HRM pakketselectie | Tips - ICTinformatiecentrum.nl

HRM pakketselectie

Eén kans om het goed te doen

Het is lastig alle criteria te overzien op basis waarvan u HRM software selecteert. Het ICT informatiecentrum biedt u een overzicht van alle belangrijke aspecten.

HRM pakketselectie

HRM pakketselectie

Wellicht bent u als eindverantwoordelijke, projectleider of op een andere manier betrokken bij een HRM pakketselectie. Dan weet u hoe lastig en complex het is om het selectietraject en het vervolg van uw HRM softwareproject succesvol uit te voeren. Om u daarbij te helpen biedt het ICT informatiecentrum u de HRM box, met tools en informatie over de selectie en implementatie van HRM software.

Tips over HRM pakketselectie

 • HRM softwareprojecten zijn complexe ICT projecten, ondermeer vanwege het enorme aanbod van HRM systemen, de lastige analyse van uw bedrijfsproces en de vele mogelijkheden om HRM software te configureren. Hulp is bijna altijd nodig. Wacht daar niet mee tot u vastloopt.
 • Vaar bij HRM pakketselectie niet blind op wat externe consultants u adviseren. Bouw altijd ook zelf kennis op over het selectie- en implementatietraject. Zorg dat u iedere keuze zelf kunt begrijpen en onderbouwen.
 • Maak gebruik van een HRM software specialist die verstand heeft van uw type bedrijfsproces en ervaren is binnen uw branche.
 • Richt u niet te snel op grote spelers op de HRM software markt. Voor u minder bekende HRM software en HRM software dienstverleners bieden vaak oplossingen met heel eigen eigenschappen en voordelen.
 • Maak met iedereen die bij uw HRM softwareproject betrokken is over alles wat het selectietraject aangaat goede afspraken en leg die altijd vast.
 • Een goede business case is essentieel om de kwaliteit van uw keuze te kunnen bepalen. Stuur deze tijdens het project bij. Omstandigheden kunnen tijdens het project veranderen.
 • In de selectiefase is voor HRM software leveranciers niets een probleem en alles kan opgelost worden. Zorg ervoor dat u doorvraagt, garanties krijgt en referenties kent. Daarmee voorkomt u dat beperkingen van een HRM pakket pas blijken als de implementatie ervan al is begonnen.
 • Beoordeel een HRM oplossing niet alleen op de specificaties van de software zelf, maar met name ook op de kwaliteit van de leverancier ervan. Na de HRM pakketselectie, wacht er een periode van intensieve samenwerking met de leverancier. Zonder voldoende ‘klik’ zal uw HRM softwareproject stroef verlopen, met alle gevolgen van dien.
 • Voorkom dat uw HRM softwareproject qua kosten en planning ontspoort. Controleer tijdens de selectiefase welke leveranciers u de meeste zekerheden bieden en realiseer u dat van ‘minderwerk’ zelden sprake is en van ‘meerwerk’ bijna altijd.
 • Het is onmogelijk om via een online selectietool of een kort telefonisch interview een HRM pakket te selecteren. De gesuggereerde ‘onafhankelijkheid’ van dergelijke diensten is in werkelijkheid niet meer dan het adviseren van oplossingen waarvoor de leverancier daarvan voor de uitkomst van dit advies betaalt.
 • Nog heel veel meer visies, tips en adviezen over HRM pakketselectie leest u in de HRM box.

7 aandachtspunten bij het kiezen van HRM

7 aandachtspunten bij de keuze van
HRM software
De beste adviezen voor
het selectieproces.

Toon de adviezen

HRM project aanpakken

HRM software kiezen? Zo begint u!
Een stomme fout in de beginfase, kan fataal zijn voor het resultaat. Lees in dit kennisdocument hoe u aan uw HRM software project begint.

Toon mij de adviezen