SCM software | Uitleg - ICTinformatiecentrum.nl

SCM software

 • Wat is SCM software?
 • Wat zijn toepassingen, eigenschappen en ontwikkelingen?
 • Maak gebruik van gratis informatie en adviezen over SCM

Supply chain management software wordt gebruikt om de samenwerking te organiseren in een keten van gelinkte vestigingen en/of bedrijven met als doel samen de beste overall customer service te bieden tegen een optimaal kostenniveau. De goederen en diensten in de supply chain dienen op elkaar afgestemd te zijn om de uiteindelijke klant de beste service en prijs te bieden. Door over de keten heen informatie te delen en integraal te plannen is de performance van het geheel veel beter dan wanneer individuele bedrijven alleen gefocust zijn op de sub-optimalisatie binnen eigen bedrijf of vestiging.

Wat is SCM software?

Kennispartners van het ICT informatiecentrum geven hier hun uitleg over SCM software.

  Efficiënte bedrijfsprocessen
  SCM software helpt bedrijven om al hun bedrijfsprocessen efficiënt te laten verlopen. Leveringsketens bevatten vele bewegende delen en dankzij SCM software wordt elk onderdeel van de organisatie bewust van wat er in de gehele leveringsketen gebeurt. Apprise Software

  Ondersteuning logistiek proces
  Supply chain management software is een middel dat een logistiek proces actief ondersteunt en inzichtelijk maakt, basisfunctionaliteiten zelfstandig verzorgt en sturende adviezen geeft bij complexere aangelegenheden en daarnaast waarschuwt voor toekomstige mogelijke capaciteits- of voorraadproblemen zodat er proactief actie op ondernomen kan worden. Logistore

  Efficiëntere processen
  Supply chain management software is een ruim begrip. Het gaat om software die gebruikt wordt in de supply chain planning, executie en integratie om processen efficiënter te laten verlopen. De meest voorkomende functionaliteiten in SCM software zijn relatie- en klant management, productiemanagement, S&OP management, purchase management, voorraadmanagement, warehouse management, supplier management of sourcing en business intelligence. In de praktijk zien we dat er vaak sprake is van een koppeling van verschillende softwarepakketten, zodat per onderdeel het meest passende pakket kan worden gekozen. Consafe Logistics

  Waardecreatie en reducering van verspilling
  Software gericht op het beheersen en optimaliseren van de goederen-, informatie- en geldstromen binnen en tussen de opeenvolgende schakels in de keten van leveranciers tot aan de klant binnen een organisatie. Supply chain management software draagt bij aan waardecreatie en reducering van verspilling in de keten. Bij deze waarde moet men denken aan klantwaarde voor de eindgebruiker, bijvoorbeeld hoge kwaliteit, ruime variëteit, korte en betrouwbare levertijden, lage prijs, enz. Onder verspilling valt alles dat geen toegevoegde waarde heeft, denk bijvoorbeeld aan voorraden, overbodige handelingen en een te grote productvariatie. Een belangrijk aspect is integraal ketenmanagement. Supply chain management software draagt bij aan de samenwerking van diverse leveranciers en fabrikanten binnen de keten. Pylades

  Automatische processen
  SCM software kan handmatige processen omzetten in automatische processen. Hierdoor zijn bedrijven in staat om meer taken met minder resources te volbrengen. Hoe meer de SCM software op uw bedrijf is toegespitst, hoe meer taken geautomatiseerd kunnen worden. Daarom is het van groot belang om een industrie-specifieke oplossing te vinden. Apprise Software

  Optimalisering samenwerking en communicatie
  Met supply chain management software optimaliseert u de samenwerking en communicatie met uw klanten, toeleveranciers en onderaannemers. Ketenintegratie maakt uw processen transparanter en zorgt voor betere voorspelbaarheid. Data integratie zorgt voor een betere afstemming en planning van uw keten en stroomlijnt de informatievoorziening. Door de afstemming van planning in de keten en transacties met uw ketenpartners te automatiseren verlaagt u integraal kosten in de keten. CAPE Groep

  Optimale bedrijfsvoering
  SCM software ligt in het hart van een transport of logistieke organisatie en is daarmee onontbeerlijk geworden voor een optimale bedrijfsvoering. Enerzijds moet de software de uitvoering van het transportproces zo goed mogelijk ondersteunen. Anderzijds moet de software stuurinformatie of KPI’s opleveren. Procesondersteuning zonder stuurinformatie is nutteloos. Daarnaast kan procesverbetering worden ontleend aan het integreren van management informatie in alle geledingen van de organisatie. Tenslotte kan de huidige stand van de techniek zijn eigen bijdrage aan een optimale bedrijfsvoering leveren. Intelligente oplossingen als workflow management, event management en business rule engines evenals real-time communicatiemogelijkheden zijn geheel van deze tijd en geen toekomstmuziek. IXolution

Wanneer SCM software toepassen?

Kennispartners van het ICT informatiecentrum geven hier hun uitleg over toepassingen van SCM software.

  Groeiende organisaties
  SCM software is waardevol voor bedrijven die veel tijd en resources aan taken kwijt zijn die evengoed geautomatiseerd kunnen worden. Daarnaast hebben ook organisaties die een groei doormaken baat bij SCM software, aangezien de software hen zal helpen om op efficiënte wijze te groeien. Apprise Software

  Complexe samenwerkingen
  Overal waar complexe samenwerkingsrelaties bestaan tussen bedrijven, kan supply chain management software van toegevoegde waarde zijn. In het bijzonder is de software geschikt voor netwerkorganisaties die bestaan uit verschillende vervoerders, 3PL’ers / 4PL’ers en verladers. Meer algemeen is de software toepasbaar voor bedrijven die veel variatie in klantorders hebben of veel uitbesteden aan subcontractors. CAPE Groep

  Integrale samenwerking
  Hoe groter de onzekerheden en de beperkende factoren des te groter is de noodzaak tot integrale samenwerking. Voorbeelden van versterkende factoren: sterke schommelingen in de vraag, beperkte houdbaarheid of snel incourant raken, geringe opslagcapaciteit, nee-verkoop voor rekening van de leverancier, enzovoort. Een praktijkvoorbeeld: Eén van onze klanten is verantwoordelijk voor de voorraad van zijn producten in de verschillende distributiecentra van een supermarktketen. De supermarktorganisatie levert de kassatransacties van de betreffende producten aan onze klant aan. Op basis van die verkopen en het afnamepatroon wordt de verwachte vraag bepaald. De aanlevering per distributiecentrum op 5 aanlevermomenten per dag wordt berekend door de distributieplanning. De berekening wordt gebaseerd op de verwachte vraag, de voorraden en parameters. Vanuit de distributieplanning wordt de gewenste productie gepland, de afgeleide productie aan halffabricaten en de inkoopbehoefte. Van winkelkassa tot grondstofaanlevering is de planning geïntegreerd, een absolute noodzaak wanneer je producten maar enkele dagen houdbaar zijn. Brainsys

  Communicatie tussen ketenpartners
  Of het nu gaat om offline, puur online of volledig omnichannel, integratie van de processen in de keten met behulp van software is cruciaal. Zeker als het gaat om communicatie tussen ketenpartners. Veel inkopers checken tegenwoordig via internet de voorraad in het systeem van hun leverancier. Ook toeleveranciers hebben toegang tot het systeem van hun klanten om orders op te halen, levertijden te communiceren en wijzigingen door te voeren. Hierdoor worden lever- en besteltijden korter en gaat het aantal fouten naar beneden. Een win-win situatie. Ondernemers die liever de touwtjes in eigen handen houden kiezen er steeds vaker voor om wholesale en retail processen samen te brengen in één organisatie; ketenintegratie binnen een bedrijf. Brand owners die een eigen webshop of fysieke winkel openen of retailketens die de productie ter hand nemen zijn voorbeelden van bedrijven die het principe supply chain integratie een stap verder voeren. Zij nemen de positie van andere schakels binnen de keten over en integreren de processen van A tot Z waardoor vele voordelen ontstaan. K3 Business Solutions

  Hulpmiddel
  SCM software, eenvoudig of als complexere totaaloplossing, is zinvol voor alle processen die het niveau van een eenvoudig planbord ontgroeien en waarbij er behoefte is aan overzicht en inzicht. SCM software is geen wonder- maar een hulpmiddel. Als een organisatie niet werkt volgens afgesproken processen of als basisgegevens als capaciteits- en artikelmasterdata niet of niet goed beschikbaar zijn is SCM software niet dé oplossing. Er moet dan eerst aan deze hiaten gewerkt worden door procesbeschrijving en -verbetering en het verzamelen van betrouwbare stamartikelgegevens door te meten en wegen. Logistore

SCM ontwikkelingen

Kennispartners van het ICT informatiecentrum geven hier hun visie op ontwikkelingen rond SCM software.

  SCM in de cloud
  De grootste ontwikkeling van de afgelopen jaren is dat steeds meer bedrijven kiezen voor SCM software in de cloud. Veel bedrijven maken de keuze om hun SCM in de cloud te hosten, opdat zij IT-resources kunnen vrijmaken voor andere taken en zij bovendien kunnen besparen op hardwarekosten. Apprise Software

  Veranderde goederenstromen
  De meest ingrijpende ontwikkeling is de groei van e-commerce. Goederenstromen veranderen hierdoor en systemen en processen dienen deze veranderingen te ondersteunen. Er worden bijvoorbeeld andere eisen aan de software gesteld, als een retailer ook online verkoopt. Daarnaast moet de software overal beschikbaar zijn. Via een app of via een PDA moet informatie toegankelijk zijn en de operatie aangestuurd kunnen worden. Vaak zien we dat deze ontwikkeling in de cloud plaatsvindt. Consafe Logistics

  Optimalisatie van de keten
  Steeds meer richt het bedrijfsleven zich op de optimalisatie van de keten in functie van de ‘klantervaring’. De goederenstroom wordt vergezeld van een dienstenstroom. Er wordt van SCM software flexibiliteit verwacht. Dit gebeurt onder impuls van economische omstandigheden, door verdere reglementering en onder de versterkte invloed van consumenten (organisaties) (onder andere impact van sociale media). De keten biedt mogelijkheden voor bedrijven om zich te onderscheiden door aan klantenbinding en kwaliteitsverbetering te doen zonder kostenbesparing uit het oog te verliezen. Functionele standaardisatie is steeds minder aan de orde, flexibiliteit is dat wel. Des te meer dient aandacht besteed te worden aan technische standaardisatie. Het integrale ketenbeheer vraagt meer en betere samenwerking tussen de deelnemers ook bij innovaties ten behoeve van de klant. De goederenstroom en de diensten moeten ingebed zijn in een sluitende goederen-geld-stroom. Kostenopvolging blijft essentieel en gerichte opbrengstenrapportering (business intelligence) over de geboden flexibiliteit wordt steeds belangrijker. Goede SCM software dient onderdeel uit te maken van ERP. Pantheon Automatisering

  Voorbereiden op meer data
  Synchromodale logistiek zal, ondersteund door verschillende technologische ontwikkelingen, uw keten naar een hoger niveau brengen. Multi agent technologie wordt de nieuwe standaard voor de afstemming van planning binnen ketens. Mobile computing krijgt steeds meer voet aan de grond. U zult oplossingen moeten vinden voor de grote hoeveelheden data die op u afkomen vanuit ketenpartners, mobile devices en social media. CAPE Groep