Selectiehulp | kennis over ICT oplossingen - ICTinformatiecentrum.nl

Selectiehulp

Bij de keuze van bedrijfssoftware, dataoplossingen of andere ICT oplossingen bent u bijna altijd afhankelijk van de specialistische kennis van anderen. Selectiehulp is welkom, maar de beslissingen moet u uiteindelijk zelf nemen. Daar heeft u kennis voor nodig. De belangrijkste bronnen daarvoor vindt u op deze pagina.

Meest gebruikte selectiehulp

ICT selectieboxen – Complete en op maat samengestelde informatie over de selectie van ICT oplossingen
Zo pakt u uw softwareproject aan – wat u moet weten voordat u keuzes maakt (download)
Specialisten – Direct in contact met specialisten

Onafhankelijke selectiehulp

Aan selectiehulp is bij de keuze van een ICT oplossing meestal geen gebrek. Vraag is alleen aan welke hulp u waarde moet hechten en aan welke niet. Selectiehulp wordt u online aangeboden, door bijvoorbeeld een gratis selectie voor u te doen. U vult een paar gegevens in en er komt een lijst van geschikte oplossingen uit. Dat klinkt onmogelijk en dat is het ook. Bovendien moet u zich altijd bekend maken. Dergelijke hulp dient dan ook uitsluitend een commercieel doel en geeft u zelden een objectief beeld van de keuzes die u werkelijk kunt maken. Onafhankelijke hulp bij de selectie van een ICT oplossing kan u alleen geboden worden door partijen die daar geen belang bij hebben of waarvan bij u vooraf bekend is wat hun rol is. U leest erover in ons whitepaper ‘Zo pakt u uw softwareproject aan’.

Hulp via de ICT selectieboxen

Het ICT informatiecentrum heeft als onafhankelijk informatieplatform geen belang bij keuzes over ICT oplossingen, leveranciers of adviseurs. Al vele jaren zijn wij daarom succesvol met selectieboxen, waarmee u over complete informatie voor een succesvolle selectie en implementatie van ICT oplossingen beschikt. Er zijn boxen beschikbaar over verschillende soorten bedrijfssoftware en dataoplossingen. In dit overzicht ziet welke ICT thema’s dat betreft.

Hulp van specialisten

In de oriëntatiefase van uw ICT project heeft u niet alleen behoefte aan kennis over de aanpak van uw project, maar ook aan informatie over oplossingen. De beste bronnen hiervoor zijn nog altijd de leveranciers van die oplossingen. Uiteraard zijn zij niet onafhankelijk. Zij hebben echter wel de meeste kennis over actuele ontwikkelingen, kunnen u adviseren over de toepassing van hun oplossingen en hebben de ervaring met specifieke branches, bedrijfsprocessen en projecten. Specialisten vindt u via de themagerichte secties op deze website of via onze website ICTleveranciers.nl.

Hulp van consultants

Veel organisaties laten zich bij de selectie van bedrijfssoftware en andere ICT oplossingen begeleiden door een extern consultant. Dat kan als selectiehulp heel waardevol zijn, maar er zitten ook gevaren aan. Als hun selectiehulp bestaat uit een gratis advies dan weet u bijna zeker dat dit advies niet onafhankelijk is en dat er door de leveranciers van de geadviseerde oplossingen wordt betaald voor de uitkomst van het advies.

Een andere reden dat advies gratis kan zijn, is als dit door een consultant gebruikt wordt om een vervolgopdracht van u te krijgen, bijvoorbeeld voor de implementatie en realisatie van uw project. Gevaar hierbij is dat het advies beïnvloed wordt door de oplossingen die de consultant kent en waarvoor deze eerder implementaties heeft gedaan. Vraag consultants daarom altijd naar al hun activiteiten en laat hen eventueel een verklaring afgeven over hun onafhankelijkheid en belangen.

Selectiehulp tips

Zoekt u een adviseur die u zo goed mogelijk kan helpen bij het selecteren van een oplossing, let u dan op de volgende aspecten:

  • Gratis selectiehulp is zelden objectief. Realiseer u dat goed en onafhankelijk advies geld kost.
  • Controleer of een adviseur de markt kent. Blijft marktkennis beperkt tot een paar leveranciers en oplossingen, dan is de kans niet groot dat de selectiehulp u een betrouwbaar overzicht geeft van de keuzemogelijkheden.
  • Controleer of de adviseur uw bedrijfsproces kent. Vraag naar zijn ervaringen en referenties bij organisaties die op die van u lijken.
  • Onafhankelijk adviseurs leveren zelf geen oplossing. Controleer of er vaste relaties zijn met leveranciers.
  • Maak extern adviseurs vooraf duidelijk tot welk punt u van hun diensten gebruik wilt maken. Het is verstandig er niet bij voorbaat vanuit te gaan dat er na het selectietraject meer werkzaamheden in het verschiet liggen.

Bedrijfssoftware box

De bedrijfssoftware box bevat alle boeken, checklists, overzichten en andere media van het ICT informatiecentrum over bedrijfssoftware, aangevuld met op uw project gerichte informatie over software oplossingen.