Master data management | Uitleg - ICTinformatiecentrum.nl

Master data management

  • Wat is master data management (MDM)?
  • Hoe u veilig omgaat met de belangrijkste gegevens in uw organisatie
  • Bekijk oplossingen, specialisten, informatie en meer.

 


Master data management is gericht op het zo goed mogelijk beheren van de belangrijkste data in uw bedrijf, bijvoorbeeld over uw klanten, leveranciers of producten. Deze master data of stamdata komt voor in verschillende systemen. Eenduidigheid van deze gegevens is belangrijk, omdat u alleen dan zeker weet dat het altijd over hetzelfde gaat. Lees hier over master data management, mogelijkheden en toepassingen.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Wat is master data management?

Master data bestaat uit de belangrijkste gegevens over mensen, plaatsen en dingen, die voor een optimaal bedrijfsproces cruciaal zijn. Master data management (MDM) richt zich op het beheer van deze master data, die ook aangeduid wordt als brondata of stamdata. Master data is aanwezig in de verschillende applicaties die u gebruikt. Denk aan de software en databases voor CRM, administratie, logistiek of productie. Om de communicatie en samenwerking tussen deze applicaties mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de master data eenduidig is en met elkaar in verband kan worden gebracht. Met een goede oplossing voor master data management wordt dat doel bereikt. Zeker in grote en complexe organisaties is het noodzakelijk om te streven naar originele en eenduidige data. MDM is dan ook praktisch onmisbaar in grote ondernemingen en in bedrijven die groeien, waardoor het aantal applicaties, gegevens en eindgebruikers toeneemt. Omdat MDM oplossingen steeds toegankelijker worden voor kleinere organisaties, profiteren ook zij in toenemende mate van de voordelen van master data management.

Master data management
Master data management
Over de waarde ervan voor uw bedrijfsproces.

Toepassing master data management

Wanneer organisaties groter worden, fuseren of overnames doen, dan heeft dat gevolgen voor het beheer van hun data, zeker als dat voorheen in gescheiden omgevingen gebeurde. Bij fusies en overnames moet data uit verschillende bronnen daarom geïntegreerd worden. Het integreren is een complexe aangelegenheid, die niet ten koste mag gaan van dagelijkse bedrijfsprocessen. Geldt dit voor u, dan biedt master data management in deze situaties een oplossing. Met MDM creëert u dan één enkele bron voor alle essentiële bedrijfsdata. Alle systemen die deze data gebruiken, kunnen terugvallen op de database met eenduidige master data.

Als er binnen uw organisatie een hoop veranderingen plaatsvinden, heeft dat ook zijn weerslag op het data management en het gebruik van data. Denk hier aan meerdere versies van dezelfde data die naast elkaar bestaan of gesloten data silo’s waar niemand in uw organisatie iets mee doet, maar die wel bedrijfskritieke informatie (kunnen) bevatten. Ook hier biedt MDM u een oplossing.

Als de datakwaliteit of databetrouwbaarheid in het geding is, kan MDM ook een goede oplossing zijn. Het komt voor dat de herkomst van bepaalde data niet vaststaat, waarmee de betrouwbaarheid niet kan worden vastgesteld. Om vervolgens toch met de meest betrouwbare data te kunnen werken, is het creëren van een leidend brondatabestand een oplossing. Hetzelfde geldt voor data die het resultaat is van handmatige invoer die foutgevoelig is.

Voordelen

Master data management zorgt voor het filteren en transformeren van data, zodat deze toegepast kan worden in verschillende systemen en voor verschillende onderdelen van het bedrijfsproces. Dat levert u diverse voordelen op:

  • Uw hele organisatie beschikt over correcte en actuele data (brondata).
  • U bespaart kosten, omdat u meervoudige administratie van gegevens tegengaat.
  • U heeft een beter inzicht in bedrijfsprestaties, omdat data uit verschillende bronnen gecombineerd wordt.
  • U kunt betere beslissingen nemen, omdat u over betrouwbaardere data beschikt.

Aanpak van het project

Er bestaan diverse oplossingen voor master data management. Onderzoeken vergelijken verschillende software met elkaar op (kern)functionaliteiten, sterke en zwakke punten. Welke MDM oplossing in uw bedrijfsproces het beste zal passen, hangt van veel factoren af. Belangrijk onderscheid is al of u het wil gebruiken voor klantdata of productdata (het terrein van product information management) of product data management. Gezien de complexiteit van de keuze en de impact van de gekozen oplossing op het grotere thema data management binnen uw organisatie, is deskundige hulp praktisch onmisbaar.

Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank

BI/DATA kennisbank: alles over dataoplossingen