunt u toch relatief eenvoudig al uw data gebruiken voor het verkrijgen van inzichten in uw bedrijfsprocessen of het nemen van beslissingen. De beschikbaarheid en het combineren van data uit meerdere systemen in uw organisatie is in toenemende mate belangrijk voor datagedreven werken en betrouwbare data analytics.

 

“Data virtualisatie biedt de voordelen van één centrale database zonder dat u deze daadwerkelijk hoeft te bouwen”

 

Voordelen van data virtualisatie

Data virtualisatie zorgt voor een snelle toegang tot data, meer flexibiliteit, minder dataverplaatsing en minder risico op inconsistenties en fouten. Het is vooral nuttig als u de behoefte heeft real time toegang te hebben tot data van verschillende bronnen en systemen zonder de noodzaak van een fysieke integratie in een extra database. Daarnaast is het gemakkelijk om nieuwe bronnen en systemen toe te voegen of te verwijderen en om data in verschillende formaten te integreren en te presenteren. Ook vermindert data virtualisatie het risico op datalekken doordat de fysiek verplaatsing van data niet nodig is en behoudt u meer controle over de toegang tot uw data en uw data governance.

Nadelen van virtualisatie

Bij complexe data integraties kan data virtualisatie prestatieproblemen veroorzaken en kan de reactietijd van uw systemen vertraagd worden. Ook vereist data virtualisatie een specifieke set van technologieën en tools, wat kan resulteren in afhankelijkheid en beperkingen. Daarnaast zullen de kosten van voor onderhoud en ondersteuning van de benodigde systemen toenemen.

 

“Schakel een goede en ervaren partij in met specialistische kennis over het virtualiseren van uw data”

 

Data virtualisatie implementeren

Het implementeren van een data virtualisatie oplossing vraagt een goede planning en voldoende ervaring. Deze stappen moet u nemen om een data virtualisatie oplossing te kunnen implementeren:

  • Bepaal uw specifieke zakelijke behoeften en bepaal de doelen die u wilt bereiken met de data virtualisatie oplossing.
  • Selecteer de virtualisatie tools en technologieën die het beste aansluiten bij uw bedrijfsprocessen.
  • Ontwerp de data-integratie laag en virtualisatie laag om de data van verschillende bronnen te combineren en te presenteren als één virtuele database.
  • Bouw en test de data virtualisatie oplossing.
  • Implementeer de data virtualisatie oplossing in uw IT omgeving en integreer deze met uw bestaande systemen en applicaties.
  • Train gebruikers in het gebruik van de data virtualisatie oplossing en zorg ervoor dat zij weten hoe zij de beschikbare tools en functies kunnen gebruiken.

Wie kan u helpen met data virtualisatie?

Bij het implementeren van een data virtualisatie oplossing is bijna altijd hulp nodig van ervaren specialisten op dit gebied. Het zelf toepassen van virtualisatie technologie vereist namelijk kennis die u waarschijnlijk niet zelf in huis heeft. Daarnaast volgen nieuwe ontwikkelingen op dit terrein elkaar snel op, waardoor u er voordeel van heeft als de partij die u bij uw virtualisatie oplossing gaat helpen hier ook kennis van heeft.

Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank