Selectiehulp | kennis over ICT oplossingen - ICTinformatiecentrum.nl

Selectiehulp

Kennis en informatie die u helpt bij het selecteren van ICT oplossingen

Voor de selectie van ICT oplossingen en leveranciers bent u afhankelijk van de specialistische kennis van anderen. Uw beslissingen volledig laten afhangen van het advies van een extern consultant is onverstandig. Beter is het om ook zelf over voldoende kennis te beschikken. Dat is de selectiehulp die het ICT informatiecentrum u kan bieden.

Hulp van adviseurs

Veel organisaties laten zich bij de selectie van bedrijfssoftware en andere ICT oplossingen begeleiden door een extern adviseur. Dat kan heel waardevol zijn, maar er zitten ook gevaren aan. Als selectiehulp bestaat uit een gratis advies weet u bijna zeker dat het advies niet onafhankelijk is en dat er door de leveranciers van de geadviseerde oplossingen wordt betaald voor de uitslag van dit advies. Een andere reden dat advies gratis kan zijn, is als het advies door de adviseur gebruikt wordt om een vervolgopdracht van u te krijgen, bijvoorbeeld voor de implementatie en realisatie van uw project. Gevaar hierbij is dat het advies beïnvloed wordt door de oplossingen die de adviseur kent en waarvoor hij eerder implementaties heeft gedaan.

Selectiehulp tips

Zoekt u een adviseur die u zo goed mogelijk kan helpen bij het selecteren van een oplossing, let u dan op de volgende aspecten:

  • Gratis selectiehulp is zelden objectief. Realiseer u dat goed en onafhankelijk advies geld kost.
  • Controleer of een adviseur de markt kent. Blijft marktkennis beperkt tot een paar leveranciers en oplossingen, dan is de kans niet groot dat de selectiehulp u een betrouwbaar overzicht geeft van de keuzemogelijkheden.
  • Controleer of de adviseur uw bedrijfsproces kent. Vraag naar zijn ervaringen en referenties bij organisaties die op die van u lijken.
  • Onafhankelijk adviseurs leveren zelf geen oplossing. Controleer of er vaste relaties zijn met leveranciers.
  • Maak extern adviseurs vooraf duidelijk tot welk punt u van hun diensten gebruik wilt maken. Het is verstandig er niet bij voorbaat vanuit te gaan dat er na het selectietraject meer werkzaamheden in het verschiet liggen.

Hulp bij selectie: bedrijfssoftware box

De bedrijfssoftware box bevat alle boeken, checklists, overzichten en andere media van het ICT informatiecentrum over bedrijfssoftware, aangevuld met op uw project gerichte informatie over software oplossingen.