Enterprise data management | Uitleg - ICTinformatiecentrum.nl

Enterprise data management

  • Wat is enterprise data management (EDM)?
  • De basis om een datagedreven organisatie te worden

Enterprise data management betreft alles wat nodig is om de kwaliteit, opslag en beschikbaarheid van data in bedrijven te optimaliseren. Voor iedere professionele organisatie is het verstandig dit beheer zo goed mogelijk te doen. Vaak vereisen wet- en regelgeving dit. Als data en het beheer daarvan in uw organisatie op een goede manier georganiseerd is, is deze beter en sneller vindbaar en kunnen bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter verlopen.

Wat is enterprise data management?

Data die door uw organisatie gebruikt wordt, moet actueel en betrouwbaar zijn. Om aan die eis te kunnen voldoen, is het nodig om een strategie voor uw gegevensbeheer te ontwikkelen. Alleen door actief data management kunnen waardevolle gegevens actueel gehouden worden, kunt u deze veilig en afgeschermd bewaren en kunt u overbodige data tijdig weggooien. Organisaties met een doordachte gegevensinfrastructuur zijn zekerder over een goedwerkende informatievoorziening en kunnen uitgroeien tot een datagedreven organisatie. Als dit beheer van data bedrijfsbreed toegepast wordt, spreken we enterprise data management.

Toepassing enterprise data management

Enterprise data management betreft een combinatie van organisatie, technologie en hulpmiddelen. Om gegevensbeheer binnen uw organisatie vorm te geven, moet worden bepaald wie hiervoor verantwoordelijk is en hoe de beheerswerkzaamheden eruit zien. Belangrijk is hoe het begrip datakwaliteit binnen uw organisatie gedefinieerd wordt, zodat iedereen doorlopend gebruik kan maken van de meest actuele data. Voor wat betreft technologie moeten alle applicaties gebruik maken van dezelfde, centrale database. Deze garandeert dat iedereen doorlopend voorzien is van actuele data en dat data eenduidig is. Hoe de gegevensstromen plaatsvinden en waaraan deze gegevens moeten voldoen, wordt vastgelegd in een datamodel. Kwaliteitsstandaarden garanderen de datakwaliteit en de kwaliteit van de gegevensuitwisseling in uw organisatie. Dataspecialisten kunnen u vertellen aan welke eisen uw gegevens moeten voldoen en hoe dit in de praktijk gegarandeerd kan worden. Systeemarchitecten helpen u met het vormgeven van een softwarearchitectuur die een optimaal gegevensbeheer mogelijk maakt.

enterprise data management

Maak kennis met data management
Hoe legt u een goede basis voor integraal databeheer? Dit e-boek helpt u op weg.

Gratis download

EDM oplossingen

Het begrip data management is breed. Bij het kiezen van een oplossing is het dan ook noodzakelijk een verder onderscheid te maken naar het ‘probleem’ dat u wilt oplossen, de functionaliteit die u zoekt en het soort databeheer dat daarbij past. Master data management, data integratie, data analyse en visualisatie, worden apart beschreven. Bij databeheer in de cloud gaat het om tools die verschillende databronnen integreren via API’s of databaseconnecties. Over cloudoplossingen leest u meer bij het begrip data integratie. Uitgangspunt bij het vinden van een EDM oplossing is dat deze moet aansluiten bij uw bedrijfsprocessen en branche. Vergelijk daarom oplossingen van verschillende aanbieders met elkaar en vaar niet blind op wat een leverancier u belooft. Spreek altijd meerdere specialisten en adviseurs om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Een algemene demo zegt niets over hoe een enterprise data management oplossing functioneert in uw specifieke situatie. Heeft u eenmaal een beheeroplossing gekozen, dan is het zaak om de juiste personen binnen uw organisatie betrokken te laten zijn bij de feitelijke implementatie.

Aanpak van het project

Een data managementproject bestaat uit kleine stapjes. Weet waar u moet beginnen, welke keuzes u heeft en welke verstandig zijn om te maken. Let erop dat u een oplossing kiest die past bij wat u nu en straks wenst. Gefaseerd kunt u beginnen met een beperkt datawarehouse, een veilige opslag kiezen en oplossingen implementeren die de datakwaliteit garanderen. Met eenvoudige tools voor data analyse kunt u dan al beter inzicht krijgen in uw bedrijfsprocessen.