Supply chain management | Uitleg - ICTinformatiecentrum.nl

Supply chain management

 • Wat is supply chain management?
 • Wat is de supply chain?
 • Maak gebruik van gratis informatie en adviezen over SCM

Supply chain management (SCM) of integraal ketenbeheer is gericht op het optimaliseren van processen en samenwerkingen in de keten van leveranciers en afnemers. Een organisatie die in zijn keten actief bezig is met supply chain management, doet dat met het doel zijn eigen positie daarin te versterken. Omdat een organisatie in de keten meerdere, gecombineerde rollen kan vervullen (bijvoorbeeld leverancier, producent, opslagbedrijf, distributeur, transporteur, groothandel of detailhandel) is de realisatie en implementatie van SCM software per bedrijfssituatie anders.

Wat is een supply chain?

Het eindproduct van het ene bedrijf kan een onderdeel zijn in het product dat een ander bedrijf samenstelt of produceert. Een kunststofproducent maakt kunststofkorrels uit aardolie. Een ander bedrijf maakt daar weer kunststof clips van die worden gebruikt als onderdeel van autostoelen. De autostoelenfabrikant levert de stoelen aan de autoproducent. Via de auto-importeur levert de autodealer de auto aan de eindgebruiker. Tot de productie van het finale eindproduct (de geassembleerde auto in het voorbeeld) kunnen er zo vele afhankelijkheden zijn tussen leveranciers en producenten.

Elk van deze afhankelijkheden vormt een schakel in de totale leveranciersketen; de supply chain. Wordt de keten ergens onderbroken of vertraagd, omdat een leveranciers niet of niet op tijd kan leveren, dan heeft dat gevolgen voor het resterende deel van de keten. Niet alleen producenten spelen een rol in de keten. Producten moeten ook opgeslagen, getransporteerd of door tussenpartijen op tijd geleverd worden. Opslagbedrijven, distributeurs, transporteurs en groothandels zijn daarom ook spelers in de supply chain.

Beheer van de supply chain

Iedere speler in de keten is gebaat bij tevreden klanten, een hoge leveringsbetrouwbaarheid (op tijd leveren) en lage voorraden (lage kosten). Om dat te realiseren moet de samenwerking tussen spelers die van elkaar afhankelijk zijn, doorlopend geoptimaliseerd worden. Datzelfde geldt voor alle bedrijfsprocessen die hierop van invloed zijn. Het doel is om de leveranciersketen zo goed mogelijk te beheren. Dat kan met supply chain management.

Wat is supply chain management?

Kennispartners van het ICT informatiecentrum geven hier hun uitleg en definitie van SCM.

  Integraal plannen
  Bij een goede bedrijfsvoering zijn de voorraden, de geplande producties en het transport afgestemd op de behoefte. Ieder bedrijf wil de juiste producten produceren, de voorraad afstemmen op vraag en verbruik en de aan- en afvoeren optimaliseren. Goed inzicht in de behoefte bestaat alleen als er integraal gepland wordt. Bij een gebrekkig inzicht in de keten word je vaak verrast door fluctuaties in de vraag en ontstaan onvoldoende of overdreven reacties. Dit creëert opslingereffecten in de supply chain, met zeer nadelige gevolgen voor de operationele performance, de voorraden, de kosten en de leverbetrouwbaarheid. Brainsys

  Centraal informatiesysteem
  De verwachtingen van klanten worden steeds groter en we zijn nu op een punt dat voor alle bedrijven, hoe groot of hoe klein ook, specialistische software noodzakelijk wordt om klanten tevreden te houden. Bij gemiddelde levertijden van een paar dagen kunnen Excel en e-mail nog snel genoeg zijn. Maar als alle leveringen de volgende dag of misschien al dezelfde dag geleverd moeten worden, kom je niet onder een centraal communicatie- en informatiesysteem uit. Picqer

  Integraal ketenbeheer
  Integraal ketenbeheer is nodig voor bedrijven die te maken hebben met een goederenstroom die in- of extern verloopt via verschillende stations, waaronder bijvoorbeeld een productiemagazijn, distributiecentrum en transporteur of winkel. Kortom, overal waar goederen verplaatst worden. Door meer informatie in de keten met elkaar te delen, vergroot u de noodzakelijke afstemming en verkleint u de onzekerheid. Consafe Logistics