ICT recht | De juridische aspecten van IT projecten - ICT informatiecentrum

ICT recht

Over de juridische aspecten van IT projecten

Rondom nieuwe IT projecten of het gebruik van bedrijfssoftware spelen juridische aspecten een belangrijke rol. U kunt te maken krijgen met IT contracten, beheer en opslag van uw data, afspraken met cloudleveranciers, eigendomskwesties, algemene voorwaarden, raamovereenkomsten, service level agreements (SLA’s), enz. Al deze aspecten zult u goed moet regelen om IT geschillen, schadeclaims, wanprestaties of teleurstellingen te voorkomen. Het lastige is echter dat u zelf waarschijnlijk onvoldoende kennis hebt over de juridische implicaties hiervan. Lees hier de informatie van in ICT recht gespecialiseerde juristen en advocaten over deze onderwerpen.

ICT recht

Waarom moet u juridische aspecten goed regelen?

IT projecten zijn omgeven met onzekerheden en risico’s. Vooraf weet u niet precies hoe het project zal lopen, of de beoogde oplossing gaat werken en of de geselecteerde leverancier zijn afspraken nakomt. Door de complexiteit van de projecten zelf, zijn ook de afspraken daarover complex. Zijn deze vooraf niet goed vastgelegd, dan kunnen slechte prestaties van een IT oplossing of de leverancier ervan een grote impact hebben op uw bedrijfsvoering. Bovendien kosten deze u onnodig veel geld, tijd en zorgen.

Waardoor ontstaat er onduidelijkheid bij IT projecten?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom het verstandig is om afspraken over de implementatie van bedrijfssoftware en de levering van andere IT producten of IT diensten juridisch te toetsen: technologie en jargon. Op het gebied van technologie heeft u per definitie een kennisachterstand op uw leverancier. Telkens zult u erop moeten vertrouwen dat de beste keuzes gemaakt worden, dat er maximale inspanningen geleverd worden om de werkzaamheden te verrichten en de uitvoering van het project volgens verwachtingen verloopt. Maar zeker bent u daar niet van. Een tweede reden is, dat u elkaars taal niet helemaal spreekt. Een IT leverancier kan zich bedienen van jargon dat niet het uwe is. Doorlopend zal afstemming nodig zijn tussen wat uw IT leverancier zegt en wat u verstaat. Veel misverstanden in een eerdere fase van de opdracht of het project worden pas duidelijk in een latere fase van het IT project. Kritisch kijken naar wat u afspreekt en hoe u dat vastlegt, kan veel van deze misverstanden en geschillen voorkomen. De informatie op deze website van in ICT recht gespecialiseerde juristen en advocaten kan u hierbij ondersteunen.

Waarmee krijgt u te maken?

Privacy en AVG

Door de digitale transformatie is het gebruik van bedrijfssoftware, e-commerce oplossingen en allerlei systemen die data verwerken enorm toegenomen. Nieuwe privacywetgeving (AVG) stelt hoge eisen aan de veiligheid van de systemen waarmee u particuliere en zakelijke persoonsgegevens verwerkt en opslaat. Maakt u fouten, dan bent u in veel gevallen aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Goede procedures en betrouwbare verwerkersovereenkomsten zijn noodzakelijk.

IT contracten

De ontwikkeling, aanschaf of levering van ICT oplossingen worden omgeven door talloze afspraken. Al deze afspraken zult u moeten vastleggen in een waterdicht contract. Niet alleen spreekt u precies af waaruit het project bestaat, ook kosten, planningen, taakverdeling, kwaliteit en andere aspecten van het project legt u vast. Loopt het project op enig moment niet zoals afgesproken, dan weet u hoe u het probleem oplost, want ook daarover heeft u afspraken gemaakt. Lees hier meer over het opstellen van IT contracten en de checklist daarvoor.

Cloudleveranciers

Een cloudleverancier (SaaS) biedt u zijn diensten online aan, zoals bedrijfssoftware (bijvoorbeeld ERP, CRM of administratieve software) en storage (data opslag). Voor de werking van de oplossing bent u volledig afhankelijk van de cloudleverancier. Over beschikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, eigendom, kosten, duur van de levering en wat er gebeurt als de cloudaanbieder niet meer kan leveren dan was afgesproken, zult u duidelijke afspraken moeten maken.

Algemene voorwaarden

Deze worden standaard toegevoegd aan IT contracten, maar krijgen meestal niet evenveel aandacht als het ‘belangrijkste deel’ van de offerte of opdracht. En dat terwijl er zaken in staan die essentieel in voor het leveren van de oplossing, het uitvoeren van het project of continuïteit.

Service level agreement (SLA)

Een service level agreement of SLA legt details vast over de kwaliteit van de diensten die geleverd worden. Is uw organisatie in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid van een werkende ICT oplossing, dan is een goed gedefinieerde SLA onmisbaar.

Raamovereenkomsten

In een raamovereenkomst legt u afspraken vast die voor langere tijd gelden, zodat u niet telkens opnieuw contracten hoeft op te stellen. U kijkt niet doorlopend naar deze overeenkomsten, maar deze zijn wel steeds van toepassing. Alle reden om een goede juridische aanpak te kiezen bij het opstellen van een raamovereenkomst.